KATEGORİLER

YAN ÜRÜN
KATEGORİLERİ

Endüstriyel, bitkisel ve hayvansal materyalleri “atık” olmaktan kurtarabilir,
yan ürün olarak değerlendirerek,
doğrudan ekonomiye kazandırabilirsiniz.
ALTERNATİF HAMMADDE/YAKIT KATEGORİLERİ
Atıkların, alternatif hammadde, ek yakıt veya biyokütle yakıtı olarak değerlendirilebilmesinin kriterlerini öğrenebilir, atıklarınıza değer katabilirsiniz.
ATIK
KATEGORİLERİ

Atıklarınızı teslim edebileceğiniz yetkili/lisanslı firmaları bulabilir, pazar oluşturabilirsiniz. TAPBİS yetkisiz firmaları devre dışı bırakacaktır.
SEKTÖREL
KATEGORİLER

TAT’dan TAT’a TAT’dan GDT’ye sektörel firmalar arasında yasal atık ticareti yapabilir, işinize güvenli bir şekilde değer katabilirsiniz.
İKİNCİL HAMMADDE KATEGORİLERİ
İkincil kullanım amacıyla atıktan elde edilen hammaddeleri kullanarak, döngüsel ekonominin son halkasını tamamlayabilirsiniz.
TARIMSAL
KATEGORİLER

Yan ürün veya atıktan türetilmiş materyalleri tarımsal amaçlı gübre veya toprak iyileştirici olarak değerlendirerek ekonomiye kazanabilirsiniz.
DIŞ TİCARET
KATEGORİLERİ

Atık ithalatı ve ihracatına ilişkin yasal prosedürü öğrenebilir, sınırlarınızı genişleterek sadece yurt içinde değil yurt dışında da alternatifler geliştirebilirsiniz.
DESTEK HİZMETLERİ KATEGORİLERİ
İşi uzmanına bırakabilir, taşıma, belgelendirme, danışmanlık ve diğer endüstriyel hizmet firmalarından destek alabilirsiniz.
DESTEK ARAÇLARI KATEGORİLERİ
Atık yönetimi ve geri kazanım teknolojilerini takip edebilir, sıfır veya ikinci el araç, gereç, makine ve ekipmanlarla işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Üyelik Tipleri
TAPBİS, yasal kriterler doğrultusunda oluşturulan 4 ana üye grubuna hizmet eder.


Atık Üreticisi (Bireysel/Esnaf)
Ev, ofis ve benzeri ticari kurumsal yerler ile atık üreticisi konumundaki atölye, tamirhane, lokanta, akaryakıt istasyonu, tarım işletmesi gibi diğer küçük ölçekli işletmelerin ücretsiz faydalanacağı üyelik tipidir.

Atık Üreticisi (Firma)
Sanayi kuruluşları ile orta ve büyük ölçekli diğer tesislerin ücretsiz faydalanacağı üyelik tipidir. (Yan ürün, alternatif hammadde, biyokütle ve tarımsal kategoriler B+ tipi üyeliğe tabidir.)

Destek Firması
Atık taşıma, temizleme, söküm, yıkım, belgelendirme, danışmanlık, dış ticaret, araç, makine, ekipman satışı gibi konularda destek hizmeti veren firmaların faydalanacağı ücretli üyelik tipidir.


Sektörel Firma
Atıkların toplanması, ayrıştırılması, ara depolanması, geri kazanılması, bertarafı gibi konularda faaliyet gösteren lisanslı ve/veya yetki belgeli firmaların tabi olduğu ücretli üyelik tipidir.

TAPBİS projesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında desteklenmektedir. (www.kosgeb.gov.tr)

2017 TAPBİS - Tüm Hakları Saklıdır