tapbis

İlan Listesi

Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
Ambalaj Atığı Pazarı Akım Şeması
Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesislerinin Sağlaması Gereken Kriterler
Çevre Lisansı Başvurusunda Bulunacak Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesislerinin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar
Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm Tesislerinin Sağlaması Gereken Kriterler
Çevre Lisansı Başvurusunda Bulunacak Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm Tesislerinin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar
Sık Sorulan Sorular
#1 Bu kategorinin fonksiyonu nedir?
Bu kategori ambalaj atığı toplama ayırma lisanslı firmalarla ambalaj atığı geri kazanım tesisi lisanslı firmalar arasındaki ambalaj atığı alışverişine yönelik işlemler için oluşturulmuştur. Ambalaj atığı üreticilerinin atık kategorileri grubundaki “ambalaj atığı” kategorisini kullanmaları gerekmektedir.
#2 Ambalaj atığı toplama ayırma lisansı olmayan firmalar ilan verebilir mi?
Hayır. Lisanssız firmalar sektörel firma olarak üye olamayacağından bu kategoriye arz veya talep ilanı veremez, verilen ilanların detaylarını göremezler. Benzer şekilde, “atık kategorileri” grubunda yer alan “ambalaj atıkları” kategorisine verilen arz ilanlarını da göremez ve talep ilanı veremezler.
#3 Lisanslı ambalaj atığı toplama ayırma tesisleri birbirleri arasında atık alışverişi yapabilirler mi?
Hayır. Ambalaj atığı toplama ayırma tesislerinde toplanan ayrıştırılan ambalaj atıklarının geri kazanım tesislerine gönderilmesi ve döngünün bu şekilde tamamlanması gerekmektedir. Toplama ayırma tesisinden başka bir toplama ayırma tesisine ambalaj atığı transferi “belgelendirme” işlemleri aşamasında karışıklığa yol açabildiğinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülmemektedir. Bu nedenle, TAPBİS, TAT’dan TAT’a atık alışverişini kısıtlanmaktadır.
#4 Ambalaj atığı geri kazanım tesisleri birbirleri arasında atık alışverişi yapabilirler mi?
Hayır. Atık Yönetimi Yönetmeliğinin “Ara depolama ile toplama-ayırma tesisleri hariç olmak üzere çevre lisansı bulunan ön işlem, geri kazanım ve/veya bertaraf tesisleri kabul ettikleri atıkları işlem yapmaksızın başka bir tesise Bakanlık onayı olmadan gönderemez.” hükmü uyarınca geri kazanım tesisleri kendi aralarında atık alışverişi yapamamaktadır. Bu nedenle, TAPBİS, GDT’den GDT’ye atık alışverişini kısıtlanmaktadır.
#5 Bu kategoriye belgelendirme işlemleri ile ilgili ilan girebilir miyim?
Hayır. Belgelendirme işlemleri için lütfen destek hizmetleri grubundaki “ambalaj belgelendirme” kategorisini kullanınız.
#6 Ambalaj atığı toplama ayırma tesisi lisansı almak için sağlanması gereken koşullar nelerdir?
Ambalaj atığı toplama ayırma tesisi lisansı alacak işletmelerin sağlaması gereken fiziki şartlar “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir.
#7 Ambalaj atığı geri dönüşüm tesisi lisans almak için sağlanması gereken koşullar nelerdir?
Ambalaj atığı geri dönüşüm lisansı alacak işletmelerin sağlaması gereken fiziki şartlar “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir.
#8 Ambalaj atığı toplama ayırma tesisleri, topladıkları ambalaj atıklarını kırma, kesme, presleme, boyut küçültme gibi fiziki işlemlerden geçirebilir mi?
Ambalaj atıkları toplama ayırma tesisleri tarafından toplanan ambalaj atıkları, ayrıştırıldıktan sonra malzeme kalitesini, yoğunluğunu ve geri dönüşüm verimini artırmak vb. amaçlı ilave fiziksel işlemlere tabi tutulabilir. Ancak toplama ayırma tesisleri topladıkları ve ayrıştırdıkları ambalaj atıklarını fiziksel bir işleme tabi tutsa dahi sadece uygun koda sahip ambalaj atığı geri dönüşüm tesisi lisansı sahibi tesislere gönderebilir. Geri kazanılmış bir ikincil hammadde gibi doğrudan lisanssız bir tesise veremez.
#9 Ambalaj atığı geri dönüşüm tesisleri atık üreticilerinden ambalaj atığı alabilir mi?
Konutlar, işyerleri ve benzer ticari kurumsal yerler, satış merkezleri, AVM’ler, atık getirme merkezleri belediyenin toplama sistemi bulunan yerlerde; ambalaj atıklarını belediyenin toplama sistemine vermek zorundadır. Belediyenin toplama sistemi bulunmayan yerlerde ise çevre lisanslı ambalaj atığı işleme tesislerine verilebilir. Ambalaj atıklarını oluştuğu noktada cinslerine göre ayrı biriktiren sanayi işletmeleri ise, atıklarını çevre lisanslı ambalaj atığı işleme tesislerine, belediyenin toplama sistemine veya atık getirme merkezlerine verebilirler.
#10 Yeni Yönetmeliğe göre ambalaj atığı toplama ayırma tesislerinin tip bilgilerinin tespiti nasıl yapılacak?
27.12.2017 tarihinde yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 29. Maddesine göre toplama ayırma tesisleri alan ve ayırma kapasiteleri esas alınarak 3 tip olarak belirlenmiştir. Tesislerin tip bilgilerinin tespiti amacıyla alan ve kapasite bilgilerinin “ambalaj bilgi sistemi” ne işlenmesi gerekmekte olup, tesise ait veriler Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce “ambalaj bilgi sistemi” ne girildikten sonra tip tespiti sistem tarafından otomatik olarak belirlenmektedir.
#11 Tip bilgilerinin tespiti için hangi bilgi
Tip bilgilerinin tespiti için tesisin tapu sicil kaydı ile kapasite raporunun Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesi gerekiyor. Ancak yeni Yönetmelikte tesis kapasitesinin m3/gün olarak belirtilmesinden dolayı, kapasite raporlarının tesisin ayırma kapasitesini m3/gün olarak gösterecek şekilde yenilenmesi gerekmektedir.