tapbis

İlan Listesi

Kategoriler
Dış Ticaret Kategorileri
Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
Atık Yönetimi Yönetmeliği
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
Atıkların Sınırötesi Taşınması Klavuzu
Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınmasına İlişkin Açıklamalar
Tehlikeli Atık İhracatında İstenilen Belgeler
Tehlikesiz Atıkların İhracatında İstenilen Belgeler
Taahhütname Örneği
Fatura Bilgi Formu
Notification document for transboundary movements-shipments of waste
Movement document for transboundary movements-shipments of waste
Atık İhracatı Kapatma izleme Formu
Sık Sorulan Sorular
#10 Metal Hurda İthalatçı Belgesi nereye başvuru yapılması gerekir, istenecek belgeler nelerdir?
“Hurda Metal İthalatçı Belgesi” almak isteyen Hurda Metal/ÖTA İşleme Tesisleri ile Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi Lisansına sahip (veya geçici faaliyet belgesi) tesislerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru dilekçesi örneği ile başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir.
#1 Tehlikeli atıklar ihraç edilebilir mi?
Tehlikeli atıklar, ülkemizde atıkların bertarafı için gerekli teknik kapasiteye sahip tesislerin bulunmaması ve söz konusu atıkları ithalatçı/transit devletin yetkili otoritesinin kabul etmesi durumunda ihracata ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesi şartıyla sadece AB ve/veya OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein’a ihraç edilebilir.
#2 Tehlikeli atıkların ihracatında hangi belgeler isteniyor?
Tehlikeli atıkların ihracatı sırasında istenilen bilgi ve belgelere ilişkin açıklama “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir.
#3 Tehlikesiz atıkların ihracatında nasıl bir prosedür uygulanır?
Tehlikesiz atıkların, AB ve/veya OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein’a ihracatında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belge düzenlenmez. Sadece ihracat işlemi başlamadan Bakanlığa bilgi verilir ve kayıt altına alınır. AB ve/veya OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein haricindeki ülkelere ihracatında ise, ilgili ülkenin yetkili otoritesinden izin alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapılır. Bakanlıktan onay alınmaksızın ihracat işlemi yapılamaz.
#4 Tehlikesiz atıkların ihracatında hangi belgeler isteniyor?
Tehlikesiz atıkların ihracatı sırasında istenilen bilgi ve belgelere ilişkin açıklama “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir.
#5 Bu kategoriyi hangi firmalar kullanabilir?
Bu kategoriyi atık üreticileri (B+ tipi üye olmaları şartıyla), belgeli toplama ayırma tesisleri ve atık işleme tesisleri (D tipi sektörel firma üyesi olmaları şartıyla) kullanabilir, arz ilanı verebilir, verilen talep ilanlarının detay bilgilerini görüntüleyebilirler. Dış ticaret firmaları ise C tipi üye (destek firması – ürün/hizmet satıcısı) olarak ithalat -ihracat kategorilerini kullanabilir, talep ilanı verebilir, verilen arz ilanlarının detay bilgilerini görüntüleyebilirler. Arz veya talep edecek firmalarda çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi aranmaz. TAPBİS mevcut durumda yurt dışı firmalara kapalıdır. Bu nedenle üye olacak firmaların Türkiye içinde faaliyet göstermesi gerekir.