tapbis

Ne Yapıyoruz?

Arz-talep mekanizmasıyla çeşitli sektörleri bir araya getiriyor, atıkların başka alanlarda yeniden hammadde olarak kullanılmasına komisyonsuz aracılık ediyoruz.

Taraflar arasındaki atık, artık, yan ürün ve buna bağlı hizmet alışverişini yönetmek üzere her bir kategoriyi, bağlı bulunduğu yönetmeliği referans alarak yönetiyor, yetkilendirme mekanizmasıyla yetkisiz kişi ve firmaların erişimlerini kısıtlıyoruz. Böylece yasal, adil, tarafsız ve rekabetçi bir pazar ortamı sunuyoruz.

Atıkların, başka alanlarda geri kazanılmasının yasal yollarını göstererek tarafları bilgilendiriyor, alternatif seçenekler sunarak atığa değer kazandırmaya çalışıyoruz.

İşbirliği kuruluşu olarak isimlendirdiğimiz sanayi odası, ticaret ve sanayi odası, belediye, birlik, dernek, holding, çevre danışmanlık firması vb kuruluşlara hizmet veriyor, mensuplarını geri kazanım ağına dahil ediyoruz. Böylece işbirliği kuruluşu mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılıyor, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırıyor, genel menfaatlere uygun ve çevreye saygılı olarak gelişmelerine katkı sağlıyoruz.

Atıkların geri kazanılmasına aracılık ederek, atıkları ekonomiye kazandırıyor, ülkemizin geri kazanım kapasitesini artırıyor, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyoruz.