tapbis

Sıfır Atık

SIFIR ATIK NEDİR?

Sıfır Atık, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

SIFIR ATIK PRENSİBİNİN AMACI NEDİR?

Artan nüfus, şehirleşme ve teknolojik yenilikler, yaşam standartlarının ve tüketim alışkanlıklarının farklılaşması; doğal kaynakların hızla tükenmesi, daha çok atığın oluşması, çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi canlı hayatını tehdit eden bir çok olumsuzluğa yol açmaktadır.

Sıfır atık prensibinin amacı, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına alarak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.

SIFIR ATIK PRENSİBİ NEDEN ÖNEMLİ?

Dünyamızın nüfusu ile birlikte kişi başı tüketilen hammadde ve enerji miktarları giderek artmaktadır. Bunun sonucu sınırlı olan doğal kaynaklar giderek azalmakta, çevre kirliliği sorunları yaşanmaktadır. Yaşamın devamı için kaynakların sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetimi, günümüzde kaçınılmaz bir zorunluluk halini almıştır.

Sıfır atık prensibi, atık sorununu ekonomik bir faydaya dönüştürme açısından önem taşımaktadır.

SIFIR ATIK KAPSAMINDA NE YAPILMASI GEREKİYOR?

Sıfır atık, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüme kazandırılması noktasında mevcut sistemi daha düzenli, sistemli ve uygulanabilir bir temele oturtmak amacıyla yapılacak çalışmaları içeren entegre bir yaklaşımdır.

  • Tüketim alışkanlıklarını gözden geçirerek israfı önleme ve malzeme tasarrufu yaparak atık oluşumunu azaltmak,
  • Oluşumu kaçınılmaz olan atıkları kaynağında ayrıştırmak,
  • Ayrıştırılan atık türleri için ayrı toplama noktaları oluşturmak,
  • Atıkları ilgili tesislere gönderinceye kadar uygun koşullarda geçici depolamak,
  • Biriktirilen atıkları türlerine göre yetkili atık işleme tesislerine göndermek,
  • Bu işlemlere ilişkin plan ve prosedür oluşturmak, yönünde bir dizi uygulamayı kapsamaktadır.

Sıfır atığın uygulanmasına ilişkin yol göstermek adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan “Sıfır Atık El Kitapcığı” ve “Sıfır Atık Uygulama Rehberi” aşağıda yer almaktadır.

Sıfır Atık El Kitapcığı

Sıfır Atık Uygulama Rehberi

TAPBİS’İN SIFIR ATIK PRENSİBİNE KATKISI NEDİR?

TAPBİS, sıfır atık prensibi kapsamında ayrıştırılarak ayrı biriktirilen atıkların nereye verileceği noktasında çözüm geliştirmeye çalışmakta, atık üreticileri ile atığı işleyebilecek tesisleri buluşturmaktadır.

Bu işlem, çevre mevzuatı kriterlerini referans alarak işleyen bir pazar mekanizması ile gerçekleştirilerek kazan-kazan ilkesi ile atığın ekonomik etkileri ön plana çıkartılmaktadır.

Sıfır atık, atık oluşumunu engellemek ve oluşumu engellenemeyen atıkları başka tesislerde kaynak olarak yeniden değerlendirmek çabasında olduğuna göre, elde edilen atıkların kaynak olarak görülmesi, bu kaynağın bir pazarının olması ve tarafların bu alışverişten bir şekilde karlı çıkması gerekmektedir.

Atıklardan ekonomik gelir elde edilmesi, aynı zamanda tarafları teşvik edici bir mekanizma niteliği de taşıyacak, sıfır atık prensibinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır.

TAPBİS, sıfır atık prensibini desteklemekte, sıfır atığın ilke ve hedefleri ile uyumlu bir şekilde ulusal bir geri kazanım ağı oluşturma çabası taşımaktadır.