tapbis

İlan Listesi

Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliği
Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Organizk Gübre Yönetmeliği
Kompost Tebliği
Kompost Tebliği Ekleri
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
Belediyeler İcin Kompost Rehberi (Buğday Derneği)
Sık Sorulan Sorular
#1 Bu kategorinin amacı nedir?
Bu kategori, bitkisel, hayvansal veya endüstriyel faaliyetler sonucu ortaya çıkan atık, artık veya yan ürünlerin işlenmesi sonucu elde edilen “gübre ve toprak düzenleyici” ürünlerin alışverişi için oluşturulmuştur. Kategori konusu “gübre ve toprak düzenleyici” ürünleri piyasaya arz edecek firmaların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından onay alması, piyasaya sürülecek ürünlerin ise tescil edilmesi gerekmektedir. Gübre ve toprak düzenleyici ürün yapımında kullanılabilecek atık, artık veya yan ürünler için yan ürün kategorilerini kullanınız. (Örneğin hayvansal dışkı, bir hayvansal yan ürün olup doğrudan gübre olarak kullanılamaz. Ancak hayvansal dışkının işlenmesi sonucu elde edilen çiftlik gübresi doğrudan piyasaya sürülebilir ve tarımsal amaçlı kullanılabilir.)
#2 Toprak düzenleyici nedir?
Asıl amacı toprağın fiziksel veya kimyasal yapısını iyileştirmek olan organik veya mineral yapıda olan maddelerdir.
#3 Hangi tür atıklar (yan ürünler) mineral toprak düzenleyici olarak kullanılabilir?
Örneğin şeker üretiminden elde edilen endüstriyel kireç gibi mineral yan ürünler toprak düzenleyici olarak kullanılabilir. Ancak bunun için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından onay alınması gerekmektedir. Yan ürünlerinizin mineral özellikleri nedeniyle toprak düzenleyici olarak kullanılabileceğini düşünüyorsanız ilgili Bakanlığa müracaat etmenizi öneririz.
#4 Hangi tür bitkisel artıklar (yan ürünler) gübre, toprak düzenleyici veya besin maddesi olarak kullanılabilir?
Örneğin kültür mantarı üretim atıkları, talaş ve tahta parçaları gibi yan ürünler gübre, toprak düzenleyici veya besin maddesi olarak kullanılabilir. Ancak bunun için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından onay alması gerekmektedir. Yan ürünlerinizin gübre ve toprak düzenleyici olarak kullanılabileceğini düşünüyorsanız önce ilgili Bakanlığa müracaat etmenizi öneririz.
#5 Kompost nedir?
Organik esaslı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılması suretiyle üretilen ve tarımda kullanılan üründür. Organik atıkların kontrollü şartlar altında biyolojik olarak ayrıştırılarak toprağa faydalı bir besin kaynağı haline dönüştürülmesi işlemine kompostlaştırma denir. Kompostlaştırma ile organik katı atıklar toprak şartlandırıcısı olarak kullanılan ve humusa benzeyen yarı kararlı bir ürüne dönüştürülürler.
#6 Kompostun kalite kriterleri ve piyasaya sürülmesine şartlar nelerdir?
Kompost tesisinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda elde edilen ürünün toprak iyileştirici olarak kullanılabilmesi için Kompost Tebliğinin Ek-2 ve Ek-3’ünde yer alan kompost kriterlerini sağlaması zorunludur. Kompostun tarımda kullanılması ve kompostun uygun olarak üretildiğinin belirlenmesinde Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır. Kompost Tebliği ve ilgili Yönetmelik “güncel mevzuat” sekmesinde verilmektedir.
#7 Fermente ürün nedir?
Biyobozunur atıklardan oksijensiz süreçler sonunda elde edilen çürütülmüş sıvı ve/veya katı malzemedir. Biyometanizasyon sonucunda elde edilen katı fermente ürünün, toprak iyileştirici olarak kullanılabilmesi için “Mekanik Ayırma Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliği” nin Ek-3 ve Ek-4’ünde yer alan kriterleri sağlaması zorunludur. Biyobozunur atıklardan elde edilen katı fermente üründe Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır. Tebliğ ve ilgili Yönetmelik “güncel mevzuat” sekmesinde verilmektedir.
#8 Kriterleri sağlayan fermente ürünün ambalajlanması şart mıdır?
Kriterleri sağlayann sıvı veya katı fermente ürünler ambalajlanmış olarak piyasaya arz edilir. Sıvı veya katı fermente ürünün, doğrudan üreticinin kendi arazisinde veya bir başka arazide kullanılması ve uygun araçlarla taşınması durumunda bu şart aranmaz.(Tebliğ Madde : 13/5)
#9 Tesisimde oluşan atıklar biyozunur atıkları kompost veya fermente ürün üreten tesislerde değerlendirilmek istiyorum. Bu kategoriye mi ilan vereceğim?
Hayır. “Kompost Tebliği”nin Ek:1 listesi ile “Mekanik Ayırma Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliği”nin Ek:1/A ve 1/B listesinde biyobozunur atık listeleri yer almaktadır. Ancak bu atıklar aynı zamanda tehlikesiz atık sınıfına da girmektedir. Bu nedenle, atık kategorileri grubunda yer alan “tehlikesiz atık” veya “biyobozunur atık” kategorilerini kullanabilirsiniz. Bu kategori ürün olarak değerlendirilecek kompost ve fermente ürünü kapsamaktadır.