tapbis

İlave Yetki Paketi (B+)

İLAVE YETKİ PAKETİ (B+) NEDİR?

İlave yetki paketi, B tipi üye olan atık üreticisi firmalara tanımlanan yetki alanlarının dışında farklı seçenekler sunan ve bu seçeneklere ilişkin erişim yetkileri sağlayan bir hizmet modelidir.

İlave yetki paketi alan B+ tipi üyeler;

-Endüstriyel yan ürün kategorisine; yan ürün onayı alınmış veya yan ürün olarak değerlendirilme potansiyeli olan atıkları için herhangi bir lisans gereksinimi olmadan arz ve talep ilanı verebilir, verilen ilanları görebilir,

-Bitkisel yan ürün kategorisine; gıda, yem, kozmetik, ilaç vb alanlarda kullanabileceği bitkisel yan ürünler, üretim ve hasat artıkları için talep ilanı verebilir ve verilen arz ilanlarını görebilir,

-Hayvansal yan ürün kategorisine; insan tüketimi amacıyla kullanılmayan hayvansal yan ürünleri toplamak ve değerlendirmek üzere talep ilanı verebilir ve verilen arz ilanlarını görebilir,

-Alternatif hammadde kategorisine; atıklarını mineral özellikleri dolayısıyla başka işletmelerde hammadde olarak değerlendirmek veya lisans almadan kendi tesisinde hammaddeye katkı olarak değerlendirebileceği atıkları bulmak üzere arz ve talep ilanı verebilir, verilen ilanları görebilir,

-Biyokütle kategorisine; başka tesislerde yakıt olarak kullanılabilecek biyokütle tanımına giren maddeler için arz ilanı verebilir, talep ilanlarını görebilir,

-Gübre ve toprak düzenleyiciler kategorisine; tarımsal amaçlı olarak değerlendirilebilecek atıklar için arz ilanı verebilir, talep ilanlarını görebilir,

-Stabilize arıtma çamuru kategorisine; kentsel, evsel ve benzeri endüstrilerden çıkan uygun kriterlerdeki stabilize arıtma çamurlarının tarımda kullanılabilmesi için arz ilanı verebilir, talep ilanlarını görebilirler.

İlave yetki paketi alarak “B” tipi üyeliğini “B+” statüsüne taşıyan firmalar, sanayi tesislerinin kendi aralarında ve küçük atık üreticileri ile sanayi tesisleri arasında kurulan yasal alışveriş seçeneklerini geliştirebilirler. Bu buluşmadan cazip fırsatlar elde edebilir, alternatifler oluşturabilirler.

Gelişmiş ülkelerde, öncelikli atık akımı olarak görülen bu uygulamanın, çoğu zaman atığın üretim süreçlerini de yönlendirdiği ve yeşil ekonominin önceliğini oluşturduğu gözlenmiştir.

İlave yetki paketi “B” ile atık üreticileri ve kullanıcılar arasında doğrudan bir pazar oluşturulması hedeflenmektedir.