tapbis

İlan Listesi

Kategoriler
Alternatif Hammadde/Yakıt Kategorileri
Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
Atıktan Türetilmiş Yakıt Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
Alternatif Hammadde Pazarı Akış Şeması
Alternatif Hammadde Muafiyet Başvurusunda İstenecek Belgeler
Sık Sorulan Sorular
#1 Alternatif hammadde nedir?
Bir tesisin faaliyeti neticesinde oluşan, mineral özellikleri dolayısıyla hammaddeye katkı olarak kullanılabilir özellikteki atıklardır.
#2 Alternatif hammadde olarak değerlendirilebilecek atıklar nelerdir?
Tebliğin ilk halinde alternatif hammadde olarak değerlendirilebilecek atıklara ilişkin liste oluşturulmuş ise de, 13.04.2017 tarih ve 30037 sayılı tebliğ değişikliği ile bu liste kaldırılmıştır. Böylece alternatif hammadde olarak kullanılabilecek atıkların listede yer alması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bunun yerine alternatif hammadde kullanabilecek sektörler belirlenerek, atık kodunda sınırlandırmaya gidilmemiştir. Bakanlıkça uygun görülen tüm atıklar alternatif hammadde olarak kullanılabilecektir.
#3 Alternatif hammadde kullanacak tesislerin çevre lisansı alması gerekiyor mu?
Hayır. Alternatif hammadde kullanacak tesisler çevre lisansından muaftır. Ancak bu tesislerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onay alması ve Bakanlıkça kayıt altına alınması gerekmektedir. (Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği Madde: 5/9, Madde: 13)
#4 Alternatif hammadde kullanımı için Bakanlıktan nasıl onay alınır?
Alternatif hammadde kullanacak tesislerin tebliğin 14 üncü maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapması, alternatif hammadde kullanımı için onay alması ve Bakanlığa kayıt olması gerekmektedir. Alternatif hammadde kullanacak tesislerin, başvuru işlemlerinde istenilen bilgi ve belgeler “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir.
#5 Kurumsal akademik rapor nedir, nereden alınır?
Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını ve prosesini gösteren, akademik olarak değerlendirilmesi yapılan ve üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanan bölüm, dekanlık veya rektörlük tarafından onaylanmış teknik rapordur.
#6 Sadece çimento fabrikaları mı alternatif hammadde kullanabilir?
Hayır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onay almak şartıyla çimento, beton, kireç, tuğla, kiremit, seramik ve demir-çelik üretimi yapan tesisler alternatif hammadde kullanabilirler. Ayrıca akaryakıt üretimi yapan rafineriler de akaryakıt atıklarını alternatif hammadde olarak kullanabilir.
#7 Çimento, beton, kireç, tuğla, kiremit, seramik ve demir
Hayır. Alternatif hammadde olarak kullanabileceğiniz atığı bulduktan ve atık üreticisi firma ile mutabakata vardıktan sonra gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapabilir ve onay yazısı alabilirsiniz.
#8 Aynı anda birden fazla tesisin atığı için onay almak üzere Bakanlığa başvuru yapabilir miyim?
Evet
#9 İşletmemizde oluşan atıkları düzenli depolama alanlarına göndermek yerine başka tesislerde alternatif hammadde olarak değerlendirmek istiyorum. Bu kategoriye ilan verebilir miyim?
Evet.
#10 Başka bir tesisin atığını alternatif hammadde olarak kullanıyorum. Gerekli onay yazısını aldım. Kütle
Evet. Tesisinize alternatif hammadde olarak kabul ettiğiniz atıkların miktarı ile ilgili bilgilerin kaydını tutmanız, bu atıklar için Çevre Bilgi Sisteminde yer alan Kütle Denge Uygulaması (KDS) üzerinden beyan etmeniz gerekiyor. Kütle denge formlarını bir sonraki ayın son gününe kadar doldurmalısınız.
#11 Alternatif hammadde onayı atık üretici firmaya mı, yoksa atığı kullanacak firmaya mı verilmektedir?
Alternatif hammadde kullanım onayı atığı üretimde kullanacak olan firmaya verilmektedir.
#12 Başka bir tesisin atığını alternatif hammadde olarak kullanıyorum. Gerekli onay yazısını aldım. Kütle
Evet. Tesisinize alternatif hammadde olarak kabul ettiğiniz atıkların miktarı ile ilgili bilgilerin kaydını tutmanız, bu atıklar için Çevre Bilgi Sisteminde yer alan Kütle Denge Uygulaması (KDS) üzerinden bildirim yapmanız gerekiyor. Kütle denge formlarını bir sonraki ayın son gününe kadar doldurmalısınız.
#13 Hem alternatif hammadde hem de atık kategorilerine aynı anda ilan verebilir miyim?
Alternatif hammadde arz veya talep ilanı vermek, verilen ilanları görüntülemek ve ilan sahiplerine mesaj/teklif formu göndermek için B tipi firma üyesi olmanız ve ücretli olan ilave yetki paketi (B+) almanız gerekmektedir.
#14 Bu güne kadar atık olarak lisanslı tesislere gönderdiğimiz bir atığı bundan sonra alternatif hammadde olarak başka tesise verebilir miyiz?
Evet.
#15 Aynı atık için hem alternatif hammadde hem de atık kategorilerine aynı anda ilan verebilir miyim?
Evet.
#16 Atıklarımı alternatif hammadde olarak satabilir miyim?
Ücret kısmı tamamen atığın ekonomisine ve alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Atıklarınızın alternatif hammadde olarak ücret karşılığında satılmasını engelleyen yasal bir hüküm yoktur.