tapbis

İlan Listesi

Kategoriler
Destek Hizmetleri Kategorileri
Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
Arıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
Tebliğ Kapsamına Giren ve Lisanslı Atık Taşıma Araçları İle Taşınması Geren Atıkların Listesi
Sık Sorulan Sorular
#1 Lisanslı atık taşıma araçlarıyla taşınması gereken atıklar hangileridir?
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamındaki 50 kg üzeri atıkların lisanslı atık taşıma araçları ile taşınması zorunludur. Tebliğ kapsamına giren atıklara ilişkin liste bilgi merkezi sekmesinde verilmektedir.
#2 Atıklarımı lisanslı taşıma firmalarıma verebilir miyim?
Lisanslı taşıma firmaları atık üreticileri ile lisanslı atık işleme tesisleri arasındaki taşıyıcı firmadır. Yani doğrudan atık alıcısı olmayıp, taşıyıcıdır. Bu anlamda atık taşıma lisansı, atık alma lisansı olarak algılanmamalıdır. Atık taşıma firmaları, atık üreticilerine de, atık işleme tesislerine de taşıma hizmeti verebilir, birden fazla tesisin atığını bir arada taşıyabilir ve ortak taşıma organizasyonu oluşturabilirler.
#3 Farklı atıklar aynı araçla taşınabilir mi?
Evet. Taşıma aracının lisans belgesindeki atık kodları uyumlu olması, ayrıca taşıma aracında, aynı kap/bölme içinde taşınacak atıkların kod numaralarının aynı olması gerekir. Tıbbi atıklar hariç olmak üzere, farklı atıklar varil/IBC gibi ambalajlar ile taşınmak koşuluyla aynı araçta taşınabilmektedir. Ancak bu atıkların tehlikelilik özellikleri risk yaratmayacak ve birbirleri ile reaksiyona girmeyecek şekilde gerekli tedbirler alınır.
#4 Taşıma firmaları talep ilanı mı arz ilanı mı verecek?
Arz, taşıma hizmetinin pazara sunulması, talep ise hizmetin talep edilmesi olarak algılanmalıdır. Buna göre, taşıma firmaları arz ilanı verecek (talep ilanlarını görebilecek) , atık taşıma hizmeti talep edecek firmalar ise arz ilanlarını görebilecek ve talep ilanı verebilecektir. Dolayısıyla, atık taşıma kategorisine verilen talep ilanlarını sadece lisanslı taşıma firmaları görebilecektir.
#5 Bu kategori üzerinden müşterek taşıma organizasyonu nasıl oluşturacağım? (Taşıma firmaları için)
Taşıma organizasyonu, özellikle tek başına bir taşıma aracını dolduramayacak miktardaki atıkların başka tesislerin atıkları ile birlikte atık işleme tesislerine taşınabilmesi yapılan organizasyonlardır. Bu kategoriye arz ilanı verirken taşıma hizmeti vereceğiniz ili seçerek açıklama kısmında ise detay bilgilere yer vererek hangi tarihte, hangi istikamete taşıma yapabileceğinizi belirtebilirsiniz. Diğer taraftan taşıma yapacağınız güzergah üzerinde bulunan iller için verilen talep ilanlarını inceleyebilir, taşıma lisansınızdaki atık kodlarıyla uyumlu olması halinde ilan sahipleriyle iletişime geçebilirsiniz.
#6 Bu kategori üzerinden müşterek taşıma organizasyonu nasıl oluşturacağım? (Atık üreticileri için)
Taşıma organizasyonu, özellikle tek başına bir taşıma aracını dolduramayacak miktardaki atıkların başka tesislerin atıkları ile birlikte atık işleme tesislerine taşınabilmesi yapılan organizasyonlardır. Bu kategoriye talep ilan verirken bulunduğunuz ili seçerek açıklama kısmında ise atığınızın kodunu, miktarını ve hangi ildeki atık işleme tesisine göndermek istediğiniz gibi detay bilgilere yer veriniz. Bunun dışında Bulunduğunuz ili seçerek arz ilanlarını inceleyebilir, arz ilanı veren taşıma firmalarının lisans belgelerinde bulunan atık kodlarını kontrol ederek ilan sahipleriyle iletişime geçebilirsiniz. Lisanslı taşıma firmaları atık üreticileri ile lisanslı atık işleme tesisleri arasındaki taşıyıcı firmalar olduğunu, doğrudan atık alıcısı olmadıklarını hatırlatmak isteriz.
#7 Atık işleme tesisi olarak faaliyet gösteriyoruz ve aynı zamanda kendi lisanslı taşıma araçlarımız var? Bu kategori üzerinden müşterek taşıma/toplama organizasyonu nasıl oluşturacağım?
Atık işleme lisansınızın içerdiği tüm atık kodlarına ilişkin kategorilere talep ilanı verebilir ve arz ilanlarını görebilirsiniz. Aynı zamanda taşıma toplama organizasyonu oluşturarak “atık taşıma” kategorine de arz ilanı verebilirsiniz. Durumunuzun detaylarını açıklamalar kısmında belirtmeyi unutmayın.
#8 Atık taşıma lisanslı bir firmanın yetkilisiyim. Atık işleme tesisleri ile sözleşme yaparak onlar adına atık toplayabilir miyim?
Atık işleme ile aranızda yaptığınız sözleşme ile “atık kategorileri”ne talep ilanı veremez, arz ilanlarını göremezsiniz. Bu yetki sadece atık işleme tesislerine verilebilir. Ancak “atık taşıma” kategorisi üzerinde müşterek taşıma organizasyonları oluşturabilirsiniz.
#9 Atık taşıma işlemi öncesinde Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) düzenlenmesi gerekiyor mu?
Evet. UATF ile birlikte MoTAT sistemini de kullanmanız gerekmektedir. Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının MoTAT (Mobil Atık Takip Sistemi) sisteminde yaptığı düzenlemeyle atık taşıma araçlarının konum bilgisi ve seyrine ilişkin bilgilerinin izlenebilmesine ilişkin mobil cihaz taktırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu düzenleme, UATF nin çevrimiçi olarak düzenlenmesini ancak 2 yıl süreyle basılı UATF lerin de birlikte doldurulmasını gerektirmektedir.
#10 Mobil cihazlı yapılacak atık taşıma işlemlerinde nasıl bir yol izlenecek?
Atık taşıma araçlarına mobil cihaz taktırma zorunluluğu 20.05.2016 tarihi itibariye başlamıştır. Bu nedenle mobil cihaz bulunmayan taşıma araçlarının ivedilikle mobil cihaz taktırmaları ve lisans belgelerini güncellemeleri gerekmektedir. Mobil cihazlı taşıma işlemlerinde izlenecek yol şöyledir. Taşıma işlemleri başlamadan önce, atık üreticisi/yetkilendirilmiş kuruluş tarafından çevrimiçi UATF doldurularak atık transfer talebi sisteme girilir ve onaylanır. Sistem tarafından talebe ilişkin Taşıma Kontrol Numarası (TKN) ve Taşıma Doğrulama Numarası (TDN) oluşturulur. TKN atık üreticileri/yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından, TDN lisanslı atık taşıma firması tarafından mobil cihaz üzerinden girilerek numaraların eşleşmesi sağlanır. Eşleşme işlemi gerçekleştiğinde Boşaltma Onay Numarası (BON) oluşur ve taşıma işlemi başlar. Lisanslı atık işleme tesislerince mobil cihaz üzerinden BON girilerek eşleşme sağlanır, atık kabulü gerçekleştirilir ve taşıma işlemi tamamlanır.
#11 Atık taşıma lisansı alacak firma ve araçlar için başvuru süreci nasıl işler, müracaat dosyasında hangi bilgi ve belgeler isteniyor?
Atık taşıyacak firma ve bu firmaya bağlı araçların lisans müracaatı firmanın ticaret sicile kayıtlı olduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine yapılır. Müracaatınız bilgi/belge üzerinden ayrıca lisans alacak araçların fiziki incelemesi yapılarak değerlendirilecektir. Müracaat sırasında istenilen bilgi ve belgeler Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğin 13, 14, 15 ve 16. Maddelerinde belirtilmektedir. Tebliği güncel mevzuat sekmesinde bulabilirsiniz. Firma ve araç lisansları 5 yıl süre ile geçerlidir.
#12 Aracım 9 yaşında. Yine de 5 yıllık lisans alabilir miyim?
Evet. Lisans başvurunuz sırasında 10 yaşını doldurmamış olması yeterli. 5 yıllık lisans alabilirsiniz.
#13 Taşıma lisansının mutlaka firmamızın ticaret sicile kayıtlı olduğu il’den mi alınması gerekiyor?
Atık taşıyacak firma ve bu firmaya bağlı araçların lisans müracaatı firmanın ticaret sicile kayıtlı olduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine yapılmaktadır. Firma lisansı başvurusunda en az bir adet aracı bulunmalıdır. Ancak firma lisansı ve en az bir adet aracınıza lisans aldıktan sonra lisansınıza başka illerden araç lisansı ekletebilirsiniz. Daha sonra firma lisansınızın güncellenmesi için firmanızın lisansı aldığınız ile müracaat etmeyi unutmayın.
#14 Atık taşıma firmalarının Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) ile sözleşme yapma yükümlülüğü var mı?
Atık taşıma firmalarının TMGD yükümlülüğü 2019 tarihine kadar ertelenmiştir.
#15 Tebliğ kapsamında olup da lisanslı taşıma aracıyla taşınma zorunluluğu olmayan atıklar nelerdir?
Tıbbi atıklar hariç olmak üzere tek seferde 50 kg altında taşınacak olan bu Tebliğ kapsamındaki atıkların taşınmasında lisanslı araç taşıma zorunluluğu yoktur. Bunun dışında 09 01 Fotoğraf Endüstrisi Atıkları başlığı altında yer alan atıkların taşınmasında da lisanslı araç zorunluluğu yoktur.
#16 Atıkların teslim alındıktan sonra taşınma süresi ne kadardır?
Tıbbi atıklar hariç olmak üzere, atıklar araca yüklendikten sonra atık işleme tesisine teslim edilme süresi en fazla on gündür. Mücbir hallerde bu süre otuz günü geçemez.
#17 Yeniden aynı ürün doldurulmak üzere taşınan kontamine varil, IBC tank ve bidon gibi kapların taşınmasında lisanslı araç zorunluluğu var mıdır?
Kontamine varil, IBC tank ve bidon gibi kapların; aynı amaçla ve aynı üretici/ithalatçı tarafından tekrar aynı ürünü doldurmak üzere toplanarak taşınması üretici/ithalatçı sorumluluğunda olup, bu işlem atık minimizasyonu olarak değerlendirildiğinden Tebliğ kapsamında değildir. Ancak üretici/ithalatçı, bu atıkları taşımak amacıyla kullanacağı araç bilgilerini bulundukları ilin il müdürlüklerine taşıma öncesinde yazılı olarak bildirmeli, atığın taşınmasını müteakip ise sevk irsaliyesi ve kantar fişinin bir örneği üretici/ithalatçı tarafından bulunduğu ilin il müdürlüğüne gönderilmelidir.