tapbis

İlan Listesi

Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
Atık Pil Pazarı Akım Şeması
Atık Akümülatör Pazarı Akım Şeması
Atık Pil ve Akümülatörlerin Yönetimi Kılavuzu
Atık Pil ve Akümülatörlerin Atık Kodları
Atık Akümülatör Geri Kazanımı Sektörel Kılavuzu
Çevre Lisansı Başvurusunda Bulunacak Atık Pil Geri Kazanım Tesislerinin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar
Çevre Lisansı Başvurusunda Bulunacak Atık Akü Geri Kazanım Tesislerinin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar
Sık Sorulan Sorular
#1 Pil nedir, kaç çeşit pil vardır?
Piller kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek bünyesinde depolayan cihazlardır. Şarj edilmeyen primer hücrelerde kimyasal reaksiyon sonucu oluşan kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile elektrik enerjisi üretirler. Taşınabilir piller 3 ana gruba ayrılır. Şarj edilmeyen (primer) piller (Çinko-karbon, alkali-mangan, lityum), şarj edilebilir (sekonder) piller (Nikel-kadmiyum, nikel-metal hidrit, lityum-iyon, lityum polimer), düğme piller (Gümüş oksit, çinko-hava lityum, alkali-mangan). Nikel kadmiyum ve cıva oksit piller hariç olmak üzere diğer piller 1. Grup, nikel kadmiyum ve cıva oksit piller ise 2. Grup pillerdir.
#2 Atık pillerin çevre için zararlı etkileri nelerdir?
Atık piller, cıva, kadmiyum, çinko, kurşun, mangan, lityum, demir, nikel, kobalt gibi birçok maddeyi içermektedir. Bu maddeler toprağa karıştıklarında yok olmayıp büyük sorunları beraberinde getirmekte, zamanla içindeki elementlere ayrışarak yer altı sularına karışabilmekte, çevreye ve bölgedeki canlılara önemli zararlar vermektedir.
#3 Atık pilleri nereye teslim edebilirim?
Pilleri ayrı biriktirerek pil toplama noktalarına, atık getirme merkezlerine verebilir veya doğrudan atık pillerin toplanması konusunda tek yetkilendirilmiş kuruluş olan TAP Derneğine (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İhracatçıları Derneği) gönderebilirsiniz.
#4 Sanayi tesislerinde oluşan atık pilleri nereye teslim edebilirim?
Atık pillerin toplanması konusunda tek yetkilendirilmiş kuruluş olan TAP Derneğine (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İhracatçıları Derneği) gönderebilirsiniz.
#5 Atık pillere ilişkin bir çok atık kodu var, hangisini kullanacağım?
Piller kullanım alanlarına göre çok farklı tip ve kimyasal özelliğe sahip olabilirler. Pillerin yapısına göre tabi olduğu atık kodu bilgilerini “bilgi merkezi” sekmesinde bulabilirsiniz.
#6 Pilleri kimyasal içeriğine göre kendi içinde ayrıştırmam gerekiyor mu?
Hayır. Kullanıcıların bunları ayırt etmesi ve her birini ayrı toplaması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, atık piller yetkilendirilmiş kuruluş tarafından karışık olarak toplanmakta ve ayrıştırma tesislerinde özelliklerine göre ayrıştırılmaktadır.
#7 Atık pil toplama kutusu edinerek pillerin toplanmasına katkı sağlamak istiyorum. Pil toplama kutusunu nereden temin edebilirim?
TAP Derneğinden temin edebilirsiniz.
#8 Ülkemizde pil geri kazanım tesisi var mı?
Evet. Kocaeli ilinde TÜBİTAK Projesi ile gerçekleştirilen 300ton/yıl kapasiteli atık pil geri kazanım tesisi faaliyete girmiştir.
#9 TAP derneğine gönderdiğim atık pilleri beyan edecek miyim?
Sanayi kuruluşları ve çevre bilgi sisteminde kayıtlı diğer kuruluşların TAP derneğine gönderdiği atık pilleri beyan etmesi gerekmektedir.
#10 Akümülatör nedir, bileşenleri nelerdir?
Endüstride ve araçlarda otomatik marş, aydınlatma veya ateşleme gücü için kullanılan, şarj edilebilir sekonder hücrelerde kurşunla sülfürik asit arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile elektrik enerjisi üreten cihazlardır. Akümülatörler plaka, seperatör, elektrolit ve akü kutusundan oluşur. Kurşun asit akümülatörler, sülfürik asit elektrolitleri içerisinde kurşu ve kurşun oksit elektrotları içerirler. Ortalama bir otomobilin aküsünde 8 kg kurşun ve 4,5 – 5 kg sülfürik eşit bulunur.
#11 Aracımın bakım onarımı sırasında akü değiştirdim. Eski aküyü servise verebilir miyim?
Evet. Eski akülerinizi araç bakım onarım yerlerine veya akümülatör dağıtım/satış noktalarına verebilirsiniz. Yeni akü alıp da, eski akülerinizi bırakmamanız durumunda depozito ödemeniz gerekir. (APAKY:Madde13/b)
#12 Aracımın aküsünü kendim değiştirdim. Eski aküyü depozito bedelini alarak kime teslim edebilirim?
Akümülatör ürünlerinin dağıtım ve satışını yapan işletmelere, araç bakım-onarım yerlerine, geçici depolama (ara depolama) tesislerine veya geri kazanım tesislerine teslim edebilir, depozito bedelini iade alabilirsiniz.
#13 Akümülatör ürünlerinin dağıtım ve satışını yapan işletmelere ve araç bakım
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinin 12nci maddesi kapsamında atık akümülatörlerin satışında uygulanan depozito sistemi ile toplanan atık akümülatörlerde lisanslı araç kullanılmamaktadır. Atık akümülatörlerin servis istasyonları ve tali bayilerden, ana bayilere taşınması esnasında aynı il sınırları içerisinde olma koşuluyla taşıma lisanslı araç ve UATF doldurmadan gönderilebilir. Ancak ana bayilerde toplanan atık akümülatörlerin bir geçici depolama tesisi ya da geri kazanım tesisine gönderilmesi sırasında MoTAT sistemi üzerinden UATF doldurulması ve lisanslı araçla taşıma yapılması zorunludur.
#14 Akümülatör ürünlerinin dağıtım ve satışını yapan işletmelere ve araç bakım
Hayır.
#15 Sanayi işletmelerinde oluşan atık akülerin nereye teslim edilmesi gerekiyor?
Atık akümülatörleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığından geçici faaliyet belgesi veya çevre lisansı almış geri kazanım tesislerine veya geçici depolama (ara depolama) izni almış geçici depolama yerlerine verebilirsiniz.
#16 Bu şekilde doğrudan yetkili/lisanslı tesislere gönderilen atık akülerin lisanslı araçlarla taşınması, UATF düzenlenmesi ve beyan verilmesi zorunluluğu var mıdır?
Evet. Atık akülerin yetkili/lisanslı tesislere taşınması sırasında MoTAT sistemi üzerinden Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) düzenlenmesi ve 50 kg üzeri atıkların lisanslı araçlarla taşınması gerekiyor. Yetkili/lisanslı firmalara gönderilen atık aküler için beyan da verilmesi gerekiyor.
#17 Yetkili/lisanslı firmaları nasıl bulacağım?
Atık aküleriniz için (kurşun asitli akümülatör) 160601 kodu ile bu kategoriden ilan verebilir veya doğrudan yetkili/lisanslı firmalara mesaj/teklif formu gönderebilirsiniz. Verdiğiniz ilan içeriğini sadece yetkili/lisanslı firmalar tarafından görülebilecektir.