tapbis

Neden Tapbis?

EKONOMİYE KATKI SAĞLAR

Atıkların maksimum faydaya dönüşmesine, ekonomiye yeniden kazandırılmasına ve ülkemizin hammadde yönünden dışa bağımlılığının azaltılmasına yardımcı olur.

ÇEVRECİDİR

Çevreye atılan atık miktarının azaltılmasına, atıkların hammadde yerine kullanılmasıyla daha az doğal kaynak tüketiminin sağlanmasına katkı sağlar.

YASALARA SAYGILIDIR

Taraflar arasındaki atık alışverişinin Çevre Kanunu ve yönetmeliklerdeki kriterlere uygun gerçekleşmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yazılımın bu işlemi sağlamaya yönelik bir yetkilendirme mekanizması bulunmaktadır. Böylece, üyelerin erişim alanları yetki/lisans belgelerine göre sınırlandırılmaktadır.

BİLGİLENDİRİR

Üyelerine, atıkların değerlendirilme yöntem ve seçenekleri ile bu seçeneklerin nasıl gerçekleştirileceği konularında bilgi verir, uyarı ve tavsiyelerde bulunur. Bu amaca yönelik, her kategorinin içerisinde, kategorinin temsil ettiği atık, yan ürün, ürün ve buna bağlı hizmetlere ilişkin bilgilendirme araçları ile mevzuat, bilgi merkezi ve S.S.S sekmeleri oluşturulmuştur.

ÇOK YÖNLÜDÜR

TAPBİS, sadece atık üreticisi firmalarla lisanslı firmaları buluşturmakla kalmaz. Atıkların yan ürün, alternatif hammadde, biyokütle, ek yakıt, tarımsal kullanım gibi farklı yöntemlerle değerlendirilmesini de içerir. Hem alıcı, hem verici konumunda olabilen tüm üyeler, arz-talep mekanizmasıyla çapraz bir alışveriş ağı içerisinde buluşturulur.

TARAFSIZDIR

TAPBİS, atık almaz, satmaz, hiçbir firmanın acentesi, bayisi, vekili, temsilcisi değildir. Alışveriş, doğrudan üyeler arasında gerçekleşir. TAPBİS, sadece üyeleri bir araya getiren platformu yönetir.

KOMİSYON ALMAZ

TAPBİS, aracılığıyla yapılan alışverişler taraflar arasında olup, herhangi bir komisyon alınmaz. Benzer şekilde TAPBİS taraflar arasındaki para transferine de aracılık etmemektedir.

REKLAM ALMAZ

TAPBİS, kendi tarafsızlık politikasının gereği olarak reklam almamaktadır. Bunun yerine, kurumsal üyelere kendi hizmet ve ürünlerini tanıtabilmelerini kolaylaştırmak için mağaza hizmeti sunar. Her bir mağazaya özel “www.tapbis.com/firmaadı” şeklinde alt site oluşturulmuştur.

EKONOMİKTİR

TAPBİS yazılımının kullanımı, A ve B tipi üyeler için ücretsizdir. B+ yetki paketi almak isteyen B tipi üyeler ile C ve D tipi kurumsal üyeler, faaliyet koluna göre belirlenen sabit bir üyelik ücreti öderler.

GÜVENLİDİR, TEŞHİR ETMEZ

A ve B tipi üyelerimize, sadece verdikleri ilanı görme yetkisi bulunan firmalar ulaşılabilir. TAPBİS, atık üreticisi firmaların ilan ve bilgilerini teşhir etmez, başka firmalarla paylaşmaz. B tipi üyeler dilerlerse verdikleri ilanlarda kimlik ve iletişim bilgilerini gizleyebilirler. TAPBİS portalı SSL güvenlik sistemi ile korunmaktadır.