tapbis

İlan Listesi

Kategoriler
Destek Hizmetleri Kategorileri
Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
Tanker Temizleme Tesisi Lisansı Alacak İşletmeler İçin Kontrol Listesi
Sık Sorulan Sorular
#1 Bu kategorinin amacı nedir?
Bu kategori; karayolu ve kombine taşımacılık ile taşınan tüm kimyasal ürünleri taşıyan tanker ve diğer ekipmanların lisanslı temizleme tesisleri tarafından temizlenmesine hizmetin alışverişine yöneliktir. Lisanslı temizleme tesisleri arz eden, temizlenecek tanker ve ekipmanların sahipleri talep eden konumundadır. Tanker ve ekipman sahipleri, B tipi (ücretsiz) üye olarak talep ilanı verebilir ve arz ilanlarını görebilirler. Verilen talep ilanlarının detay bilgilerini sadece lisanslı temizleme tesisleri görebilecektir.
#2 Tanker temizleme hangi hallerde zorunlu, hangi hallerde zorunlu değildir?
Taşınacak ürünün bir önceki ürünle aynı olması veya sürekli aynı ürünü taşıyan araçlar için temizleme zorunluluğu, taşınan ürünün ve taşıyan aracın özelliğine bağlı olarak taşıyıcı ve üretici tarafından belirlenir. Taşınan ürünün değişmesi halinde temizleme zorunludur.
#3 Temizleme zorunluluğu bulunan ekipmanlar nelerdir?
Karayolu ve kombine taşımacılık ile taşınan tüm kimyasal ürünleri taşıyan tanker tipi araç ve konteynerler, tankerler, tank konteynerler, izo konteynerler, IBC tanklar ve benzeri kaplar için temizleme zorunluluğu vardır.
#4 Temizleme işlemi mutlaka lisanslı tesislerde mi yapılmalıdır?
Evet. Taşıyıcılar, temizleme zorunluluğu bulunan ekipmanı yetkili tesislerde temizletmek ve bu işlemin yetkili tesis tarafından yapıldığını gösteren Temizleme Belgesi almak zorundadır. Taşıyıcılar yeniden dolum öncesinde yüklemenin yapıldığı tesise bu belgeyi ibraz etmekle yükümlüdürler. (Taşınacak ürünün bir önceki ürünle aynı olması veya sürekli aynı ürünü taşıyan araçlar hariç)
#5 Tanker veya diğer ekipmanları lisansı olmayan tesislerde temizletmezsem ne olur?
Lisansı olmayan tanker temizleme tesisleri yasa dışıdır. Tespit edilmesi halinde cezai işlemle karşılaşabilir ve suçlu duruma düzebilirsiniz. Temizleme işlemi sonrası, temizleme yapan firmadan “temizleme belgesi” almalı ve üretici ya da dolum işlemini yapan tesislere/yükleyicilere ibraz etmelisiniz. Doğru yapılmamış bir temizleme işlemi sonrasında taşıdığınız ürün zarar görebilir ve bu kusur size yansıyabilir. Diğer taraftan yetkisiz temizleme tesisleri, temizleme işlemleri sırasında oluşan atık ve atıksuyu doğru bir şekilde bertaraf edemeyeceğinden dolayı siz de bu sorumsuzluğa ve çevre kirliliğine ortak olmuş olursunuz.
#6 Üretici, dolum işlemini yapan tesisler/yükleyiciler temizleme belgesi isteme yetkisi var mıdır?
Evet. Üretici, dolum işlemini yapan tesisler/yükleyiciler, temizlenmiş ekipmanların “Temizleme Belgesi” ni sorgulamak zorundadır. Bu yasal bir gereklilik olduğu kadar taşınacak ürünün zarar görmemesi açısında da önemlidir. Üretici, dolum işlemi yapan tesisler/yükleyiciler, temizleme yapılmış ekipmanların dolum öncesi “Temizleme Belgesi” ni almakla ve bir nüshasını Bakanlığa veya yetkilendirilmiş kuruluşa iletmekle yükümlüdür.