tapbis

İlan Listesi

Kategoriler
Tarımsal Kategoriler
Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
Stabilize Arıtma Çamuru Pazarı Akış Şeması
Stabilize Arıtma Çamurunun Parametre Kriterleri
Stabilize Arıtma Çamurunun Kullanılabileceği Toprağın Parametre Kriterleri
Stabilize Arıtma Çamurunun Kullanımı İle İlgili Sınırlama ve Yasaklar
Stabilize Arıtma Çamuru Kulanım İzni Müracaatında İstenen Belgeler
Sık Sorulan Sorular
#1 Stabilize arıtma çamuru nedir?
Biyolojik ayrışabilirliğinin ve kullanımından kaynaklanan sağlık tehlikelerini önemli ölçüde azaltmak üzere, biyolojik, kimyasal ya da ısıl işlemden, uzun süreli depolama ya da diğer uygun işlemlerden geçirilen evsel ve kentsel arıtma çamurlarına stabilize arıtma çamuru denir.
#2 Arıtma çamurunun stabilizasyonu ne demektir?
Atıksu arıtımı sırasında oluşan çamur, patojenik organizmalar ile çamura kokulu özelliğini veren organik maddeler de içerir. Arıtma çamurları, organik madde içeriğinin azaltılması ve patojen giderimi sağlandığında tarımsal kullanım alanı olan değerli bir ürüne dönüşür. Arıtma çamurunun stabilizasyonu, çamuru arazide kullanıma uygun hale getiren biyolojik, termal veya kimyasal süreçtir. Stabilizasyon işlemi ile arıtma çamurundaki patojen ve istenmeyen kokular giderilir, bozunma azaltılır.
#3 Stabilize arıtma çamurunun kullanımı ile ilgili sınırlama ve yasaklar nelerdir?
Stabilize arıtma çamurunun kullanma sınırlamaları ve yasakları “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir.
#4 Toprakta kullanılabilecek stabilize arıtma çamurunun parametre kriterleri nedir?
Toprakta kullanılabilecek stabilize arıtma çamurlarının, ağır metal muhtevası, organik bileşik konsantrasyonu, dioksin sınır değeri ve mikrobiyolojik analiz sonuçları belirlenen sınır değerleri aşmamalıdır. Bu sınır değerler Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik’in Ek:1/B, Ek:1/C ve Ek:1/D sinde belirtilmektedir. Yönetmelik eklerini “güncel mevzuat” sekmesinde bulabilirsiniz.
#5 Arazimde stabilize arıtma çamuru kullanmak istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor?
Toprak sahibi olarak öncelikle arazinizin “Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” in 6 ncı maddesindeki stabilize arıtma çamurunun kullanılabileceği topraklarla ilgili fiziki şartlarını sağlayıp sağlamadığını kontrol edin. Bilgi merkezi sekmesinde bununla ilgili özet bilgi bulabilirsiniz. Şayet toprağınız buradaki fiziksel koşulları sağlıyorsa, talep ilanı verilebilir veya verilen arz ilanlarının yetkilileriyle iletişime geçebilirsiniz. Bundan sonra, stabilize arıtma çamuru üreticilerince toprak analizi ile birlikte gerekli izin süreci başlatılacaktır.
#6 İşletmemizde oluşan stabilize arıtma çamurlarını toprakta değerlendirmek istiyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor?
Stabilize arıtma çamuru üreticileri öncelikle; “Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” in EK I-B, EK I-C ve EK I-D sinde yer alan değerlerin aşılıp aşılmadığına dair analiz yaptırması gerekmektedir. Şayet bu değerler aşılmıyorsa arz ilanı verebilir veya verilen talep ilanlarının sahibiyle iletişime geçebilirsiniz. Unutmayın, stabilize arıtma çamurunun toprakta kullanılabilmesi sadece EK I-B, EK I-C ve EK I-D de verilen değerlerin hiçbirinin aşılmaması yeterli değildir. Çamurun kullanılacağı toprağın belirli fiziksel koşulları sağlaması ve toprağın da analizinin yapılarak izin sürecinin başlatılması gerekmektedir.
#7 Stabilize arıtma çamurunun toprakta kullanılabilesine ilişkin başvuru ve izin süreci nasıl işler?
Stabilize arıtma çamurlarının toprakta kullanılabilmesi için, “Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi” alınması zorunludur. Başvuru, stabilize arıtma çamuru üreticisi tarafından İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılır. Başvuru sırasında istenen bilgi ve belgeler “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir. Stabilize arıtma çamurunun toprakta kullanımına yönelik yapılan başvurularda müracaat dosyası İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir ve uygun görülürse Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi düzenlenir.
#8 Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi kaç yıl geçerlidir?
3 yıl geçerlidir.
#9 Toprak analizini arazi sahibinin mi yoksa stabilize arıtma çamuru üreten kuruluşun mu yaptırması gerekiyor?
Yönetmelikte bunu düzenleyen bir madde bulunmamaktadır. Analiz yaptırılması ve analiz ücreti tarafların arasındaki anlaşmaya bağlıdır.
#10 Toprakta kullanılacak stabilize arıtma çamuru ücretli mi, nakliyesini kim karşılayacak?
Yönetmelikte bunu düzenleyen bir madde bulunmamaktadır. Ücret ve nakliye konusu tarafların arasındaki anlaşmaya bağlıdır.
#11 Tesisimde oluşan stabilize arıtma çamuru yönetmelikteki kriterleri sağlıyor. Kullanılacağı toprak belirlenmeden de “Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi” alabilir miyim?
Hayır.
#12 Toprakta kullanılan stabilize arıtma çamurları için atık beyanı verecek miyim?
Hayır.