tapbis

İlan Listesi

Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
AEEE Pazarı Akış Şeması
AEEE Yönetimi Kılavuzu (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
AEEE Kategorileri (1A ve 1B Listesi)
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Ürün Bazlı Atık Kodu Listesi
Çevre Lisansı Başvurusunda Bulunacak AEEE İşleme Tesislerinin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar
Sık Sorulan Sorular
#1 Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) nedir?
Kullanım ömrünü tamamlamış olan elektrikli ve elektronik alet ve cihazların bütün bileşenleri, unsurları ve ihtiva ettiği sarf malzemeleridir. AEEE kapsamına giren kategori ve ürünlerin listesi Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğinin (AEEEKY) Ek:1/A ve 1/B listelerinde belirtilmektedir.
#2 AEEE’ların geri kazanımı neden önemlidir?
Elektrikli ve elektronik alet ve cihazlar çevre ve insan sağlığına zararlı birçok toksik madde içerirler. Bu nedenle doğru şekilde geri kazanım sürecine tabi tutulmazlarsa çok tehlikeli sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilirler. Bunun dışında AEEE’ların içerdiği madde ve malzemelerin geri kazanımı ekonomik açıdan da son derece önemlidir. AEEE’ların doğru şekilde geri kazanımı çevre kirliliği ve insan sağlığı risklerini ortadan kaldıracağı gibi doğal kaynakların korunması ve ekonomik kayıpların önüne geçilmesi bakımından gereklidir. Bilgi merkezi sekmesinde bu konuda daha geniş bulabilirsiniz.
#3 Evsel AEEE nedir?
Evlerden gelen ve özellikleri ile miktarı açısından evlerden gelenlerle benzerlik gösteren ticari, kurumsal, endüstriyel ve diğer kaynaklardan gelen AEEE’lerdir.
#4 Elektrikli ve elektronik eşya atıklarımı hangi firmalara verebilirim?
Evsel AEEE’ları; yeni bir ürün satın aldığınızda, yeni ürünün adresinize teslim edilmesi sırasında satıcı veya dağıtıcı adına teslimat yapan kuruluşa, belediyenin getirme merkezine, üreticilerin veya lisanslı atık işleme tesislerinin oluşturdukları toplama noktalarına, teslim edebilirsiniz. Bu şekilde atıklarınızı çöp olmaktan kurtararak yeniden ekonomiye kazandırmış, yasal yükümlülükleri yerine getirmiş ve atıkların yetkisiz ve kayıt dışı kişi/firmaların eline geçmesini engellemiş olursunuz. Evsel olmayan AEEE’ları doğrudan lisanslı atık işleme tesislerine verebilirsiniz.
#5 AEEE’lar için bu kategoriye ilan verebilir miyim?
Evet. Bu kategori bu amaçla ve yetkisiz kişi/firmaların kullanamayacağı şekilde tasarlanmıştır. Bu alana ücretsiz atık ilanı verebilir, dilerseniz doğrudan sektörel firmalara mesaj/teklif gönderebilirsiniz.
#6 AEEE’lar lisanslı araçlarla mı taşınması gerekiyor?
Evsel AEEE’ların satıcı veya dağıtıcılar tarafından alınması, toplama noktalarına veya getirme merkezlerine taşınması işlemleri için lisanslı taşıma aracı zorunluluğu yoktur. Ancak getirme merkezleri, dağıtıcı ve aktarma merkezleri gibi toplama merkezleri ile sanayi tesislerinden lisanslı işleme tesislerine taşınması lisanslı taşıma araçları ile gerçekleştirilmelidir.
#7 AEEE’ları neden yetkili firmalar teslim etmeliyim?
Elektrikli ve elektronik alet ve cihazlar, değerli kıymetli madde ve malzemeler içerdiği gibi çevre ve insan sağlığına zararlı birçok toksik madde de içerir. Gerekli tedbirler alınmadan, doğru şekilde geri kazanılmadığında hem bu işi yapan insanlar açısından, hem de çevresel değerler açısından önemli riskler ortaya çıkar. Bilinçsizce, tedbirsizce ve yasa dışı bu uygulamalar, son derece tehlikeli olduğu kadar ekonomik açıdan da çok kıymetli değildir. AEEE’ların lisanslı işleme tesislerine verilmesi bu bakımdan çok önemlidir. Lisanslı AEEE işleme tesisleri ve bu tesislere AEEE sevk eden toplama/aktarma/getirme merkezleri, kontrollü, gerekli tedbirlerin alınmış olduğu onaylanmış yerlerdir. Doğru, insana ve çevreye saygılı, ülke ekonomisine faydalı uygulamaları desteklemek hepimizin vatandaşlık görevi olmalıdır.
#8 Dünyada ve ülkemizde AEEE geri kazanım oranları nedir?
2014 yılı Birleşmiş Milletler AEEE izleme raporuna göre dünyada yılda ortalama 42 milyon ton elektronik atık ortaya çıkmakta, bu rakamın 7 milyon tonu ABD’de, 6 milyon tonu Çin’de, 2.2 milyon tonu ise Japonya’da oluşmaktadır. Türkiye 503 bin ton ile dünya sıralamasında 17. Sırada yer almaktadır. AEEE üretimi refah ile doğru orantılı olup, kişi başına düşen gelirin yüksek olduğu Norveç ve İsviçre gibi ülkelerde kişi başına düşen yıllık elektronik atık miktarı 29 kg iken ülkemizde 6.5 kg seviyesindedir. Dünya’da en yüksek AEEE geri dönüşüm oranı yüzde 62.6 ile İsveç’te iken, bu oran ABD’de yüzde 14, Çin’de yüzde 21 Japonya’da yüzde 23, Türkiye’de ise maalesef henüz yüzde 5 seviyesindedir.
#9 AEEE’ların atık kodunu nasıl belirleyeceğim?
Elektrikli ve elektronik eşya atıklarının kaynaklandığı ürünler bazında atık kodları listesini bilgi merkezi sekmesinde bulabilirsiniz.