tapbis

İlan Listesi

Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri kazanım Tebliği
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
Tehlikesiz Cam Atık Pazarı Akım Şeması
Tehlikesiz Atık Üreticilerinin Yükümlülükleri
Sık Sorulan Sorular
#1 Ev, ofis, okul ve benzeri ticari kurumsal yerlerde oluşan cam, metal, plastik, ahşap, kağıt, karton, tekstil gibi tehlikesiz atıkları nereye verebilirim?
Ev, ofis, okul ve benzeri ticari kurumsal yerlerde oluşan cam, metal, plastik, ahşap, kağıt, karton, tekstil gibi geri kazanılabilir atıkların biyobozunur atıklarla karıştırılmadan ikili toplama sistemiyle kaynağında ayrı toplanması gerekmektedir. Kaynağında ayrı topladığınız atıklarınızı, belediyenin ikili toplama sistemine, atık getirme merkezlerine veya doğrudan yetki belgesi bulunan tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri ile çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli tehlikesiz atık geri kazanım tesislerine verebilirsiniz.
#2 Sanayi tesisleri ve diğer işletmelerde oluşan cam, metal, plastik, ahşap, kağıt, karton, tekstil gibi tehlikesiz atıkları nereye verebilirim?
Sanayi tesisleri ve diğer işletmelerde oluşan ambalaj atığı olmayan cam, metal, plastik, ahşap, kağıt, karton, tekstil gibi geri kazanılabilir atıkları yetki belgesi bulunan tehlikesiz atık toplama ayırma tesislerine, çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli tehlikesiz atık geri kazanım tesislerine verebilirsiniz. Bunun için “atık kategorileri” grubunda yer alan metal, plastik, cam, kağıt-karton, ahşap, tekstil atıkları kategorilerine arz ilanı verebilir veya doğrudan yetkili tesislerle iletişime geçebilirsiniz. Ambalaj atıkları için lütfen ambalaj atıkları kategorisini inceleyiniz.
#3 Cam, metal, plastik, ahşap, kağıt, karton, tekstil gibi tehlikesiz atıkları ücret karşılığı satabilir miyim?
Evet. Ambalaj dışındaki tüm atıklarınızı satabilirsiniz. Ancak ücret konusu alıcı verici konumundaki taraflar arasındaki anlaşmaya bağlıdır.
#4 Cam, metal, plastik, ahşap, kağıt, karton, tekstil gibi tehlikesiz atıkları alacak yasal firmaları nereden bulacağım?
Bu kategoriye ücretsiz ilan verebilir veya yetkili/lisanslı firmalara doğrudan mesaj/teklif formu gönderebilirsiniz. Tehlikesiz plastik atıklarınızı almaya yetkili olmayan firmalar, TAPBİS tarafından filtrelenerek ilanınızın detaylarını göremeyecek ve size ulaşamayacaktır.
#5 Tehlikesiz atıkları toplayan hurdacıların lisans alması mı gerekiyor?
Ambalaj atığı toplayan firmaların ambalaj atığı toplama ayırma lisansı, ambalaj atığı dışındaki tehlikesiz atıkları toplayan ve ayıran tesislerin İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden “tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi” alması gerekiyor. Ayrıca tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri de lisans belgesinde ilgili atık kodları bulunması şartıyla tehlikesiz atık alabilirler. (Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliği Madde : 7/d, 8/c)
#6 Ambalaj atığı toplama ayırma lisansı bulunan tesisler ambalaj olmayan cam, metal, plastik, ahşap, kağıt, karton, tekstil gibi tehlikesiz atıkları da toplayabilirler mi?
Ambalaj atıklarının kaynağında toplanmasına ilişkin görev ve sorumluluk belediyelerin olup, belediyeler bu yükümlülüklerini ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak lisanslı ambalaj atığı toplama ayırma tesisleri aracılığıyla yerine getirebilirler. Ancak tehlikesiz atıklar bu planın dışındadır. Tehlikesiz atıkları kabul edecek tesislerin tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi veya işleme/geri kazanım lisansının olması gerekmektedir.
#7 Tehlikesiz atıkların geçici depolanma kriterleri nelerdir?
Tehlikesiz atıklar tesis sınırları içinde veya sanayi bölgelerinde belirlenecek alanlarda, sızdırmaz, emniyetli konteynır ve benzeri kaplar içerisinde veya geçirimsizliği sağlanmış alanlarda birbiriyle karıştırmadan ve tehlikeli atıklardan ayrı geçici olarak muhafaza edilmeli, atıkların muhafaza edildiği kapların üzerinde tehlikesiz atık ibaresi ve atık koduna yer verilmeli, atıkların yağmur veya yüzey suları ile temasından meydana gelebilecek kirliliğin önlenmesi için zemin geçirimsizliği sağlanmalı, suların drenajı amacı ile ızgara, kuşaklama kanalları ve benzeri toplama sistemleri oluşturulmalıdır.
#8 Tehlikesiz atık üreticisi, tehlikesiz atıklarını kendi sahasında en fazla ne kadar geçici depolayabilir?
En fazla 1 yıl.
#9 Tehlikesiz atıklar için çevre bilgi sistemi üzerinden beyan verilmesi gerekiyor mu?
Evet. 2015 tarihinden itibaren tehlikesiz atıklar için de atık beyan formu düzenlenmelidir.
#10 Tehlikesiz atık toplama ayırma tesisi belgesi almak istiyorum. Hangi şartları sağlamamız gerekiyor?
Tehlikesiz atık toplama ayırma tesislerinde aranan şartlar Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliğinin 12. Maddesinde belirtilmiştir. Tebliği “güncel mevzuat” sekmesinde bulabilirsiniz. Ayrıca geri kazanım tesislerinin sağlaması gereken koşullar “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir.
#11 Tehlikesiz atık geri kazanım tesisi kurmak istiyorum. Hangi şartları sağlamamız gerekiyor?
Tehlikesiz atık geri kazanım tesislerinde aranan şartlar Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliğinin 11. Maddesinde belirtilmiştir. Tebliği “güncel mevzuat” sekmesinde bulabilirsiniz. Ayrıca geri kazanım tesislerinin sağlaması gereken koşullar “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir.
#12 Toplama ayırma tesisleri kendi aralarında tehlikesiz atık alışverişi yapabilir mi?
Evet. Ambalaj atıkları hariç tehlikesiz atıklar TAT’dan TAT’a veya TAT’dan geri kazanım tesisine transfer edilebilir, bu şekilde sektörel firmalar arasında ticarete konu edilebilir. Ancak bu kategori atık üreticileri ile yetki belgeli TAT’lar ve geri kazanım tesisleri içindir. Tehlikesiz atıkların sektörel firmalar arasındaki alışveriş işlemleri için “sektörel kategoriler” grubundaki “tehlikesiz hurdalar” kategorisini kullanmanız gerekmektedir. Ambalaj atıkları için ambalaj atıkları kategorisini inceleyebilirsiniz.
#13 Tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi almak için alan sınırlaması var mı?
Hayır.
#14 Atık listesinde “M” harfi ile işaretlenmiş atık kodlarının bir alt sırasında yer alan atık kodlarını tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri veya tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri alabilir mi?
Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-IV listesinde “M” ile işaretlenmiş atıkların Ek-III/B analizi yapılarak tehlikesiz nitelikte olduğu belirlenmeden, hemen bir sıra altında yer alan tehlikesiz atık kodu verilememektedir. Dolayısıyla bu atıkların Ek-III/B analizleri sonucunda tehlikesiz nitelikte olduğu belirlenmeden, tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri ya da tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri tarafından kabul edilmesi uygun değildir. Bu atıkların listesi “diğer tehlikesiz atıklar” kategorinde yer alan “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir.