tapbis

İlan Listesi

Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
Atık Getirme Merkezi Tebliği
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
Atık Getirme Merkezi Akış Şeması
Geri Kazanım ve Biz Kitapçığı
Evimizdeki Tehlikeli Atıklar El Kitapçığı
Atık Getirme Merkezlerine Kabul Edilebilecek Atık Kodları Listesi
1. Sınıf Atık Getirme Merkezlerinin Sağlaması Gereken Asgari Şartlar
2. Sınıf Atık Getirme Merkezlerinin Sağlaması Gereken Asgari Şartlar
3. Sınıf Atık Getirme Merkezlerinin Sağlaması Gereken Asgari Şartlar
Sık Sorulan Sorular
#1 Atık getirme merkezi nedir?
Ev, ofis ve benzer ticari ve kurumsal yerlerden kaynaklanan ve kaynağında ayrı toplanan atıkların geri kazanıma ve/veya bertarafa gönderilmesi amacıyla atık üreticisi tarafından getirildiği ve bırakıldığı merkezlerdir.
#2 Atık getirme merkezlerinin amacı nedir?
Atık getirme merkezlerinin amacı, ev, ofis ve benzer ticari ve kurumsal yerlerden kaynaklanan geri kazanılabilir nitelikteki atıkların diğer atıklardan ayrı toplanması ve ekonomiye kazandırılmasıdır. Bu şekilde, daha çok atığın ekonomiye kazandırılması, çöp alanlarına gönderilen atıkların azaltılması, atıkların toplanabilmesine ilişkin farklı alternatifler geliştirilmesi ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.
#3 Bu kategorinin amacı nedir?
Bu kategori, ev, ofis ve benzer ticari ve kurumsal yerlerin, yakınlarında bulunan atık getirme merkezlerini bulmalarına, yerlerini, açık olduğu saatleri, kabul edeceği atık türlerini öğrenmelerine ve atık getirme merkezlerine yönelik tarafların bilgilendirilmesine yöneliktir. Atık getirme merkezleri tesislerine atık kabulü yapmalarına rağmen sektörel firma olarak değil destek hizmeti veren firmalar olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, atık getirme merkezleri hizmet arz eden, bu tesislere atık verecek firmalar ise talep eden konumunda olacaktır.
#4 Atık getirme merkezleri nasıl sınıflandırılır?
Atık getirme merkezleri birinci, ikinci ve üçüncü sınıf olmak üzere üç gruba ayrılır. Her bir grup atık getirme merkezin kimler tarafından kurulabileceği, hangi grup atıkları kabul edebilecekleri ve standartları farklıdır.
#5 Kimler atık getirme merkezi kurabilir?
1. sınıf atık getirme merkezi; belediyeler, mahalli idare birlikleri ve büyükşehirlerde ilçe belediyeleri, 2. sınıf atık getirme merkezi; alışveriş merkezleri, 3. sınıf atık getirme merkezi; satış noktaları, iki yüz konut ve üzeri siteler, organize sanayi bölgeleri, havaalanları ve kampüsü olan üniversiteler tarafından kurulur.
#6 Atık getirme merkezinin kurulması zorunlu mudur?
Belediyeler, mahalli idare birlikleri ve büyükşehirlerde ilçe belediyeleri tarafından kurulacak birinci sınıf atık getirme merkezlerinin kurulması zorunludur. Diğer kuruluşlar için tebliğde bir zorunluluk belirtilmemiştir. Atık Getirme Merkezi Tebliği Ek:6 sında belediyeler üç kademeye ayrılmış ve atık getirme merkezi kurulması zorunluluğu böylece kademelendirilmiştir. 1.Kademe illerde il/ilçe belediyelerinin 2 yıl içerisinde (2016 yılı sonuna kadar), 2.Kademe illerde il/ilçe belediyelerinin 3 yıl içerisinde (2017 yılı sonuna kadar), 3.Kademe illerde il/ilçe belediyelerinin 4 yıl içerisinde (2018 yılı sonuna kadar) atık getirme merkezi kurma yükümlülüğü bulunmaktadır.
#7 Atık getirme merkezlerine verilebilecek atıklar nelerdir?
Atık getirme merkezlerine ev, ofis ve benzer ticari ve kurumsal yerlerden kaynaklanan “bilgi merkezi” sekmesinde listesi verilen atıklar verilebilir. Atık getirme merkezlerine mutfak atıkları, park ve bahçe atıkları, inşaat ve yıkıntı atıkları, endüstriyel atıklar, tıbbi atıklar, patlayıcı ve radyoaktif atıklar kabul edilmez.
#8 Atıkları kendimiz mi atık getirme merkezlerine götüreceğiz? Gelip almıyorlar mı?
Atık getirme merkezleri, atıkların atık üreticileri tarafından getirilmesini hedeflemektedir. Atık getirme merkezleri bu şekilde hizmet vermektedir. Ancak Büyükşehirlerde ilçe belediyeleri, belediyeler ve mahalli idare birlikleri seyyar atık merkezleri de kurabilir, özellikle hacimli atıkları evlerden toplayarak hizmet verebilirler.
#9 Atıkları atık getirme merkezlerine teslim ederken ücret ödeyecek miyiz?
Hayır. Atık getirme merkezleri kendi listesinde yer alan atıkları ücretsiz olarak teslim almakla yükümlüdür.
#10 Atık getirme merkezlerinin almaları gereken izin veya lisans var mı?
Atık getirme merkezleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden onay yazısı almalıdır. Onay yazısı olmayan getirme merkezleri TAPBİS e kabul etmektedir.
#11 Atık getirme merkezlerinin sağlaması gereken şartlar nelerdir?
Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf atık getirme merkezlerinin sağlaması gereken asgari şartlar tebliğin 11 nci, 12 nci, 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde belirtilmekte olup, ayrıca “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir.
#12 Atık getirme merkezleri topladıkları atıkları ne yapacak?
Yetkili/lisanslı firmalara vererek geri kazanılmasını sağlayacak, böylece ekonomiye ve çevrenin korunmasına katkı sağlamış olacaktır.
#13 Atık getirme merkezi kuran ve gerekli onay yazısına alan satış merkezleri, kabul ettiği atıkları belediyeye (veya belediyenin anlaştığı firmaya) vermek zorunda mı?
Hayır. Dilediği toplama ayırma veya geri kazanım tesisine verebilir. (Ambalaj atıklarını ise dilediği toplama ayırma tesisine verebilir. )
#14 Satış merkezi olarak faaliyet gösteriyoruz. Sosyal sorumluk politikamız gereği atık getirme merkezi kurarak atıkların geri kazanılmasına katkıda bulunabilir miyiz?
Elbette. Bunun için fiziki şartları sağladığınızdan emin olarak, bulunduğunuz ildeki Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden onay yazısı almanız yeterli. Daha sonra, müşterilerinize bu politikanızı duyurabilir, TAPBİS e C tipi destek firması olarak üye olabilirsiniz.