tapbis

Endüstriyel Atık Yönetim Planı

Endüstriyel Atık Yönetim Planı

ATIK YÖNETİM PLANI NEDİR?

Atıkların çevreye uyumlu bir şekilde yönetilmesini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları içeren plandır.

ATIK YÖNETİM PLANI HAZIRLAMA ZORUNLULUĞU

Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 9/c maddesi uyarınca, atık üreticileri ve atık sahipleri, atık üretiminin önlenmesi, azaltılması ve geri kazanılmasına yönelik olarak atık yönetim planını hazırlayarak onay almakla yükümlü tutulmuştur.

ATIK YÖNETİM PLANI SÜRESİ

Atık Yönetim Planı 3 yılı kapsayacak şekilde hazırlanır ve onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulur. Onaylanan planın geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren 3 yıldır. Bu sürenin bitmesine üç ay kala plan yeniden hazırlanarak onaya sunulmalıdır.

ATIK YÖNETİM PLANI HAZIRLARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM

  • Doğru formatı kullandığınızdan emin olun.
  • Planı iki nüsha olarak hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünüze üst yazı ekinde sunun. (İl Müdürlüğü, onaylanan planın bir nüshasını size geri gönderecek, bir nüshasını kendi dosyasında tutacaktır.)
  • Planda yer alacak atık verileri, atık beyanı verileri ile karşılaştırın.
  • Planda tehlikesiz ve tehlikeli geçici depolama alanlarına ilişkin bilgilere yer verin.
  • Onaylanan planınızda sonradan eksiklik olduğunu fark ederseniz ve yahut planınızda değişiklik yapmak isterseniz planı güncelleyerek en geç 1 ay içerisinde yeniden İl Müdürlüğüne tekrar müracaat edin.
  • Plan ekinde istenmeyen gereksiz bilgi ve belgeler sunmayın.
  • Proses kaynaklı bir atığınız yoksa, sadece yönetim binası ve idari faaliyetler sonucu flüoresan lamba, yazıcı kartuşu, toner gibi atıklar oluşuyorsa, planın onay zorunluluğu bulunmadığından, İl Müdürlüğüne sunmanıza gerek yoktur.

ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI

Endüstriyel Atık Yönetim Planı formatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenmiştir. Plan formatını word halini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

"ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI" indir