tapbis

İlan Listesi

Kategoriler
Yan Ürün Kategorileri
Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
Atık Yönetimi Yönetmeliği
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
Endüstriyel Yan Ürün Pazarı Akış Şeması
Yan Ürün Kriterleri
Sık Sorulan Sorular
#1 Endüstriyel yan ürün nedir ?
Bir işletmede üretim prosesi sonucu ortaya çıkan ancak asıl amacın bu maddenin üretimi olmadığı, ürün standartlarını bozmayacak şekilde doğrudan başka bir proseste hammadde olarak kullanılabilme potansiyeli olan madde ve malzemelerdir.
#2 Yan ürün kategorisinin amacı nedir ?
Yan ürün kavramı ülkemizin Avrupa Birliği mevzuatına uyum süreci kapsamında 2008/98/AT sayılı Avrupa Parlementosu ve Konsey Direktifi kapsamında oluşturulmuştur. Böylece, atığın atık olmaktan çıkartılıp yan ürün olarak değerlendirilme kriterlerini ortaya koymakla beraber, endüstriyel atıkların geri kazanımına ilişkin yeni bir akım ortaya çıkmaktadır. Yan ürün kategorisi ile yan ürün uygulamalarının önüne açacak ve tarafları bir araya getirecek bir pazar mekanizması oluşturulması amaçlanmaktadır.
#3 Yan ürün kriterleri nelerdir ?
Üretim prosesinin ayrılmaz bir parçası olarak üretiliyor olması, kapasite raporunda ürün/yan ürün olarak yer alması, gelecekte kullanımına yönelik talebin sürekli olması, doğrudan bir proseste kullanılabiliyor ve üretildiği yerde fiziksel işlemler hariç olmak üzere başka işlemlerden geçmiyor olması, ikame edeceği maddenin standartlarına uygunluğunun ya da hammadde olarak kullanılması durumunda nihai ürünün ürün standardını bozmadığının belgelenmesi, kullanımında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek tedbirler alınıyor olması gerekir. (AYY:19)
#4 Yan ürün kriterlerini sağlayan madde ve malzemeler için yasal süreç nasıl işler ?
Öncelikle yan ürün üreticisi firma, ürettiği atığın yan ürün olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini, yani Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 19. maddesinin birinci fıkrasındaki özelliklere haiz olup olmadığını tespit eder. Şayet bu özelliklere haiz ise, atığının yan ürün kapsamında değerlendirilebilmesi için yönetmeliğin 19. maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgelerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru firma ve atık bazlı yapılır.
#5 Yan ürün uygunluk yazısı almak için atık üreticisi mi yoksa kullanıcısı mı başvuru yapacak ?
Başvuru atık üreticisi firma tarafından, firma ve atık bazlı yapılmalıdır.
#6 Yan ürünü hammadde yerine kullanacak tesisin de lisans alması veya uygunluk yazısı alması gerekiyor mu ?
Hayır. Atık üreticisi firmanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edilerek onay alması yeterli. Onay alındıktan sonra atık vasfından ziyade ürün vasfı taşıyacağından dolayı kullanıcının onay alması gerekmez.
#7 Bitkisel ve hayvansal yan ürünler için de aynı süreç geçerli midir ?
Hayır. Bitkisel ve hayvansal yan ürünler için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mevzuatına göre hareket edilir. Yan ürünler şayet bir işletmenin üretim prosesi sonucu ortaya çıkıyorsa ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mevzuatında belirtilen özel hükümler kapsamında değilse endüstriyel yan ürün olarak değerlendirilecektir.
#8 Tesisimde üretim prosesi sonucu oluşan madde ve malzemeleri bugüne kadar atık olarak lisanslı tesislere veriyordum. Ancak yan ürün kriterlerini sağlıyor. Bu durumda yan ürün olarak değerlendirmek için ne yapabilirim ?
Tesisinizde oluşan madde ve malzemeleri bu güne atık olarak değerlendirmeniz, bundan sonra yan ürün olarak değerlendirmenize engel değil. Bu güne kadar atık olarak değerlendirdiğiniz madde ve malzemeler şayet yan ürün kriterlerini sağlıyorsa ve yan ürün olarak doğrudan başka bir proseste kullanılabilir ise önce yan ürününüzü kabul edecek tesisi bulun, sonrasında 3. Maddede açıklanan hususlar doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat ederek gerekli uygunluk yazısını alın. Bu işlemler tamamlandıktan sonra Endüstriyel Atık Yönetim Planınızı revize ederek söz konusu atıklarınızın bundan böyle yan ürün olarak değerlendirildiğini belirtin. Yan ürün kriterlerini sağlayan madde ve malzemeler için buradan ilan verebilirsiniz.
#9 Acaba işletmemde başka bir işletmenin yan ürününü lisans almadan kullanabilir miyim ?
Evet. Yan ürün kriterleri çift taraflıdır. Yani hem üreticiyi hem de kullanım alanını belirleyen kriterler vardır. Eğer gelecekte kullanımına yönelik talep sürekli ise, doğrudan bir prosesde kullanılabiliyor ve üretildiği yerde fiziksel işlemler hariç olmak üzere başka işlemlerden geçmiyor ise, ikame edeceği maddenin standartlarına uygunluğunun ya da hammadde olarak kullanılması durumunda nihai ürünün ürün standardını bozmadığı belgelenebilir ise, kullanımında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek tedbirler alınıyor ise yan ürün olarak değerlendirilebilir. Şimdi hammadde yerine ikame edebileceğiniz veya doğrudan proseste kullanabileceğiniz madde ve malzemelerin özelliklerini ve beklentilerinizi belirterek talep ilanı verebilir veya verilen arz ilanlarını değerlendirebilirsiniz.
#10 Yan ürün ilanı vermek veya verilen ilanları görmek ücretli midir ?
Yan ürün ilanı vermek, verilen ilanlarını görüntülemek ve bu ilan sahiplerine mesaj/teklif formu gönderebilmek için B tipi firma üyesi olarak ilave yetki paketi (B+) almanız gerekmektedir.
#11 Yan ürün ilanı vermek için önce Bakanlık onayı mı almalıyız ?
Hayır. Bakanlık onayı almadan da ilan verebilir, atığınızı yan ürün olarak alacak işletmeyi bulabilirsiniz. Onay almak için başvuru sürecini sonra da yapabilirsiniz.
#12 Tesisimde üretim prosesi sonucu oluşan madde ve malzemeler için atık kategorilerine ilan verdim. Ama gelecekte bu atığı yan ürün olarak da değerlendirebilmek istiyorum. Aynı anda iki yere birden ilan verebilir miyim ?
Evet. Her iki kategoriye birden ilan verebilirsiniz. Atığınıza yan ürün olarak alıcı buluncaya kadar veya bu husustaki çalışmalarınız tamamlanıncaya kadar, atık olarak sevk edebilir, atık kategorilerine ilan verebilirsiniz. Amacımız atığınızı atık olmaktan çıkartıp mümkün olduğu kadar yüksel artı değer oluşturacak şekilde değerlendirebilmenizdir. Bu husus, hem sizin firmanız, hem karşı firma hem de ülke ekonomisi açısından önemlidir.
#13 Atığımı yan ürün olarak ücret karşılığında satabilir miyim ?
Ücret kısmı tamamen atığın (yan ürünün) ekonomisine ve alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Yan ürününüzün ücret karşılığında satılmasını engelleyen yasal bir hüküm yoktur.
#14 Atığımı yan ürün olarak değerlendirmek istiyorum ama karşı taraf fiziksel koşullarında iyileştirme yapmamı istiyor. Kendi tesisimde fiziksel koşullarını iyileştirebilir ve karşı tarafın istediği şartlara uygun hale getirebilir miyim ?
Evet. Fiziksel işlemler uygulayarak karşı tarafın beklentisine uygun hale getirebilirsiniz.
#15 Yan ürünler Çevre Bilgi Sisteminden beyan edilecek mi ?
Hayır. Yan ürün, atık olarak addedilmediğinden beyan edilmeyecektir.