tapbis

Destekleyen Kuruluşlar

DESTEKLEYEN KURULUŞ NEDİR?

Tüm dünyanın içinde bulunduğu sosyal, kültürel ve siyasal sistem doğrudan ekonomiye, ekonomi ise tüketime dayanmaktadır. Tüketmek tüm ekonomik düzenin dinamosudur. Atıklar ise, tüketim kültürünün, dolayısıyla ekonominin doğal bir sonucudur. Bu nedenle geri kazanım olgusu, insanı, aileyi, kenti, ekonomiyi, endüstriyi, teknolojiyi, çevreyi, doğal kaynakları, ülkeyi ve tüm yaşamı ilgilendirmektedir.

Ülkemizin atık geri kazanımı konusunda çok ilerde olduğu söylenemez. Oysa gelişmiş ülkelerde durum farklıdır. TAPBİS, atıkların ekonomik etkilerini ön plana çıkartarak, kaynak olarak nasıl değerlendirilebileceğini göstermeye çalışmakta ve seçenekler sunarak alıcı-verici tarafları buluşturmaktadır.

İlk bakışta bu alışverişin kazananının alıcı-verici taraflar olacağı değerlendirilebilir. Oysa geri kazanım tüm ülkenin menfaatinedir. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında TAPBİS’in yaratacağı ekonomik ve çevresel etki tüm ülke için kıymetli olacaktır.

Bu nedenle, daha az atık oluşturmayı, oluşturduğumuz atıkları ayrı toplamayı, ekonomiye kazandırmayı ve bu kültürü yaşamın bir parçası haline getirmeyi hep birlikte öğrenmek zorundayız. Son günlerde adını sıkça duymaya başladığımız “sıfır atık” yaklaşımının bu anlamda geleceğe ışık tutacağına inanıyor ve ülkemizde de giderek yaygınlaşacağını umut ediyoruz.

TAPBİS, tam da bu noktada, sıfır atık yaklaşımının ilke ve hedefleri doğrultusunda, "peki ayrı topladığımız atıkları nasıl değerlendirebiliriz?" sorusuna cevap niteliği taşıyan bir projedir. Atık alışverişinin taraflara çıkar sağlaması, atık geri kazanım oranının artmasında etkili bir rol üstlenecek ve zamanla daha sağlıklı bir "piyasa" oluşmasını sağlayacaktır. Bu nedenle proje atıkların ekonomik etkileri üzerine kurgulanmış, bunu yaparken de çevre mevzuatı kriterleri göz önünde bulundurulmuştur.

Ulusal bir atık geri kazanım ağı oluşturabilmek, elbette bireyi aşan bir çabadır. Bu nedenle, başarmak istediğimiz işi kolektif bir faaliyete dönüştürebilmek için “işbirliği kuruluşları” kavramı geliştirilmiş ve firma bazlı üyeleri olan kuruluşların sürece dahil edilmesi amaçlanmıştır. Ancak bunun dışında özellikle çatı kuruluşların da projeye katkı sağlaması önem taşımaktadır.

Destekleyen kuruluşlar başlığı, projenin oluşmasında ve gelişmesinde maddi, manevi ve ayni katkı sağlayan tüm kuruluşlara teşekkür etmek amacıyla oluşturulmuş olup, aynı zamanda sürece bir şekilde katkı sağlamak isteyen kuruluşlara davet niteliği taşımaktadır.