tapbis

İlan Listesi

Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Radyoaktif Kaynak İçeren Cihazların Sökümü ve Taşınmasının Yetkilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
Sık Sorulan Sorular
#1 Bu kategorinin amacı nedir?
Bu kategori, fabrika, ünite, bina veya asbest sökümü için profesyonel hizmet almak almak isteyen firmalarla, bu konuda hizmet veren firmaları buluşturmayı ve tarafları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Hizmet verecek destek firmaları arz eden, söküm, yıkım işi yaptırmak isteyen firmalar talep eden konumundadır.
#2 Tesis, ünite veya bina söküm/yıkım işi yapan firmaların lisans alması gerekiyor mu?
Hayır. Lisans alması gerekmiyor. Ancak söküm yıkım işine başlamadan önce ilgili mercilerden gerekli izinlerin alınması ve söküm/yıkım işlemleri sonrasında oluşan atıkların tasnif edilerek türlerine göre lisanslı tesislere gönderilmesi gerekmektedir.
#3 Ünitenin sökümü sırasında çıkan atıklar, söküm hizmeti veren firmaya mı aittir?
Hayır. Söküm/yıkım yaptıran firmaya aittir. Ancak anlaşmaya bağlı olarak, söküm yapan firmanın, söküm sırasında çıkan atıkları alabilmesi için atığın türüne göre yetki belgesi veya lisans belgesi olması veya yetki belgeli/lisanslı tesise göndermesi gerekir.
#4 Tesis veya binamın söküm/yıkım işlemleri öncesinde nelere dikkat etmem gerekiyor?
Öncelikle söküm yapılacak alanda asbest ve radyasyon riski bulunup bulunmadığına yönelik tespit yaptırmanız gerekli. Bu husus sonradan telafisi çok zor zararlara yol açabilir. Bu tespit aynı zamanda söküm/yıkım için nasıl bir yol izleyeceğinizi, söküm işleminin bütçesini, süresini ve alınacak tedbirleri (hem çevresel hem de iş güvenliği yönünden) ve nasıl bir firma ile çalışmanız gerektiğini belirleyen önemli bir kriterdir. Şayet asbest veya radyoaktif kaynak yönünden bir risk tespit edilmezse, önce söküm işlemine dair planlama yapılması, sökümün iş güvenliği uzmanı kontrolünde gerçekleştirilmesi ve çıkan atıkların türlerine göre tasnif edilerek yetkili/lisanslı tesislere sevk edilmesi gerekir.
#5 Asbest nedir?
Asbest, (amyant) ısıya, aşınmaya ve kimyasal etkilere çok dayanıklı, lifli yapıda doğal bir mineral türüdür. Anadolu’da çelpek, ceren toprağı, höllük gibi isimlerle de anılır. Özellikle yüksek yalıtım ve dayanıklılık özelliğinden dolayı geçmiş yıllarda (1980 öncesi) endüstride ve inşaat sektöründe çok kullanılmıştır. Ancak daha sonraları kanserojen etkileri tespit edilmiş ve kullanımı yasaklanmıştır. Asbest liflerinin özellikle havada solunmasının kanserojen ve ölümcül etkileri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle asbestin bulunduğu yerden çıkartılması son derece hassas ve uzmanlık isteyen bir iştir. Çıkartılan asbest ise, uygun şartlarda paketlenerek tehlikeli atık olarak yönetilmelidir.
#6 Tesisimde bazı bölümlerde asbest olduğu tespit edildi. Kimler asbest sökümü yapabilir?
Ülkemizde asbest sökümü, tamiri, bakımı, yıkımı ve uzaklaştırılması işi, “Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu Yönetmelik kapsamındaki işler, asbest söküm uzmanı nezaretinde asbest söküm çalışanı tarafından yapılır. Asbest sökümü yapacak firmaların bu personelleri çalıştırması gerekmektedir. Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine ilişkin bir mesleki eğitim belgesine sahip olanlardan yönetmeliğin 19 uncu maddesinde bahsi geçen kurs bitirme belgesi istenmez. Yönetmelikte belirtilen eğitimleri almış olanlardan ise, bu iş için ayrıca mesleki eğitim belgesi istenmez.
#7 Asbest sökümü, tamiri, bakımı, yıkımı ve uzaklaştırılması için nasıl bir yol izlemem gerekiyor?
Asbestin sökümü, tamiri, bakımı, yıkımı ve uzaklaştırılması işi yaptıracak kişi veya kuruluş (İşveren) asbest sökümü, tamiri, bakımı, yıkımı ve uzaklaştırılmasına ilişkin iş ve işlemleri “Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde gerçekleştirmek yükümlülüğündedir. Yönetmeliği güncel mevzuat sekmesinde bulabilirsiniz.
#8 Asbest sökümü sırasında çıkartılan asbestli atıkları ne yapmam gerekiyor?
Asbest sökümü sırasında çıkartılan asbestli atıklar tehlikeli atık olarak değerlendirilmektedir. Bu atıklar söküldüğü yerlere göre 160212, 170601, 170605 atık kodu ile tanımlanabilmekte olup, belirlenen atık kodunu kabul etme yetkisine sahip lisanslı atık işleme tesislerine gönderilerek bertaraf edilmelidir. Bu atıklar için tehlikeli atık kategorisini kullanabilirsiniz.
#9 Radyoaktif Kaynak İçeren Cihazların Sökümünü kimler yapabilir?
Şayet söküm yapılacak ünite radyoaktif kaynak içeriyorsa “Radyoaktif Kaynak İçeren Cihazların Sökümü ve Taşınması Faaliyetlerine Yönelik Lisans Almış Kuruluşlar” ile çalışılması gerekmektedir. Bu kuruluşlar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilmektedir.