tapbis

Detaylı Arama

Firma arama kriterlerini seçiniz
010101 - Metalik Maden Kazılarından Kaynaklanan Atıklar
010102 - Metalik Olmayan Maden Kazılarından Kaynaklanan Atıklar
010304 - * (A) - Sülfürlü Cevherlerin Işlenmesinden Kaynaklanan Asit Üretici Maden Atıkları
010305 - * (M) - Tehlikeli Madde Içeren Diğer Maden Atıkları
010306 - 01 03 04 Ve 01 03 05 Dışındaki Diğer Maden Atıkları
010307 - * (M) - Metalik Minerallerin Fiziki Ve Kimyasal Işlenmesinden Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Diğer Atıklar
010308 - 01 03 07 Dışındaki Diğer Tozumsu Ve Pudramsı Atıklar
010309 - 01 03 07 Dışındaki Alüminyum Oksit Üretiminden Çıkan Kırmızı Çamur
010407 - * (M) - Metalik Olmayan Minerallerin Fiziki Ve Kimyasal Işlenmesinden Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Atıklar
010408 - 01 04 07 Dışındaki Atık Kaya Ve Çakıl Taşı Atıkları
010409 - Atık Kum Ve Killer
010410 - 01 04 07 Dışındaki Tozumsu Ve Pudramsı Atıklar
010411 - 01 04 07 Dışındaki Potas Ve Kaya Tuzu Işlemesinden Kaynaklanan Atıklar
010412 - 01 04 07 Ve 01 04 11 Dışındaki Minerallerin Yıkanması Ve Temizlenmesinden Kaynaklanan Ince Taneli Atıklar Ve Diğer Atıklar
010413 - 01 04 07 Dışındaki Taş Yontma Ve Kesme Işlemlerinden Kaynaklanan Atıklar
010504 - Tatlı Su Sondaj Çamurları Ve Atıkları
010505 - * (A) - Yağ Içeren Sondaj Çamurları Ve Atıkları
010506 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Sondaj Çamurları Ve Diğer Sondaj Atıkları
010507 - 01 05 05 Ve 01 05 06 Dışındaki Barit Içeren Sondaj Çamurları Ve Atıkları
010508 - 01 05 05 Ve 01 05 06 Dışındaki Klorür Içeren Sondaj Çamurları Ve Atıkları
020101 - Yıkama Ve Temizleme Işlemlerinden Kaynaklanan Çamurlar
020102 - Hayvan Dokusu Atıkları
020103 - Bitki Dokusu Atıkları
020104 - Atık Plastikler (Ambalajlar Hariç) (Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan)
020106 - Ayrı Toplanmış Ve Saha Dışında Işlem Görecek Hayvan Dışkısı, Idrar Ve Tezek (Ve Bunlarla Temas Etmiş Saman Dahil), Akan Sıvılar
020107 - Ormancılık Atıkları
020108 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Zirai Kimyasal Atıklar
020109 - 02 01 08 Dışındaki Zirai Kimyasal Atıkları
020110 - Atık Metal (Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan)
020201 - Yıkama Ve Temizlemeden Kaynaklanan Çamurlar
020202 - Hayvan Dokusu Atığı
020203 - Tüketime Ya Da Işlenmeye Uygun Olmayan Maddeler
020204 - İşletme Sahası Içerisindeki Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar
020301 - Yıkama, Temizleme, Soyma, Santrifüj Ve Ayırma Işlemlerinden Kaynaklanan Çamurlar
020302 - Koruyucu Katkı Maddelerinden Kaynaklanan Atıklar
020303 - Çözücü Ekstraksiyonundan Kaynaklanan Atıklar
020304 - Tüketime Ya Da Işlenmeye Uygun Olmayan Maddeler
020305 - İşletme Sahası Içerisindeki Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Atıklar
020401 - Şeker Pancarının Temizlenmesinden Ve Yıkanmasından Kaynaklanan Toprak
020402 - Standart Dışı Kalsiyum Karbonat
020403 - İşletme Sahası Içerisindeki Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar
020501 - Tüketime Ya Da Işlenmeye Uygun Olmayan Maddeler
020502 - İşletme Sahası Içerisindeki Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar
020601 - Tüketime Ve Işlenmeye Uygun Olmayan Maddeler
020602 - Koruyucu Katkı Maddelerinden Kaynaklanan Atıklar
020603 - İşletme Sahası Içerisindeki Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar
020701 - Hammaddelerin Yıkanmasından, Temizlenmesinden Ve Mekanik Olarak Sıkılmasından Kaynaklanan Atıklar
020702 - Alkol Damıtılmasından Kaynaklanan Atıklar
020703 - Kimyasal Işlem Atıkları
020704 - Tüketime Ya Da Işlenmeye Uygun Olmayan Maddeler
020705 - İşletme Sahası Içerisindeki Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar
030101 - Ağaç Kabuğu Ve Mantar Atıkları (Ağaç Işleme, Sunta Ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan)
030104 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Talaş, Yonga, Kıymık, Ahşap, Kontraplak Ve Kaplamalar
030105 - 03 01 04 Dışındaki Talaş, Yonga, Kıymık, Ahşap, Kontraplak Ve Kaplamalar (Ağaç Işleme, Sunta Ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan)
030201 - * (A) - Halojenlenmemiş Organik Ahşap Koruyucu Maddeler
030202 - * (A) - Organoklorlu Ahşap Koruyucu Maddeler
030203 - * (A) - Organometal Içeren Ahşap Koruyucu Maddeler
030204 - * (A) - Anorganik Ahşap Koruyucu Maddeler
030205 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Diğer Ahşap Koruyucuları
030301 - Ağaç Kabuğu Ve Odun Atıkları (Kağıt, Karton Üretiminden Kaynaklanan)
030302 - Yeşil Sıvı Çamuru (Pişirme Sıvısı Geri Kazanımından)
030305 - Kâğıt Geri Kazanım Işleminden Kaynaklanan Mürekkep Giderme Çamurları
030307 - Atık Kâğıt Ve Kartonun Hamur Haline Getirilmesi Sırasında Mekanik Olarak Ayrılan Iskartalar
030308 - Geri Dönüşüme Gitmek Üzere Sınıflandırılan Kağıt Ve Kartondan Kaynaklanan Atıklar (Kağıt, Karton Üretimi Ve Işlemesinden Kaynaklanan)
030309 - Kireç Çamuru Atığı
030310 - Mekanik Ayırma Sonucu Oluşan Elyaf Iskartaları, Elyaf, Dolgu Ve Yüzey Kaplama Maddesi Çamuru
030311 - 03 03 10 Dışındaki Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar
040101 - Sıyırma Ve Kireçleme Ile Deriden Et Sıyırma Işleminden Kaynaklanan Atıklar
040102 - Kireçleme Atıkları
040103 - * (M) - Sıvı Halde Olmayan Çözücüler Içeren Yağ Giderme Atıkları
040104 - Krom Içeren Sepi Şerbeti
040105 - Krom Içermeyen Sepi Şerbeti
040106 - Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Krom Içeren Çamurlar
040107 - Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Krom Içermeyen Çamurlar
040108 - Krom Içeren Tabaklanmış Atık Deri (Çivitli Parçalar, Tıraşlamalar, Kesmeler, Parlatma Tozu)
040109 - Perdah Ve Boyama Atıkları
040209 - Kompozit Malzeme Atıkları (Emprenye Edilmiş Tekstil, Elastomer, Plastomer) (Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan)
040210 - Doğal Ürünlerden Oluşan Organik Maddeler (Örneğin Yağ, Mum)
040214 - * (M) - Organik Çözücüler Içeren Perdah Atıkları
040215 - 04 02 14 Dışındaki Perdah Atıkları
040216 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Boya Maddeleri Ve Pigmentler
040217 - 04 02 16 Dışındaki Boya Maddeleri Ve Pigmentler
040219 - * (M) - Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Çamurlar
040220 - 04 02 19 Dışındaki Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar
040221 - İşlenmemiş Tekstil Elyafı Atıkları Kompozit Malzeme Atıkları (Emprenye Edilmiş Tekstil, Elastomer, Plastomer) (Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan)
040222 - İşlenmiş Tekstil Elyafı Atıkları Kompozit Malzeme Atıkları (Emprenye Edilmiş Tekstil, Elastomer, Plastomer) (Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan)
050102 - * (A) - Tuz Arındırma(Tuz Giderici) Çamurları
050103 - * (A) - Tank Dibi Çamurları
050104 - * (A) - Asit Alkil Çamurları
050105 - * (A) - Petrol Döküntüleri
050106 - * (A) - İşletme Ya Da Ekipman Bakım Çalışmalarından Kaynaklanan Yağlı Çamurlar
050107 - * (A) - Asit Ziftleri
050108 - * (A) - Diğer Ziftler
050109 - * (M) - Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Tehlikeli Madde Içeren Çamurlar
050110 - 05 01 09 Dışındaki Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar
050111 - * (A) - Yakıtların Bazlar Ile Temizlemesi Sonucu Oluşan Atıklar
050112 - * (A) - Yağ Içeren Asitler
050113 - Kazan Besleme Suyu Çamurları
050114 - Soğutma Kolonlarından Kaynaklanan Atıklar
050115 - * (A) - Kullanılmış Filtre Killeri
050116 - Petrol Desülfürizasyonu Sonucu Oluşan Kükürt Içeren Atıklar
050117 - Bitüm
050601 - * (A) - Asit Ziftleri
050603 - * (A) - Diğer Ziftler
050604 - Soğutma Kolonlarından Kaynaklanan Atıklar
050701 - * (M) - Cıva Içeren Atıklar
050702 - Kükürt Içeren Atıklar
060101 - * (A) - Sülfürik Asit Ve Sülfüröz Asit
060102 - * (A) - Hidroklorik Asit
060103 - * (A) - Hidroflorik Asit
060104 - * (A) - Fosforik Ve Fosforöz Asit
060105 - * (A) - Nitrik Asit Ve Nitröz Asit
060106 - * (A) - Diğer Asitler
060201 - * (A) - Kalsiyum Hidroksit
060203 - * (A) - Amonyum Hidroksit
060204 - * (A) - Sodyum Ve Potasyum Hidroksit
060205 - * (A) - Diğer Bazlar
060311 - * (M) - Siyanür Içeren Katı Tuzlar Ve Solüsyonlar
060313 - * (M) - Ağır Metal Içeren Katı Tuzlar Ve Solüsyonlar
060314 - 06 03 11 Ve 06 03 13 Dışındaki Katı Tuzlar Ve Solüsyonlar
060315 - * (M) - Ağır Metal Içeren Metal Oksitler
060316 - 06 03 15 Dışındaki Diğer Metal Oksitler
060403 - * (M) - Arsenik Içeren Atıklar
060404 - * (M) - Cıva Içeren Atıklar
060405 - * (M) - Başka Ağır Metaller Içeren Atıklar
060502 - * (M) - Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Çamurlar
060503 - 06 05 02 Dışındaki Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar
060602 - * (M) - Tehlikeli Kükürt Bileşenleri Içeren Atıklar
060603 - 06 06 02 Dışındaki Kükürt Bileşenlerini Içeren Atıklar
060701 - * (M) - Elektrolizden Kaynaklanan Asbest Içeren Atıklar
060702 - * (A) - Klor Üretiminden Kaynaklanan Aktif Karbon
060703 - * (M) - Cıva Içeren Baryum Sülfat Çamuru
060704 - * (A) - Çözeltiler Ve Asitler, Örneğin Kontakt Asidi
060802 - * (M) - Zararlı Silikonlar Içeren Atıklar
060902 - Fosforlu Cüruf
060903 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Ya Da Tehlikeli Maddelerle Kontamine Olmuş Kalsiyum Bazlı Reaksiyon Atıkları
060904 - 06 09 03 Dışındaki Kalsiyum Bazlı Reaksiyon Atıkları
061002 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Atıklar
061101 - Titanyum Dioksit Üretiminden Kaynaklanan Kalsiyum Bazlı Reaksiyon Atıkları
061301 - * (A) - Anorganik Bitki Koruma Ürünleri, Ahşap Koruma Ürünleri Ve Diğer Biyositler
061302 - * (A) - Kullanılmış Aktif Karbon (06 07 02 Hariç)
061303 - Karbon Siyahı
061304 - * (A) - Asbest Işlenmesinden Kaynaklanan Atıklar
061305 - * (A) - Kurum
070101 - * (A) - Su Bazlı Yıkama Sıvıları Ve Ana Çözeltiler
070103 - * (A) - Halojenli Organik Çözücüler, Yıkama Sıvıları Ve Ana Çözeltiler
070104 - * (A) - Diğer Organik Çözücüler, Yıkama Sıvıları Ve Ana Çözeltiler
070107 - * (A) - Halojenli Dip Tortusu Ve Reaksiyon Kalıntıları
070108 - * (A) - Diğer Dip Tortusu Ve Reaksiyon Kalıntıları
070109 - * (A) - Halojenli Filtre Keki Ve Kullanılmış Absorbanlar
070110 - * (A) - Diğer Filtre Kekleri Ve Kullanılmış Absorbanlar
070111 - * (M) - Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Çamurlar
070112 - 07 01 11 Dışındaki Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar
070201 - * (A) - Su Bazlı Yıkama Sıvıları Ve Ana Çözeltiler
070203 - * (A) - Halojenli Organik Çözücüler, Yıkama Sıvıları Ve Ana Çözeltiler
070204 - * (A) - Diğer Organik Çözücüler, Yıkama Sıvıları Ve Ana Çözeltiler
070207 - * (A) - Halojenli Dip Tortusu Ve Reaksiyon Kalıntıları
070208 - * (A) - Diğer Dip Tortusu Ve Reaksiyon Kalıntıları
070209 - * (A) - Halojenli Filtre Kekleri Ve Kullanılmış Absorbanlar
070210 - * (A) - Diğer Filtre Kekleri Ve Kullanılmış Absorbanlar
070211 - * (M) - Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Çamurlar
070212 - 07 02 11 Dışındaki Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar
070213 - Atık Plastik (Plastik Imalat Ve Işlemeden Kaynaklanan)
070214 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Katkı Maddelerinin Atıkları
070215 - 07 02 14 Dışındaki Katkı Maddelerinin Atıkları
070216 - * (M) - Zararlı Silikonlar Içeren Atıklar
070217 - 07 02 16 Dışında Silikon Içeren Atıklar
070301 - * (A) - Su Bazlı Yıkama Sıvıları Ve Ana Çözeltiler
070303 - * (A) - Halojenli Organik Çözücüler, Yıkama Sıvıları Ve Ana Çözeltiler
070304 - * (A) - Diğer Organik Çözücüler, Yıkama Sıvıları Ve Ana Çözeltiler
070307 - * (A) - Halojenli Dip Tortusu Ve Reaksiyon Kalıntıları
070308 - * (A) - Diğer Dip Tortusu Ve Reaksiyon Kalıntıları
070309 - * (A) - Halojenli Filtre Kekleri Ve Kullanılmış Absorbanlar
070310 - * (A) - Diğer Filtre Kekleri Ve Kullanılmış Absorbanlar
070311 - * (M) - Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Çamurlar
070312 - 07 03 11 Dışındaki Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar
070401 - * (A) - Su Bazlı Yıkama Sıvıları Ve Ana Çözeltiler
070403 - * (A) - Halojenli Organik Çözücüler, Yıkama Sıvıları Ve Ana Çözeltiler
070404 - * (A) - Diğer Organik Çözücüler, Yıkama Sıvıları Ve Ana Çözeltiler
070407 - * (A) - Halojenli Dip Tortusu Ve Reaksiyon Kalıntıları
070408 - * (A) - Diğer Dip Tortusu Ve Reaksiyon Kalıntıları
070409 - * (A) - Halojenli Filtre Kekleri Ve Kullanılmış Absorbanlar
070410 - * (A) - Diğer Filtre Kekleri Ve Kullanılmış Absorbanlar
070411 - * (M) - Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Çamurlar
070412 - 07 04 11 Dışındaki Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar
070413 - * (M) - Tehlikeli Madde Içeren Katı Atıklar
070501 - * (A) - Su Bazlı Yıkama Sıvıları Ve Ana Çözeltiler
070503 - * (A) - Halojenli Organik Çözücüler, Yıkama Sıvıları Ve Ana Çözeltiler
070504 - * (A) - Diğer Organik Çözücüler, Yıkama Sıvıları Ve Ana Çözeltiler
070507 - * (A) - Halojenli Dip Tortusu Ve Reaksiyon Kalıntıları
070508 - * (A) - Diğer Dip Tortusu Ve Reaksiyon Kalıntıları
070509 - * (A) - Halojenli Filtre Kekleri Ve Kullanılmış Absorbanlar
070510 - * (A) - Diğer Filtre Tabakaları Kekleri, Kullanılmış Absorbanlar
070511 - * (M) - Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Çamurlar
070512 - 07 05 11 Dışındaki Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar
070513 - * (M) - Tehlikeli Madde Içeren Katı Atıklar
070514 - 07 05 13 Dışındaki Katı Atıklar
070601 - * (A) - Su Bazlı Yıkama Sıvıları Ve Ana Çözeltiler
070603 - * (A) - Halojenli Organik Çözücüler, Yıkama Sıvıları Ve Ana Çözeltiler
070604 - * (A) - Diğer Organik Çözücüler, Yıkama Sıvıları Ve Ana Çözeltiler
070607 - * (A) - Halojenli Dip Tortuları Ve Reaksiyon Kalıntıları
070608 - * (A) - Diğer Dip Tortuları Ve Reaksiyon Kalıntıları
070609 - * (A) - Halojenli Filtre Kekleri Ve Kullanılmış Absorbanlar
070610 - * (A) - Diğer Filtre Kekleri Ve Kullanılmış Absorbanlar
070611 - * (M) - Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Çamurlar
070612 - 07 06 11 Dışındaki Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar
070701 - * (A) - Su Bazlı Yıkama Sıvıları Ve Ana Çözeltiler
070703 - * (A) - Halojenli Organik Çözücüler, Yıkama Sıvıları Ve Ana Çözeltiler
070704 - * (A) - Diğer Organik Çözücüler, Yıkama Sıvıları Ve Ana Çözeltiler
070707 - * (A) - Halojenli Dip Tortusu Ve Reaksiyon Kalıntıları
070708 - * (A) - Diğer Dip Tortusu Ve Reaksiyon Kalıntıları
070709 - * (A) - Halojenli Filtre Kekleri Ve Kullanılmış Absorbanlar
070710 - * (A) - Diğer Filtre Kekleri Ve Kullanılmış Absorbanlar
070711 - * (M) - Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Çamurlar
070712 - 07 07 11 Dışındaki Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar
080111 - * (M) - Organik Çözücüler Ya Da Diğer Tehlikeli Maddeler Içeren Atık Boya Ve Vernikler
080112 - 08 01 11 Dışındaki Atık Boya Ve Vernikler
080113 - * (M) - Organik Çözücüler Ya Da Diğer Tehlikeli Maddeler Içeren Boya Ve Vernik Çamurları
080114 - 08 01 13 Dışındaki Boya Ve Vernik Çamurları
080115 - * (M) - Organik Çözücüler Ya Da Diğer Tehlikeli Maddeler Içeren Boya Ve Vernikli Sulu Çamurlar
080116 - 08 01 15 Dışındaki Boya Ve Vernik Içeren Sulu Çamurlar
080117 - * (M) - Organik Çözücüler Ya Da Diğer Tehlikeli Maddeler Içeren Boya Ve Verniğin Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar
080118 - 08 01 17 Dışındaki Boya Ve Vernik Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar
080119 - * (M) - Organik Çözücüler Ya Da Diğer Tehlikeli Maddeler Içeren Boya Ve Vernik Sökülmesinden Kaynaklanan Sulu Süspansiyonlar
080120 - 08 01 19 Dışındaki Sulu Boya Ya Da Vernik Içeren Sulu Süspansiyonlar
080121 - * (A) - Boya Ya Da Vernik Sökücü Atıkları
080201 - Atık Kaplama Tozları
080202 - Seramik Malzemeler Içeren Sulu Çamurlar
080203 - Seramik Malzemeler Içeren Sulu Süspansiyonlar
080307 - Mürekkep Içeren Sulu Çamurlar
080308 - Mürekkep Içeren Sulu Sıvı Atıklar
080312 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Mürekkep Atıkları
080313 - 08 03 12 Dışındaki Mürekkep Atıkları
080314 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Mürekkep Çamurları
080315 - 08 05 14 Dışındaki Mürekkep Çamurları
080316 - * (A) - Atık Aşındırma Solüsyonları
080317 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Atık Baskı Tonerleri
080318 - 08 03 17 Dışındaki Atık Baskı Tonerleri
080319 - * (A) - Dağıtıcı Yağ
080409 - * (M) - Organik Çözücüler Ya Da Diğer Tehlikeli Maddeler Içeren Atık Yapışkanlar Ve Dolgu Macunları
080410 - 08 04 09 Dışındaki Atık Yapışkanlar Ve Dolgu Macunları
080411 - * (M) - Organik Çözücüler Ya Da Diğer Tehlikeli Maddeler Içeren Yapışkan Ve Dolgu Macunu Çamurları
080412 - 08 04 11 Dışındaki Yapışkan Ve Dolgu Macunu Çamurları
080413 - * (M) - Organik Çözücüler Ya Da Diğer Tehlikeli Maddeler Içeren Sulu Yapışkan Veya Dolgu Macunu Çamurları
080414 - 08 04 13 Dışındaki Sulu Organik Yapışkan Veya Dolgu Macunu Çamurları
080415 - * (M) - Organik Çözücüler Ya Da Diğer Tehlikeli Maddeler Içeren Sulu Yapışkan Veya Dolgu Macunlarının Sıvı Atıkları
080416 - 08 04 15 Dışındaki Yapışkan Veya Dolgu Macunlarının Sulu Atıkları
080417 - * (A) - Reçine Yağı
080501 - * (A) - Atık Izosiyanatlar
090101 - * (A) - Su Bazlı Banyo Ve Aktifleştirici Solüsyonları
090102 - * (A) - Su Bazlı Ofset Plakası Banyo Solüsyonu
090103 - * (A) - Çözücü Bazlı Banyo Solüsyonları
090104 - * (A) - Sabitleyici Solüsyonlar
090105 - * (A) - Ağartıcı Solüsyonları Ve Ağartıcı Sabitleyici Solüsyonlar
090106 - * (M) - Fotoğrafçılık Atıklarının Saha Içi Arıtılmasından Oluşan Gümüş Içeren Atıklar
090107 - Gümüş Veya Da Gümüş Bileşenleri Içeren Fotoğraf Filmi Ve Kâğıdı
090108 - Gümüş Veya Gümüş Bileşenleri Içermeyen Fotoğraf Filmi Ve Kâğıdı
090110 - Pilsiz Çalışan Tek Kullanımlık Fotoğraf Makineleri
090111 - * (A) - 16 06 01, 16 06 02 Ya Da 16 06 03’Ün Altında Geçen Pillerle Çalışan Tek Kullanımlık Fotoğraf Makineleri
090112 - 09 01 11 Dışındaki Pille Çalışan Tek Kullanımlık Fotoğraf Makineleri
090113 - * (A) - 09 01 06 Dışındaki Gümüş Geri Kazanımı Için Yapılan Arıtmadan Kalan Sulu Sıvı Atıklar
100101 - (10 01 04’Ün Altındaki Kazan Tozu Hariç) Dip Külü, Cüruf Ve Kazan Tozu
100102 - Uçucu Kömür Külü
100103 - Turba Ve Işlenmenmiş Odundan Kaynaklanan Uçucu Kül
100104 - * (A) - Uçucu Yağ Külü Ve Kazan Tozu
100105 - Baca Gazı Kükürt Giderme Işleminden (Desülfürizasyon) Çıkan Kalsiyum Bazlı Katı Atıklar
100107 - Baca Gazı Kükürt Giderme Işleminden (Desülfürizasyon) Çıkan Kalsiyum Bazlı Çamurlar
100109 - * (A) - Sülfürik Asit
100113 - * (A) - Yakıt Olarak Kullanılan Emülsifiye Hidrokarbonların Uçucu Külleri
100114 - * (M) - Atıkların Beraber Yakılmasından Kaynaklanan Ve Tehlikeli Maddeler Içeren Dip Külü, Cüruf Ve Kazan Tozu
100115 - 10 01 14 Dışındaki Beraber Yakılmadan Kaynaklanan Dip Külü, Cüruf Ve Kazan Tozu
100116 - * (M) - Atıkların Beraber Yakılmasından Kaynaklanan Ve Tehlikeli Maddeler Içeren Uçucu Kül
100117 - 10 01 16 Dışındaki Beraber Yakmadan Kaynaklanan Uçucu Kül
100118 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Gaz Temizleme Atıkları
100119 - 10 01 05, 10 01 07 Ve 10 01 18 Dışındaki Gaz Temizleme Atıkları
100120 - * (M) - Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Çamurlar
100121 - 10 01 20 Dışındaki Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar
100122 - * (M) - Kazan Temizlemesi Sonucu Çıkan Tehlikeli Maddeler Içeren Sulu Çamurlar
100123 - 10 01 22 Dışındaki Kazan Temizlemesi Sonucu Çıkan Sulu Çamurlar
100124 - Akışkan Yatak Kumları
100125 - Termik Santrallerin Yakıt Depolama Ve Hazırlama Işlemlerinden Çıkan Atıklar
100126 - Soğutma Suyunun Arıtılmasından Çıkan Atıklar
100201 - Cüruf Işleme Atıkları
100202 - İşlenmemiş Cüruf
100207 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Gazların Arıtımı Sonucu Ortaya Çıkan Katı Atıklar
100208 - 10 02 07 Dışında Gaz Arıtımı Sonucu Ortaya Çıkan Katı Atıklar
100210 - Haddehane Tufalı
100211 - * (M) - Soğutma Suyunun Arıtılmasından Kaynaklanan Yağ Içerikli Atıklar
100212 - 10 02 11 Dışındaki Soğutma Suyu Arıtma Atıkları
100213 - * (M) - Gaz Arıtımı Sonucu Oluşan Ve Tehlikeli Maddeler Içeren Çamurlar Ve Filtre Kekleri
100214 - 10 02 13 Dışındaki Gaz Arıtımı Sonucu Oluşan Çamurlar Ve Filtre Kekleri
100215 - Diğer Çamurlar Ve Filtre Kekleri
100302 - Anot Hurdaları
100304 - * (A) - Birincil Üretim Cürufları
100305 - Atık Alüminyum Oksit
100308 - * (A) - İkincil Üretimden Kaynaklanan Tuz Cürufları
100309 - * (A) - İkincil Üretimden Kaynaklanan Kara Cüruflar
100315 - * (A) - Suyla Temas Halinde Tehlikeli Miktarlarda Alevlenebilir Gazlar Çıkaran Yanıcı Veya Yayılabilir Köpükler
100316 - 10 03 15 Dışındaki Köpükler
100317 - * (A) - Anot Üretiminden Kaynaklanan Katranlı Atıklar
100318 - 10 03 17 Dışındaki Anot Üretiminden Kaynaklanan Karbon Içerikli Atıklar
100319 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Baca Gazı Tozu
100320 - 10 03 19 Dışındaki Baca Gazı Tozu
100321 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Diğer Partiküller Ve Tozlar (Öğütücü Değirmen Tozu Dâhil)
100322 - 10 03 21 Dışındaki Partiküller Ve Tozlar (Öğütücü Değirmen Tozu Dâhil)
100323 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Gaz Arıtımı Katı Atıkları
100324 - 10 03 23 Dışındaki Gaz Arıtımı Katı Atıkları
100325 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Gaz Arıtımı Çamurları Ve Filtre Kekleri
100326 - 10 03 25 Dışındaki Gaz Arıtımı Çamurları Ve Filtre Kekleri
100327 - * (M) - Soğutma Suyunun Arıtılmasından Kaynaklanan Yağ Içerikli Atıklar
100328 - 10 03 27 Dışındaki Soğutma Suyu Arıtma Atıkları
100329 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Tuz Cürufları Ve Kara Cürufların Işlenmesinden Çıkan Atıklar
100330 - 10 03 29 Dışındaki Tuz Cürufları Ve Kara Cürufların Işlenmesinden Çıkan Atıklar
100401 - * (A) - Birincil Ve Ikincil Üretim Cürufları
100402 - * (A) - Birincil Ve Ikincil Üretimden Kaynaklanan Cüruf Ve Köpükler
100403 - * (A) - Kalsiyum Arsenat
100404 - * (A) - Baca Gazı Tozu
100405 - * (A) - Diğer Partiküller Ve Toz
100406 - * (A) - Gaz Arıtımından Kaynaklanan Katı Atıklar
100407 - * (A) - Gaz Arıtım Çamurları Ve Filtre Kekleri
100409 - * (M) - Soğutma Suyunun Arıtılmasından Kaynaklanan Yağ Içerikli Atıklar
100410 - 10 04 09 Dışındaki Soğutma Suyu Arıtma Atıkları
100501 - Birincil Ve Ikincil Üretim Cürufları
100503 - * (A) - Baca Gazı Tozu
100504 - Diğer Partiküller Ve Toz
100505 - * (A) - Gaz Arıtımından Kaynaklanan Katı Atıklar
100506 - * (A) - Gaz Arıtım Çamurları Ve Filtre Kekleri
100508 - * (M) - Soğutma Suyunun Arıtılmasından Kaynaklanan Yağ Içerikli Atıklar
100509 - 10 05 08 Dışındaki Soğutma Suyu Arıtma Atıkları
100510 - * (A) - Suyla Temas Halinde Tehlikeli Miktarlarda Alevlenebilir Gazlar Çıkaran Yanıcı Veya Yayılabilir Cüruf Ve Köpükler
100511 - 10 05 10 Dışındaki Cüruf Ve Köpükler
100601 - Birincil Ve Ikincil Üretim Cürufları
100602 - Birincil Ve Ikincil Üretimden Kaynaklanan Cüruf Ve Köpükler
100603 - * (A) - Baca Gazı Tozu
100604 - Diğer Partiküller Ve Toz
100606 - * (A) - Gaz Arıtımından Kaynaklanan Katı Atıklar
100607 - * (A) - Gaz Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar Ve Filtre Kekleri
100609 - * (M) - Soğutma Suyunun Arıtılmasından Kaynaklanan Yağ Içeren Atıklar
100610 - 10 06 09 Dışındaki Soğutma Suyu Arıtma Atıkları
100701 - Birincil Ve Ikincil Üretim Cürufları
100702 - Birincil Ve Ikincil Üretimden Kaynaklanan Cüruf Ve Köpükler
100703 - Gaz Arıtımından Kaynaklanan Katı Atıklar
100704 - Diğer Partiküller Ve Toz
100705 - Gaz Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar Ve Filtre Kekleri
100707 - * (M) - Soğutma Suyunun Arıtılmasından Kaynaklanan Yağ Içeren Atıklar
100708 - 10 07 07 Dışındaki Soğutma Suyu Arıtma Atıkları
100804 - Partiküller Ve Toz
100808 - * (A) - Birincil Ve Ikincil Üretimden Kaynaklanan Tuz Cürufu
100809 - Diğer Cüruflar
100810 - * (A) - Suyla Temas Halinde Tehlikeli Miktarlarda Alevlenebilir Gazlar Çıkaran Yanıcı Veya Yayılabilir Cüruf Ve Köpükler
100811 - 10 08 10 Dışındaki Cüruf, Toz Ve Kırpıntılar
100812 - * (A) - Anot Üretiminden Kaynaklanan Katran Içeren Atıklar
100813 - 10 08 12 Dışındaki Anot Üretiminden Kaynaklanan Karbon Içerikli Atıklar
100814 - Anot Hurdası
100815 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Baca Gazı Tozu
100816 - 10 08 15 Dışındaki Baca Gazı Tozu
100817 - * (M) - Baca Gazı Arıtımından Kaynaklanan Ve Tehlikeli Maddeler Içeren Çamurlar Ve Filtre Kekleri
100818 - 10 08 17 Dışındaki Gaz Arıtma Çamurları Ve Filtre Kekleri
100819 - * (M) - Soğutma Suyunun Arıtılmasından Kaynaklanan Yağ Içeren Atıklar
100820 - 10 08 19 Dışındaki Soğutma Suyu Arıtma Atıkları
100903 - Ocak Cürufları
100905 - * (M) - Henüz Döküm Yapılamamış, Tehlikeli Madde Içeren Maça Ve Kum Döküm Kalıpları
100906 - 10 09 05 Dışında Henüz Döküm Yapılamamış Maça Ve Kum Döküm Kalıpları
100907 - * (M) - Döküm Yapılmış Tehlikeli Madde Içeren Maça Ve Kum Döküm Kalıpları
100908 - 10 09 07 Dışında Döküm Yapılmış Maça Ve Kum Döküm Kalıpları
100909 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Baca Gazı Tozu
100910 - 10 09 09 Dışındaki Baca Gazı Tozu
100911 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Diğer Partiküller
100912 - 10 09 11 Dışındaki Diğer Partiküller
100913 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Atık Bağlayıcılar
100914 - 10 09 13 Dışındaki Atık Bağlayıcılar
100915 - * (M) - Tehlikeli Madde Içeren Çatlak Belirleme Kimyasalları Atığı
100916 - 10 09 15 Dışındaki Çatlak Belirleme Kimyasalları Atığı
101003 - Ocak Cürufları
101005 - * (M) - Henüz Döküm Yapılamamış, Tehlikeli Madde Içeren Maça Ve Kum Döküm Kalıpları
101006 - 10 10 05 Dışındaki Henüz Döküm Yapılamamış Maça Ve Kum Döküm Kalıpları
101007 - * (M) - Döküm Yapılmış Tehlikeli Madde Içeren Maça Ve Kum Döküm Kalıpları
101008 - 10 10 07 Dışındaki Döküm Yapılmış Maça Ve Kum Döküm Kalıpları
101009 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Baca Gazı Tozuv
101010 - 10 10 09 Dışındaki Baca Gazı Tozu
101011 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Diğer Partiküller
101012 - 10 10 11 Dışındaki Diğer Partiküller
101013 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Bağlayıcı Atıkları
101014 - 10 10 13 Dışındaki Bağlayıcı Atıkları
101015 - * (M) - Tehlikeli Madde Içeren Çatlak Belirleme Kimyasalları Atığı
101016 - 10 10 15 Dışındaki Çatlak Belirleme Kimyasalları Atığı
101103 - Cam Elyaf Atıkları
101105 - Partiküller Ve Toz (Cam Üretiminden Kaynaklanan)
101109 - * (M) - Isıl Işlemden Önce Hazırlanan Tehlikeli Maddeler Içeren Harman Atığı
101110 - 10 11 09 Dışında Isıl Işlemden Önce Hazırlanan Harman Atığı
101111 - * (M) - Ağır Metaller Içeren Küçük Parçacıklar Ve Cam Tozu Halinde Atık Cam(Örneğin Katot Işın Tüplerinden)
101112 - 10 11 11 Dışındaki Atık Camlar (Cam Üretiminden Kaynaklanan)
101113 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Cam Parlatma Ve Öğütme Çamuru
101114 - 10 11 13 Dışındaki Cam Parlatma Ve Öğütme Çamuru
101115 - * (M) - Baca Gazı Arıtımından Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Katı Atıklar
101116 - 10 11 15 Dışında Baca Gazı Arıtımından Kaynaklanan Katı Atıklar
101117 - * (M) - Baca Gazı Arıtımından Kaynaklanan Ve Tehlikeli Maddeler Içeren Çamurlar Ve Filtre Kekleri
101118 - 10 11 17 Dışındaki Baca Gazı Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar Ve Filtre Kekleri
101119 - * (M) - Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Katı Atıklar
101120 - 10 11 19 Dışındaki Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Katı Atıklar
101201 - Isıl Işlem Öncesi Karışım Hazırlama Atıkları
101203 - Partiküller Ve Toz
101205 - Gaz Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar Ve Filtre Kekleri
101206 - Iskarta Kalıplar
101208 - Atık Seramikler, Tuğlalar, Fayanslar Ve Inşaat Malzemeleri (Isıl Işlem Sonrası)
101209 - * (M) - Gaz Arıtımından Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Katı Atıklar
101210 - 10 12 09 Dışındaki Gaz Arıtma Katı Atıkları
101211 - * (M) - Ağır Metaller Içeren Sırlama Atıkları
101212 - 10 12 11 Dışındaki Sırlama Atıkları
101213 - Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamur
101301 - Isıl Işlem Öncesi Karışım Hazırlama Atıkları
101304 - Kirecin Kalsinasyon Ve Hidratasyonundan Kaynaklanan Atıklar
101306 - Partiküller Ve Toz (10 13 12 Ve 10 13 13 Hariç)
101307 - Gaz Arıtma Çamuru Ve Filtre Kekleri
101309 - * (M) - Asbestli Çimento Üretiminden Kaynaklanan Asbest Içeren Atıklar
101310 - 10 13 09 Dışındaki Asbestli Çimento Üretimi Atıkları
101311 - 10 13 09 Ve 10 13 10 Dışındaki Çimento Bazlı Kompozit Malzeme Üretim Atıkları
101312 - * (M) - Gaz Arıtımından Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Katı Atıklar
101313 - 10 13 12 Dışındaki Gaz Arıtma Katı Atıkları
101314 - Atık Beton Ve Beton Çamurları
101401 - * (A) - Gaz Temizlemeden Kaynaklanan Cıva Içeren Atıklar
110105 - * (A) - Sıyırma Asitleri (Parlatma Asitleri)
110106 - * (A) - Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Asitler
110107 - * (A) - Sıyırma Bazları
110108 - * (A) - Fosfatlama Çamurları
110109 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Çamurlar Ve Filtre Kekleri
110110 - 11 01 09 Dışındaki Çamurlar Ve Filtre Kekleri
110111 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Sulu Durulama Sıvıları
110112 - 11 01 11 Dışındaki Sulu Durulama Sıvıları
110113 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Yağ Alma Atıkları
110114 - 11 01 13 Dışındaki Yağ Alma Atıkları
110115 - * (M) - Membran Ya Da Iyon Değişim Sistemlerinden Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Sıvı Ve Çamurlar
110116 - * (A) - Doymuş Ya Da Bitik Iyon Değişim Reçineleri
110198 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Diğer Atıklar
110202 - * (A) - Çinko Hidrometalurjisi (Jarosid Ve Jeotiddahil) Çamurları
110203 - Sulu Elektrolitik Işlemleri Için Üretilen Anot Üretim Atıkları
110205 - * (M) - Bakır Hidrometalurjisi Işlemlerinden Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Atıklar
110206 - 11 02 05 Dışındaki Bakır Hidrometalurjisi Atıkları
110207 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Diğer Atıklar
110301 - * (A) - Siyanür Içeren Atıklar
110302 - * (A) - Diğer Atıklar
110501 - Katı Çinko (Galvaniz Işleminden Kaynaklanan)
110502 - Çinko Külü
110503 - * (A) - Gaz Arıtımından Kaynaklanan Katı Atıklar
110504 - * (A) - Gaz Arıtımından Kaynaklanan Katı Atıklar
120101 - Demir Metal Çapakları Ve Talaşları (Metal Işlemeden Kaynaklanan)
120102 - Demir Metal Toz Ve Parçacıklar (Metal Işlemeden Kaynaklanan)
120103 - Demir Dışı Metal Çapakları Ve Talaşları (Metal Işlemeden Kaynaklanan)
120104 - Demir Dışı Metal Toz Ve Parçacıklar (Metal Işlemeden Kaynaklanan)
120105 - Plastik Yongalar Ve Çapaklar (Plastik Işlemeden Kaynaklanan)
120106 - * (A) - Halojen Içeren Madeni Bazlı Işleme Yağları (Emülsiyon Ve Solüsyonlar Hariç)
120107 - * (A) - Halojen Içermeyen Madeni Bazlı Işleme Yağları (Emülsiyon Ve Solüsyonlar Hariç)
120108 - * (A) - Halojen Içeren Işleme Emülsiyon Ve Solüsyonları
120109 - * (A) - Halojen Içermeyen Işleme Emülsiyon Ve Solüsyonları
120110 - * (A) - Sentetik Işleme Yağları
120112 - * (A) - Kullanılmış (Mum) Parafin Ve Yağlar
120113 - Kaynak Atıkları
120114 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Işleme Çamurları
120115 - 12 01 14 Dışındaki Işleme Çamurları
120116 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Kumlama Maddeleri Atıkları
120117 - 12 01 16 Dışındaki Kumlama Maddeleri Atıkları
120118 - * (M) - Yağ Içeren Metalik Çamurlar (Öğütme, Bileme Ve Freze Tortuları)
120119 - * (A) - Biyolojik Olarak Kolay Bozunur Işleme Yağı
120120 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Öğütme Parçaları Ve Öğütme Maddeleri
120121 - 12 01 20 Dışındaki Öğütme Parçaları Ve Öğütme Maddeleri
120301 - * (A) - Sulu Yıkama Sıvıları
120302 - * (A) - Buhar Yağ Alma Atıkları
130101 - * (A) - Pcb Içeren Hidrolik Yağlar
130104 - * (A) - Klor Içeren Emülsiyonlar
130105 - * (A) - Klor Içermeyen Emülsiyonlar
130109 - * (A) - Mineral Esaslı Klor Içeren Hidrolik Yağlar
130110 - * (A) - Mineral Esaslı Klor Içermeyen Hidrolik Yağlar
130111 - * (A) - Sentetik Hidrolik Yağlar
130112 - * (A) - Kolayca Biyolojik Olarak Bozunabilir Hidrolik Yağlar
130113 - * (A) - Diğer Hidrolik Yağlar
130204 - * (A) - Mineral Esaslı Klor Içeren Motor, Şanzıman Ve Yağlama Yağları
130205 - * (A) - Mineral Esaslı Klor Içermeyen Motor, Şanzıman Ve Yağlama Yağları
130206 - * (A) - Sentetik Motor, Şanzıman Ve Yağlama Yağları
130207 - * (A) - Kolayca Biyolojik Olarak Bozunabilir Motor, Şanzıman Ve Yağlama Yağları
130208 - * (A) - Diğer Motor, Şanzıman Ve Yağlama Yağları
130301 - * (A) - Pcb’Ler Içeren Yalıtım Ya Da Isı Iletim Yağları
130306 - * (A) - 13 03 01 Dışındaki Mineral Esaslı Klor Içeren Yalıtım Ve Isı Iletim Yağları
130307 - * (A) - Mineral Esaslı Klor Içermeyen Yalıtım Ve Isı Iletim Yağları
130308 - * (A) - Sentetik Yalıtım Ve Isı Iletim Yağları
130309 - * (A) - Kolayca Biyolojik Olarak Bozunabilir Yalıtım Ve Isı Iletim Yağları
130310 - * (A) - Diğer Yalıtım Ve Isı Iletim Yağları
130401 - * (A) - Nehir Ve Göl Seyrüseferinden (Iç Su Yolu Denizciliğinden) Kaynaklanan Sintine Yağları
130402 - * (A) - İskele Kanalizasyonlarından(Mendirekten) Kaynaklanan Sintine Yağları
130403 - * (A) - Diğer Denizcilik Seyrüseferinden Kaynaklanan Sintine Yağları
130501 - * (A) - Kum Odacığından Ve Yağ/su Ayırıcısından Çıkan Katılar
130502 - * (A) - Yağ/su Ayırıcısından Çıkan Çamurlar
130503 - * (A) - Yakalayıcı (Interseptör) Çamurları
130506 - * (A) - Yağ/su Ayırıcılarından Çıkan Yağ
130507 - * (A) - Yağ/su Ayırıcılarından Çıkan Yağlı Su
130508 - * (A) - Kum Odacığından Ve Yağ/su Ayırıcılarından Çıkan Karışık Atıklar
130701 - * (A) - Fuel-Oil Ve Mazot
130702 - * (A) - Benzin
130703 - * (A) - Diğer Yakıtlar (Karışımlar Dahil)
130801 - * (A) - Tuz Giderim Çamurları Ya Da Emülsiyonları
130802 - * (A) - Diğer Emülsiyonlar
140601 - * (A) - Kloroflorokarbonlar, Hcfc, Hfc
140602 - * (A) - Diğer Halojenli Çözücüler Ve Çözücü Karışımları
140603 - * (A) - Diğer Çözücüler Ve Çözücü Karışımları
140604 - * (A) - Halojenli Çözücüler Içeren Çamurlar Veya Katı Atıklar
140605 - * (A) - Diğer Çözücüleri Içeren Çamurlar Veya Katı Atıklar
150101 - Kağıt Ve Karton Ambalaj
150102 - Plastik Ambalaj
150103 - Ahşap Ambalaj
150104 - Metalik Ambalaj
150105 - Kompozit Ambalaj
150106 - Karışık Ambalaj
150107 - Cam Ambalaj
150109 - Tekstil Ambalaj
150110 - * (A) - Tehlikeli Maddelerin Kalıntılarını Içeren Ya Da Tehlikeli Maddelerle Kontamine Olmuş Ambalajlar
150111 - * (A) - Boş Basınçlı Konteynerler Dahil Olmak Üzere Tehlikeli Gözenekli Katı Yapı (Örneğin Asbest) Içeren Metalik Ambalajlar
150202 - * (M) - Tehlikeli Maddelerle Kirlenmiş Emiciler, Filtre Malzemeleri (Başka Şekilde Tanımlanmamış Ise Yağ Filtreleri), Temizleme Bezleri, Koruyucu Giysiler
150203 - 15 02 02 Dışındaki Emiciler, Filtre Malzemeleri, Temizleme Bezleri, Koruyucu Giysiler
160103 - Ömrünü Tamamlamış Lastikler
160104 - * (A) - Ömrünü Tamamlamış Araçlar
160106 - Sıvı Ya Da Tehlikeli Maddeler Içermeyen Ömrünü Tamamlamış Araçlar
160107 - * (A) - Yağ Filtreleri
160108 - * (M) - Cıva Içeren Parçalar
160109 - * (A) - Pcb Içeren Parçalar
160110 - * (A) - Patlayıcı Parçalar (Örneğin Hava Yastıkları)
160111 - * (M) - Asbest Içeren Fren Balataları
160112 - 16 01 11 Dışındaki Fren Balataları
160113 - * (A) - Fren Sıvıları
160114 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Antifriz Sıvıları
160115 - 16 01 14 Dışındaki Antifriz Sıvıları
160116 - Sıvılaştırılmış Gaz Tankları
160117 - Demir Metaller (Araçlardan Kaynaklanan)
160118 - Demir Olmayan Metaller (Araçlardan Kaynaklanan)
160119 - Plastik (Araçlardan Kaynaklanan)
160120 - Cam (Araçlardan Kaynaklanan)
160121 - * (M) - 16 01 07’Den 16 01 11’E Ve 16 01 13 Ile 16 01 14 Dışındaki Tehlikeli Parçalar
160122 - Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Parçalar
160209 - * (A) - Pcb’Ler Içeren Transformatörler Ve Kapasitörler
160210 - * (A) - 16 02 09 Dışındaki Pcb Içeren Ya Da Pcb Ile Kontamine Olmuş Iskarta Ekipmanlar
160211 - * (A) - Kloroflorokarbon, Hcfc, Hfc Içeren Iskarta Ekipmanlar
160212 - * (A) - Serbest Asbest Içeren Iskarta Ekipman
160213 - * (A) - 16 02 09’Dan 16 02 12’Ye Kadar Olanların Dışındaki Tehlikeli Parçalar (3) Içeren Iskarta Ekipmanlar
160214 - 16 02 09’Dan 16 02 13’E Kadar Olanların Dışındaki Iskarta Ekipmanlar
160215 - * (A) - Iskarta Ekipmanlardan Çıkartılmış Tehlikeli Parçalar
160216 - 16 02 15 Dışındaki Iskarta Ekipmanlardan Çıkartılmış Parçalar
160303 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Anorganik Atıklar
160304 - 16 03 03 Dışındaki Anorganik Atıklar
160305 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Organik Atıklar
160306 - 16 03 05 Dışındaki Organik Atıklar
160401 - * (A) - Mühimmat Atığı
160402 - * (A) - Havai Fişek Atıkları
160403 - * (A) - Diğer Patlayıcı Atıklar
160504 - * (M) - Basınçlı Tanklar Içinde Tehlikeli Maddeler Içeren Gazlar (Halonlar Dahil)
160505 - 16 05 04 Dışında Basınçlı Tanklar Içindeki Gazlar
160506 - * (M) - Laboratuvar Kimyasalları Karışımları Dahil Tehlikeli Maddelerden Oluşan Ya Da Tehlikeli Maddeler Içeren Laboratuvar Kimyasalları
160507 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Ya Da Bunlardan Oluşan Iskarta Anorganik Kimyasallar
160508 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Ya Da Bunlardan Oluşan Iskarta Organik Kimyasallar
160509 - 16 05 06, 16 05 07 Ya Da 16 05 08 Dışında Tehlikeli Maddeler Içeren Iskarta Organik Kimyasallar
160601 - * (A) - Kurşunlu Piller Ve Akümülatörler
160602 - * (A) - Nikel Kadmiyum Piller
160603 - * (A) - Cıva Içeren Piller
160604 - Alkali Piller (16 06 03 Hariç)
160605 - Diğer Piller Ve Akümülatörler
160606 - * (A) - Piller Ve Akümülatörlerden Ayrı Toplanmış Elektrolitler
160708 - * (M) - Yağ Içeren Atıklar
160709 - * (M) - Diğer Tehlikeli Maddeler Içeren Atıklar
160801 - Altın, Gümüş, Renyum, Rodyum, Paladyum, Iridyum Ya Da Platin Içeren Bitik Katalizörler (16 08 07 Hariç)
160802 - * (M) - Tehlikeli Geçiş Metalleri (4) Ya Da Tehlikeli Geçiş Metal Bileşenlerini Içeren Bitik Katalizörler
160803 - Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Ara Metaller Ve Ara Metal Bileşenleri Içeren Bitik Katalizörler
160804 - Bitik Katalitik “Cracking” Katalizör Sıvısı (16 08 07 Hariç)
160805 - * (M) - Fosforik Asit Içeren Bitik Katalizörler
160806 - * (A) - Katalizör Olarak Bitik Sıvılar
160807 - * (M) - Tehlikeli Maddelerle Kontamine Olmuş Bitik Katalizörler
160901 - * (A) - Permanganatlar (Örneğin Potasyum Permanganat)
160902 - * (A) - Kromatlar (Örneğin Potasyum Kromat, Potasyum Veya Sodyum Dikromat)
160903 - * (A) - Peroksitler(Örneğin Hidrojen Peroksit)
160904 - * (A) - Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Oksitleyici Malzemeler
161001 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Sulu Sıvı Atıklar
161002 - 16 10 01 Dışındaki Sulu Sıvı Atıkları
161003 - * (M) - Tehlikeli Madde Içeren Sulu Derişik Maddeler
161004 - 16 10 03 Dışındaki Sulu Derişik Maddeler
161101 - * (M) - Metalürjik Proseslerden Kaynaklanan, Tehlikeli Maddeler Içeren Karbon Bazlı Astarlar Ve Refraktörler
161102 - 16 11 01 Dışındaki Metalürjik Proseslerden Kaynaklanan Karbon Bazlı Astar Ve Refraktörler
161103 - * (M) - Metalürjik Proseslerden Kaynaklanan, Tehlikeli Maddeler Içeren Diğer Astarlar Ve Refraktörler
161104 - 16 11 03 Dışındaki Metalürjik Proseslerden Kaynaklanan Diğer Astar Ve Reflektörler
161105 - * (M) - Metalürjik Olmayan Proseslerden Kaynaklanan, Tehlikeli Maddeler Içeren Astarlar Ve Refraktörler
161106 - 16 11 05 Dışındaki Metalürjik Olmayan Proseslerden Kaynaklanan Astar Ve Reflektörler
170101 - Beton
170102 - Tuğlalar
170103 - Kiremitler Ve Seramikler
170106 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Beton, Tuğla, Kiremit Ve Seramik Karışımları Ya Da Ayrılmış Grupları
170107 - 17 01 06 Dışındaki Beton, Tuğla Kiremit Ve Seramik Karışımları Ya Da Ayrılmış Grupları
170201 - Ahşap (İnşaat, Yıkım Ve Sökümden Kaynaklanan)
170202 - Cam (İnşaat, Yıkım Ve Sökümden Kaynaklanan)
170203 - Plastik (İnşaat, Yıkım Ve Sökümden Kaynaklanan)
170204 - * (A) - Tehlikeli Maddeler Içeren Ya Da Tehlikeli Maddelerle Kontamine Olmuş Ahşap, Cam Ve Plastik
170301 - * (M) - Kömür Katranı Içeren Bitümlü Karışımlar
170302 - 17 03 01 Dışındaki Bitümlü Karışımlar
170303 - * (A) - Kömür Katranı Ve Katranlı Ürünler
170401 - Bakır, Bronz, Pirinç (İnşaat, Yıkım Ve Sökümden Kaynaklanan)
170402 - Alüminyum (İnşaat, Yıkım Ve Sökümden Kaynaklanan)
170403 - Kurşun (İnşaat, Yıkım Ve Sökümden Kaynaklanan)
170404 - Çinko (İnşaat, Yıkım Ve Sökümden Kaynaklanan)
170405 - Demir Ve Çelik (İnşaat, Yıkım Ve Sökümden Kaynaklanan)
170406 - Kalay (İnşaat, Yıkım Ve Sökümden Kaynaklanan)
170407 - Karışık Metaller (İnşaat, Yıkım Ve Sökümden Kaynaklanan)
170409 - * (M) - Tehlikeli Maddelerle Kontamine Olmuş Metal Atıkları
170410 - * (M) - Yağ, Katran Ve Diğer Tehlikeli Maddeler Içeren Kablolar
170411 - 17 04 10 Dışındaki Kablolar
170503 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Toprak Ve Taşlar
170504 - Toprak Ve Taşlar (Tehlikeli Madde Içermeyen)
170505 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Dip Tarama Çamuru
170506 - 17 05 05 Dışındaki Dip Tarama Çamuru
170507 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Demiryolu Çakılı
170508 - Demiryolu Çakılı (Tehlikeli Madde Içermeyen)
170601 - * (M) - Asbest Içeren Yalıtım Malzemeleri
170603 - * (M) - Tehlikeli Maddelerden Oluşan Ya Da Tehlikeli Maddeler Içeren Diğer Yalıtım Malzemeleri
170604 - 17 06 01 Ve 17 06 03 Dışındaki Yalıtım Malzemeleri (Asbest Ve Tehlikeli Madde Içermeyen)
170605 - * (M) - Asbest Içeren Inşaat Malzemeleri
170801 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Ile Kontamine Olmuş Alçı Bazlı Inşaat Malzemeleri
170802 - Alçı Bazlı Inşaat Malzemeleri (Tehlikeli Madde Içermeyen)
170901 - * (M) - Cıva Içeren Inşaat Ve Yıkım Atıkları
170902 - * (A) - Pcb Içeren Inşaat Ve Yıkım Atıkları (Örneğin Pcb Içeren Dolgu Macunları, Pcb Içeren Reçine Bazlı Taban Kaplama Malzemeleri, Pcb Içeren Kaplanmış Sırlama Birimleri, Pcb Içeren Kapasitörler)
170903 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Diğer Inşaat Ve Yıkım Atıkları (Karışık Atıklar Dahil)
170904 - Karışık İnşaat Ve Yıkım Atıkları (Tehlikeli Madde Içermeyen)
180101 - Kesiciler (18 01 03 Hariç)
180102 - Kan Torbaları Ve Kan Yedekleri Dahil Vücut Parçaları Ve Organları (18 01 03 Hariç)
180103 - * (A) - Enfeksiyonu Önlemek Amacı Ile Toplanmaları Ve Bertarafı Özel Işleme Tabi Olan Atıklar
180104 - Enfeksiyonu Önlemek Amacı Ile Toplanmaları Ve Bertarafı Özel Işleme Tabi Olmayan Atıklar (Örneğin Sargılar, Vücut Alçıları, Tek Kullanımlık Giysiler, Alt Bezleri)
180106 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Ya Da Tehlikeli Maddelerden Oluşan Kimyasallar
180107 - 18 01 06 Dışındaki Kimyasallar
180108 - * (A) - Sitotoksik Ve Sitostatik Ilaçlar
180109 - 18 01 08 Dışındaki Ilaçlar
180110 - * (A) - Diş Tedavisinden Kaynaklanan Amalgam Atıkları
180201 - Kesiciler (18 02 02 Hariç)
180202 - * (A) - Enfeksiyonu Önlemek Amacı Ile Toplanmaları Ve Bertarafı Özel Işleme Tabi Olan Atıklar
180203 - Enfeksiyonu Önlemek Amacı Ile Toplanmaları Ve Bertarafı Özel Işleme Tabi Olmayan Atıklar
180205 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Ya Da Tehlikeli Maddelerden Oluşan Kimyasallar
180206 - 18 02 05 Dışındaki Kimyasallar
180207 - * (A) - Sitotoksik Ve Sitostatik Ilaçlar
180208 - 18 02 07 Dışındaki Ilaçlar
190102 - Taban Külünden Ayrılan Demir Içerikli Maddeler
190105 - * (A) - Gaz Arıtımından Kaynaklanan Filtre Kekleri
190106 - * (A) - Gaz Arıtımından Kaynaklanan Sulu Sıvı Atıklar Ile Diğer Sulu Sıvı Atıkları
190107 - * (A) - Gaz Arıtımından Kaynaklanan Katı Atıklar
190110 - * (A) - Baca Gazı Arıtımından Kaynaklanan Kullanılmış Aktif Karbon
190111 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Taban Külü Ve Cüruf
190112 - 19 01 11 Dışındaki Taban Külü Ve Cüruf
190113 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Uçucu Kül
190114 - 19 01 13 Dışındaki Uçucu Kül
190115 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Kazan Tozu
190116 - 19 01 15 Dışındaki Kazan Tozu
190117 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Piroliz Atıkları
190118 - 19 01 17 Dışındaki Piroliz Atıkları
190119 - Akışkan Yatak Kumları
190203 - Tehlikeli Olmayan Atıkların Önceden Karıştırılması Ile Oluşmuş Atıklar
190204 - * (A) - En Az Bir Tehlikeli Atık Ile Önceden Karıştırılması Ile Oluşmuş Atıklar
190205 - * (M) - Fiziksel Ve Kimyasal Işlemlerden Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Çamurları
190206 - 19 02 05 Dışındaki Fiziksel Ve Kimyasal Işlemlerden Kaynaklanan Çamurları
190207 - * (A) - Ayrışmadan Oluşan Yağ Ve Konsantrasyonlar
190208 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Sıvı Yanabilir Atıklar
190209 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Katı Yanabilir Atıklar
190210 - 19 02 08 Ve 19 02 09 Dışında Yanabilir Atıklar
190211 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Diğer Atıklar
190304 - * (A) - Tehlikeli Olarak Işaretlenmiş Kısmen Stabilize Olmuş Atıklar
190305 - 19 03 04 Dışındaki Stabilize Olmuş Atıklar
190306 - * (A) - Tehlikeli Olarak Sınıflandırılmış, Katılaştırılmış Atıklar
190307 - 19 03 06 Dışındaki Katılaştırılmış Atıklar
190401 - Vitrifiye Edilmiş Atıklar
190402 - * (A) - Uçucu Kül Ve Diğer Baca Gazı Arıtma Atıkları
190403 - * (A) - Vitrifiye Olmamış Katılar
190404 - Vitrifiye Atık Tavlanmasından Çıkan Sulu Sıvı
190501 - Belediye Ve Benzeri Atıklarının Kompostlanmamış Fraksiyonları
190502 - Hayvansal Ve Bitkisel Atıklarının Kompostlanmamış Fraksiyonları
190503 - Standart Dışı Kompost
190603 - Belediye Atıklarının Anaerobik Arıtımından Kaynaklanan Sıvılar
190604 - Belediye Atıklarının Anaerobik Arıtımından Kaynaklanan Posalar
190605 - Hayvansal Ve Bitkisel Atıkların Anaerobik Arıtımından Kaynaklanan Sıvılar
190606 - Hayvansal Ve Bitkisel Atıkların Anaerobik Arıtımından Kaynaklanan Posalar
190702 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suları
190703 - 19 07 02 Dışındaki Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suları
190801 - Elek Üstü Maddeler
190802 - Kum Ayırma Işleminden Kaynaklanan Atıkları
190805 - Kentsel Atıksuyun Arıtılmasından Kaynaklanan Çamurlar
190806 - * (A) - Doymuş Ya Da Kullanılmış Iyon Değiştirici Reçineler
190807 - * (A) - İyon Değiştiricilerinin Rejenerasyonundan Kaynaklanan Solüsyonlar Ve Çamurlar
190808 - * (M) - Ağır Metaller Içeren Membran Sistemi Atıkları
190809 - Yağ Ve Su Ayrışmasından Kaynaklanan Sadece Yenilebilir Yağlar Içeren Yağ Karışımları Ve Gres
190810 - * (A) - 19 08 09 Dışındaki Yağ Ve Su Ayrışmasından Çıkan Yağ Karışımları Ve Gres
190811 - * (M) - Endüstriyel Atıksuyun Biyolojik Arıtılmasından Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Çamurlar
190812 - 19 08 11 Dışındaki Endüstriyel Atıksuyun Biyolojik Arıtılmasından Kaynaklanan Çamurlar
190813 - * (M) - Endüstriyel Atıksuyun Diğer Yöntemlerle Arıtılmasından Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Çamurlar
190814 - 19 08 13 Dışındaki Endüstriyel Atıksuyun Diğer Yöntemlerle Arıtılmasından Kaynaklanan Çamurlar
190901 - İlk Filtreleme Ve Süzme Işlemlerinden Kaynaklanan Katı Atıklar
190902 - Su Berraklaştırılmasından Kaynaklanan Çamurlar
190903 - Karbonat Gidermeden Kaynaklanan Çamurlar
190904 - Kullanılmış Aktif Karbon
190905 - Doymuş Ya Da Kullanılmış Iyon Değiştirme Reçinesi
190906 - İyon Değiştiricilerinin Rejenerasyonundan Kaynaklanan Solüsyonlar Ve Çamurlar
191001 - Demir Ve Çelik Atıkları (Metallerin Parçalanmasından Kaynaklanan)
191002 - Demir Olmayan Atıklar (Metallerin Parçalanmasından Kaynaklanan)
191003 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Uçucu Atık Parçacıkları Ve Tozlar
191004 - 19 10 03 Dışındaki Uçucu Atık Parçacıkları Ve Tozlar
191005 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Diğer Kalıntılar Ve Tozlar
191006 - 19 10 05 Dışındaki Diğer Kalıntılar Ve Tozlar
191101 - * (A) - Kullanılmış Filtre Killeri
191102 - * (A) - Asit Katranları
191103 - * (A) - Sulu Sıvı Atıklar
191104 - * (A) - Yakıtların Bazlarla Temizlenmesinden Kaynaklanan Atıklar
191105 - * (M) - Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Çamurlar
191106 - 19 11 05 Dışındaki Saha Içi Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar
191107 - * (A) - Baca Gazı Temizleme Atıkları
191201 - Kağıt Ve Karton (Kağıt Ve Kartonun Ayrıştırılmasından Kaynaklanan)
191202 - Demir Metali (Metallerin Preslenmesinden Kaynaklanan)
191203 - Demir Dışı Metal (Metallerin Preslenmesinden Kaynaklanan)
191204 - Plastik Ve Lastik (Atıkların Ayrıştırılmasından Kaynaklanan)
191205 - Cam (Atıkların Ayrıştırılmasından Kaynaklanan)
191206 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Ahşap
191207 - 19 12 06 Dışındaki Ahşap (Atıkların Ayrıştırılmasından Kaynaklanan)
191208 - Tekstil Malzemeleri (Atıkların Ayrıştırılmasından Kaynaklanan)
191209 - Mineraller (Örneğin Kum, Taşlar)
191210 - Yanabilir Atıklar (Atıktan Türetilmiş Yakıt)
191211 - * (M) - Atıkların Mekanik Işlenmesinden Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Diğer Atıklar (Karışık Malzemeler Dahil)
191212 - 19 12 11 Dışında Atıkların Mekanik Işlenmesinden Kaynaklanan Diğer Atıklar (Karışık Malzemeler Dahil)
191301 - * (M) - Toprak Islahından Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Atıklar
191302 - 19 13 01 Dışında Toprak Islahından Kaynaklanan Atıklar
191303 - * (M) - Toprak Islahından Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Çamurlar
191304 - 19 13 03 Dışındaki Toprak Islahından Kaynaklanan Çamurlar
191305 - * (M) - Yeraltı Suyunun Islahından Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Çamurlar
191306 - 19 13 05 Dışındaki Yeraltı Suyunun Islahından Kaynaklanan Çamurlar
191307 - * (M) - Yeraltı Suyunun Islahından Kaynaklanan Tehlikeli Maddeler Içeren Sulu Sıvı Atıklar Ve Sulu Konsantrasyonlar
191308 - 19 13 07 Dışındaki Yeraltı Suyunun Islahından Kaynaklanan Sulu Sıvı Atıklar Ve Sulu Konsantrasyonlar
200101 - Kâğıt Ve Karton (Ayrı Toplanan Belediye Atıkları)
200102 - Cam (Ayrı Toplanan Belediye Atıkları)
200108 - Biyolojik Olarak Bozunabilir Mutfak Ve Kantin Atıkları
200110 - Giysiler
200111 - Tekstil Ürünleri
200113 - * (A) - Çözücüler
200114 - * (A) - Asitler
200115 - * (A) - Alkalinler
200117 - * (A) - Foto Kimyasallar
200119 - * (A) - Pestisitler
200121 - * (A) - Flüoresan Lambalar Ve Diğer Cıva Içeren Atıklar
200123 - * (A) - Kloroflorokarbonlar Içeren Iskartaya Çıkartılmış Ekipmanlar
200125 - Yenilebilir Sıvı Ve Katı Yağlar
200126 - * (A) - 20 01 25 Dışındaki Sıvı Ve Katı Yağlar
200127 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Boya, Mürekkepler, Yapıştırıcılar Ve Reçineler
200128 - 20 01 27 Dışındaki Boya, Mürekkepler, Yapıştırıcılar Ve Reçineler
200129 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Deterjanlar
200130 - 20 01 29 Dışındaki Deterjanlar
200131 - * (A) - Sitotoksik Ve Sitostatik Ilaçlar
200132 - 20 01 31 Dışındaki Ilaçlar
200133 - * (A) - 16 06 01, 16 06 02 Veya 16 06 03’Un Altında Geçen Pil Ve Akümülatörler Ve Bu Pilleri Içeren Sınıflandırılmamış Karışık Pil Ve Akümülatörler
200134 - 20 01 33 Dışındaki Pil Ve Akümülatörler
200135 - * (A) - 20 01 21 Ve 20 01 23 Dışındaki Tehlikeli Parçalar (7) Içeren Ve Iskartaya Çıkmış Elektrikli Ve Elektronik Ekipmanlar
200136 - 20 01 21, 20 01 23 Ve 20 01 35 Dışındaki Iskarta Elektrikli Ve Elektronik Ekipmanlar
200137 - * (M) - Tehlikeli Maddeler Içeren Ahşap
200138 - 20 01 37 Dışındaki Ahşap (Ayrı Toplanan Belediye Atıkları)
200139 - Plastikler (Ayrı Toplanan Belediye Atıkları)
200140 - Metaller (Ayrı Toplanan Belediye Atıkları)
200141 - Baca Temizliğinden Kaynaklanan Atıklar
200201 - Biyolojik Olarak Bozunabilir Atıklar
200202 - Toprak Ve Taşlar
200203 - Biyolojik Olarak Bozunamayan Diğer Atıklar
200301 - Karışık Belediye Atıkları
200302 - Pazarlardan Kaynaklanan Atıklar
200303 - Sokak Temizleme Kalıntıları
200304 - Fosseptik Çamurları
200306 - Kanalizasyon Temizliğinden Kaynaklanan Atıklar
200307 - Hacimli Atıklar
[Bu alanda birden fazla seçim yapabilirsiniz.]