tapbis

İlan Listesi

Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri kazanım Tebliği
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
Sektörel Firmalar İçin Tehlikesiz Atık Pazarı Akım Şeması
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği Kapsamına Giren Atık Kodları Listesi
2-Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Tesislerinde Aranan Şartlar
Çevre Lisansı Başvurusunda Bulunacak Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesislerinin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar
Sık Sorulan Sorular
#1 Bu kategorinin fonksiyonu nedir?
Bu kategori, TAT’dan TAT’a veya TAT’dan atık işleme tesislerine yapılacak tehlikesiz atık niteliğindeki metal, kağıt-karton, plastik, cam, ahşap ve tekstil hurda alışverişi için oluşturulmuştur. Tehlikesiz atık üreticilerinin “atık kategorileri” grubundaki kategorileri kullanmaları, atık işleme tesislerinin hammadde haline getirdikleri malzemeler için ise “ikincil hammadde kategorileri” kategorileri kullanmaları gerekmektedir. (TAT : Tehlikesiz atık toplama ayırma belgeli tesisler)
#2 Tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi olmayan firmalar ilan verebilir mi?
Hayır. TAT belgesi olmayan firmalar sektörel firma olarak üye olamayacağından bu kategoriye arz veya talep ilanı veremez, verilen ilanların detaylarını göremezler. Benzer şekilde, “atık kategorileri” grubunda yer alan kategorilere verilen arz ilanlarını da göremez, talep ilanı veremezler.
#3 Belgeli tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri birbirleri arasında atık alışverişi yapabilirler mi?
Evet. Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 6. Bendi uyarınca toplama ayırma tesisleri birbirleri arasında atık alım satımı yapabilmektedir.
#4 Lisanslı tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri birbirleri arasında atık alışverişi yapabilirler mi?
Hayır. Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 5. maddesinin 6. bendi uyarınca geri kazanım tesisleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı olmadan birbirleri arasında atık alım satımı yapamazlar. Bu nedenle, geri kazanım tesisleri bu kategoriye arz ilanı veremeyecek, ancak verilen arz ilanlarının detay bilgilerini görebilecek ve talep ilanı verebilecektir. Metal hurda/ÖTA işleme tesisleri ile metal dışındaki tehlikesiz atık geri kazanım tesislerinin hammadde haline getirdiği malzemeler için “ikincil hammadde kategorileri” grubunda yer alan kategorileri kullanmaları gerekmektedir. “İkincil hammadde kategorileri” grubuna verilecek arz ilanları geri kazanım süreci tamamlanarak hammadde haline (ürün) getirilmiş malzemeler için olacağından dolayı alacak firmaların çevre lisansının bulunması koşulu aranmayacaktır. Atıkların geri kazanımı ile elde edilecek ürünlerin satışı ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır.
#5 Tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi almak için sağlanması gereken koşullar nelerdir?
Tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi alacak işletmelerin sağlaması gereken fiziki şartlar “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir.
#6 Metal hurda/ÖTA işleme lisansı almak için sağlanması gereken koşullar nelerdir?
Metal hurda/ÖTA işleme lisansı alacak işletmelerin sağlaması gereken fiziki şartlar “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir.
#7 Tehlikesiz atık geri kazanım tesisi lisansı almak için sağlanması gereken koşullar nelerdir?
Tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi alacak işletmelerin sağlaması gereken fiziki şartlar “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir.
#8 Hurda metal ıslah veya tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri hurda metal toplama ayırma faaliyetinde bulunabilirler mi? Bunun için belge almaları gerekli midir?
Evet. Metal hurda/ÖTA işleme ve tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri, tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi almaksızın toplama ayırma faaliyetinde bulunabilir, doğrudan atık üreticilerinden tehlikesiz atık alabilirler. Bunun için il müdürlüklerinden belge almaları şartı aranmamaktadır. Tebliğin 13/3 maddesinde bu husus belirtilmiştir.
#9 Sektörel kategoriler sadece metal, kağıt
Yetki belgenize istinaden tesisinize kabul ettiğiniz metal, kağıt, plastik, cam, ahşap ve tekstil atıkları dışındaki diğer tehlikesiz atıkları, başka toplama ayırma tesislerine veya atık işleme tesislerine sevk etmek için, “atık kategorileri” grubunda yer alan “diğer tehlikesiz atıklar” kategorisini kullanabilir, atık koduna göre arz ilanı verebilirsiniz. Bu kategoriye verilecek arz ilanları sadece o atığı almaya yetkisi bulunan firmalar tarafından görülebilecektir.
#10 Tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi ile toplanan atıklar için gider pusulası veya fatura zorunluluğu var mıdır?
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliği kapsamında toplanan atıklar için gider pusulası ya da fatura ile işlem tesis edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatındaki düzenlenmeler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre düzenlenen işlemlerin mükellefiyetini ortadan kaldırmayacaktır.
#11 Tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi alırken hangi atık kodlarını talep edebilirim?
Tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi çevre ve şehircilik il müdürlüklerince verilmekte olup, tesisinizin fiziki koşullarının uygun olması halinde belge müracaatı sırasında tebliğ kapsamında yer alan atık kodlarının bir kısmını veya tamamını talep edebilirsiniz. Tebliğ kapsamında yer alan atık kodları liste halinde “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir.
#12 Atık listesinde 99 ile biten kodları tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi veya tehlikesiz atık geri kazanım lisansına ekletebilir miyim?
Hayır. Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 12. maddesi 2. fıkrasında; “altı haneli atık kodunun son iki hanesi 99 olan atık kodları Bakanlığın onayı olmaksızın kullanılmaz. 99 ile biten atıkların tehlikeli olup olmadığının ek-3/B’de yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılacak analiz ile belgelenmesi zorunludur.” hükmü bulunmaktadır. Son iki hanesi 99 olan atık koduna sahip atıklar tam olarak tanımlanamadığından belge ve lisanslara eklenmemektedir. 99 lu atıkların AYY’nin 12. maddesinin 3. fıkrası doğrultusunda yönetilmesi gerekmektedir.