tapbis

Gizlilik Politikası

Bu web sitesini (portal) ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu 'Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. www.tapbis.com web sitesini ziyaret etmekle, üyelik sözleşmesi ve kullanım koşullarına onay vermekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu 'Gizlilik Politikası'nda belirtilen şartları da kabul etmiş sayılırsınız.

TAPBİS, yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet ve atık geri kazanımı alanında üyelerine daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çaba sarf etmektedir. Bu amacını gerçekleştirebilmek için üyelerin kişisel verilerini aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda toplamakta ve işlemektedir.

BİLGİ KAYNAKLARI

Sizin ve firmanızla ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, size en uygun hizmeti sunmamızı, bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye ve portal içerisindeki erişim yetkilerini belirlemeye yöneliktir. Bilgileriniz aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır.

- Doğrudan Tarafımıza Vermiş Olduğunuz Veriler: Üyelik formunun düzenlenmesi sırasında kullanıcıların kendi rızaları ve inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel ve kurumsal verileri ifade eder. Kullanıcı bu bilgileri verip vermemek konusunda serbesttir. Ancak bu bilgilerin, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgiler olduğu, zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebinizin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağı dikkate alınmalıdır. Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması halinde, erişim yetkileriniz kısıtlanabilir, üyeliğiniz sonlandırılabilir veya ilgili yasalara göre suçlu duruma düşebilirsiniz. Böyle bir durumda TAPBİS hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle TAPBİS bir zarara uğrarsa bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, firma bilgileri, faaliyet kolu, lisans/yetki belgeleri, adres bilgileri vb.

- Portalın Kullanımı Sırasında Elde Edilen Veriler: TAPBİS’in sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla üyelerin davranış ve kullanım alışkanlıklarına ilişkin verileri kapsamaktadır. Örneğin, atık türü, miktarı, il/ilçe bilgileri, sık kullanılanlar vb. TAPBİS verilen ilanlara ait içeriklerin yetkisiz kişi ve firmalar tarafından görülebilmesini kısıtlayacak ve size erişmesini engelleyecektir. Sadece yetkili firmalar ilan içeriklerine ulaşabilecek, iletişim bilgilerinizi görebilecek ve doğrudan size ulaşabilecektir. B tipi üyeler, vermiş olduğu ilanlarda iletişim bilgilerini gizleyebilirler. B tipi üyelerin iletişim bilgilerini gizlemeleri mesaj(teklif almalarını engellemez. Bu tür gelen mesaj ve tekliflere cevap verip vermeme seçeneği üyeye aittir.

- Otomatik Olarak Sağlanan Veriler: Web sitemizi ziyaretiniz sırasında bilgisayarlar ve işletim sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve 'cookies' olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla daha önce sitemize yaptığınız ziyaretlerde ve aldığınız hizmetlerde elde edilen bilgilerdir. Bilgisayarınızın 'yardım' menüsünde bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Ancak, bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler size vereceğimiz hizmetin daha çabuk ve kaliteli olmasında kullanılacağından bu özelliği açık bırakmanızı öneririz.

- Diğer Kaynaklardan Elde Edilen Veriler: TAPBİS’in doğru ve kaliteli hizmet verebilmesi, adres telefon numarası, lisans belgesinin içeriği gibi bilgilerin güncel tutulması ve kontrolünün sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının sunduğu sorgulama ekranlarından, oda, dernek, birlik ve ticaret sicili gibi kaynaklardan elde edilen bilgilerdir.

BİLGİLERİN KULLANILMASI VE KORUNMASI

Üyelerimizle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, gizli olarak korunmaktadır. Bu bilgilere ancak üyemizin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde şirketimiz personeli ve diğer üyeler ulaşılabilmektedir.

C ve D tipi üyelerin iletişim bilgileri, lisans/yetki belgeleri aleni olup diğer üyelerin ulaşımına açık olacak, ancak A ve B tipi üyelerin iletişim bilgilerine sadece verdiği ilan üzerinden ve o ilana erişim yetkisi verilen üyeler ulaşabilecektir. B tipi üyelerin iletişim bilgilerini paylaşmama seçenekleri bulunmaktadır.

Üyelerin sistem üzerinden kendi aralarında kurduğu mesaj/teklif iletişimi taraflara özeldir. TAPBİS bu bilgileri gizli tutar, üçüncü şahıslarla paylaşmaz.

Belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla üyelerin veya kullanıcıların kullanım alışkanlıkları (Örneğin, atık türü, miktarı, il/ilçe bilgileri, sık kullanılanlar vb.) genel istatistik çalışmalarında kullanılabilir.

Toplanan veriler; şirket içi değerlendirme, iletişim, analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, tahsilat, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, , iş geliştirme, sorun/hata bildirimi, dolandırıcılığın tespit edilmesi amacıyla kullanılabilir.

TAPBİS tarafından Portal dâhilinde düzenlenen anketlere cevap veren kullanıcılardan/üyelerden talep edilen bilgiler, bu kullanıcılara/üyelere doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilir.