tapbis

Sık Sorulan Sorular

#11 Geçici faaliyet belgeli veya çevre lisanslı tüm firmalar TAPBİS’e otomatik olarak kayıtlı mıdır?

Hayır. TAPBİS’e üyelik isteğe bağlıdır. Hiçbir firma kendi bilgisi ve rızası dışında üye yapılmaz. 

#12 İşbirliği nedir?

İşbirliği, bünyesinde bulunan firmaların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, kendi aralarında veya grup dışı diğer sektörlerle çevre mevzuatına uygun bir şekilde atık, artık, yan ürün veya buna bağlı hizmet alışverişi yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla sanayi odası, ticaret ve sanayi odası, OSB, birlik, dernek, belediye, holding ve çevre danışmanlık firmalarına verilen bir hizmet modelidir.

İşbirliği, bir bakıma işbirliği kuruluşlarının kendi aralarında işbirliği ortamı oluşturmaya yöneliktir. İşbirliği kavramı ile birbirinden farklı sektörleri barındıran, dolayısıyla ürün yaşam döngüsündeki rolleri de farklı olan kuruluşların atık geri kazanımı alanında işbirliği yapabilmeleri amaçlanmaktadır. TAPBİS, sadece bu işbirliği ağına zemin oluşturur. 

#13 İşbirliği hizmeti ücretli midir?

Bu işbirliği yapılan kuruluşunun tercihine göre değişir. İşbirliği kuruluşu dilerse hiçbir ücret ödemeden, üstelik üyelerine % 20 indirim hakkı kazandırarak TAPBİS’i üyelerine duyurabilir. Bunun yerine üyelerinin ödeyeceği ücretten çok daha düşük bir ücreti kendisi ödeyerek TAPBİS’i tüm üyelerine hizmet olarak tamamen ücretsiz olarak da sunabilir. Ücretlendirme ve diğer detaylar için “işbirliği” sekmesi altındaki sayfaları inceleyiniz. 

#14 Geçici faaliyArz ve talep ilanı nedir? et belgeli veya çevre lisanslı tüm firmalar TAPBİS’e otomatik olarak kayıtlı mıdır?

Arz, herhangi bir atık, yan ürün, ürün veya hizmetin pazara sunulmasıdır.

Talep, herhangi bir atık, yan ürün, ürün veya hizmetin pazarda talep edilmesidir. 

#15 Atık üreticisi nedir?

Atık oluşumuna neden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiye denir. Evinde oluşan bitkisel atık yağları ayrı toplayan bir ev hanımı da, endüstriyel faaliyetleri sonucu atık oluşturan bir sanayi kuruluşu da atık üreticidir. Atık üreticileri, sistem içerisinde A veya B tipi üye olarak temsil edilmektedir.  

#16 Nasıl ilan verebilirim?

En üstte bulunan “ilan ver” butonuna tıklayarak kolayca ilan verebilirsiniz. Arz veya talep ilanı verebileceğiniz alanlar, üyelik tipinize, faaliyet kolunuza ve lisans/yetki belgelerinize göre belirlenecek ve ilan verme panelinize otomatik olarak yüklenecektir.

İlan, her kategorinin en ucundaki alt kategoriye verilebilir. Herhangi bir atığı veya yan ürünü temsil etmeyen, sadece bölüm veya alt bölüm bilgisi içeren kategorilere ilan verilemeyecektir.  

#17 Alışveriş işleminden komisyon alınıyor mu?

Hayır. Alışveriş işlemi doğrudan taraflar arasında olmakta, alıcıdan veya satıcıdan komisyon alınmamaktadır. 

#18 En fazla kaç tane ilan verebilirim?

Vereceğiniz arz veya talep ilanlarında sayı sınırlaması yoktur. Ancak aynı ilanı aynı kategoride mükerrer yayınlayamazsınız. Güncelliğini yitiren ilanlar, sahibi tarafından kaldırılmalıdır. 

#19 Verdiğim ilanın içeriği ve iletişim bilgilerim tüm üyelere açık mı?

Verilen arz ilanların içeriği sadece o kategoriye talep yetkisi verilmiş firmalar tarafından görülebilmektedir. Benzer şekilde verilen talep ilanların içeriği de, sadece o kategoriye arz yetkisi verilmiş firmalar tarafından görülebilmektedir. İlan dışında A ve B tipi üyelerin bilgileri diğer üyelere gösterilmez. C ve D tipi kurumsal üyelerin mağaza sayfası vardır ve tüm üyelere açıktır. Kurumsal üyeler, faaliyet koluna göre, bulunduğu şehre göre, atık koduna göre sorgulanabilir. B tipi üye firmalar ilan verme aşamasında dilerlerse kimlik ve iletişim bilgilerini gizleyebilirler. Bu işlem mesaj/teklif almayı kısıtlamaz. 

#20 Yetkilendirme nasıl çalışır?

Her bir üye tipi için belirlenmiş baz yetkiler bulunmaktadır. Bu yetkiler, ilan verebileceğiniz alanları sınırlayabileceği gibi detay bilgilerini görebileceğiniz ilanları da kısıtlar. Bu uygulama her bir kategori için farklı olup, o kategorinin tabi olduğu mevzuatı referans alarak işlemektedir. Üye tiplerinin yetki alanlarının dışında her bir üyenin faaliyet koluna ve lisans/yetki belgelerine göre tanımlanmış de özel yetkileri de bulunmaktadır. 

Örneğin; “Bitkisel Atık Yağ” kategorisine tüm üyeler arz ilanı verebilir. Ancak verilen arz ilanlarını sadece “bitkisel atık yağ geri kazanım” veya “bitkisel atık yağ ara depolama” lisansı olan üyeler görebilecektir. Benzer şekilde “Bitkisel Atık Yağ” kategorisine sadece “bitkisel atık yağ geri kazanım” veya “bitkisel atık yağ ara depolama” lisansı olan üyeler talep ilanı verebilir, verilen talep ilanları ise tüm üyeler tarafından görülebilecektir.