tapbis

(A) Atık Üreticisi (Bireysel/Esnaf)

Ev, ofis ve benzeri ticari kurumsal yerler ile atık üreticisi konumundaki atölye, tamirhane, lokanta, tarım işletmesi ve diğer küçük ölçekli işletmelerin ücretsiz faydalanacağı üyelik tipidir
TAPBİS

A tipi üyelik, sanayi tesisi niteliğinde olmayan, ev, ofis, eczane, muayenehane, lastikçi, atölye, tamirhane, metal işleme, mobilya/ağaç işleme, gıda üretimi, kafeterya, lokanta, satış yeri, kasap, şarküteri, küçük çaplı hayvan kesimi ve işleme, konfeksiyon, tekstil, kabzımal, pazarcılık, manavcılık, tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, okul, resmi kurum, matbaa, basım, fotoğrafçılık, zirai ilaçlama/satış, akaryakıt istasyonu, cam/ayna/kapı/pencere imalatı, yapı/tesisat ve inşaatçılık, taş/mermer/biriket/tuğla imalatı, oto yıkama/yağlama, barınma, dinlenme, eğlence/spor tesisleri ile ulaştırma gibi konularda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile küçük işyerlerini kapsar.

Ülkemizde bu tip faaliyetler sonucu ortaya çıkan atıklar, genellikle ayrı toplanamamakta, ya çevreye bırakılmakta ya da belediye atığı olarak kabul edilerek bertaraf edilmek üzere düzenli/düzensiz çöp depolama alanlarına taşınmaktadır. Bu husus, çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilediği gibi önemli bir kaynak israfı ve ekonomik kayıp anlamına gelmektedir.

Gelişmiş ülkelerde, atıkların ayrı toplanmasını zorunlu hale getiren yasak, teşvik, ceza ve vergilendirme sistemleri uygulanmakta ve atık yönetimi uygulamaları sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Ülkemizde de atık yönetimi politikaları giderek önem kazanmakta, her geçen gün yeni kavramlar ve uygulamalar hayatımıza girmektedir. Sıfır atık uygulamaları bunun en belirgin örneğidir.

A tipi üyelik, özellikle ev, ofis ve benzeri ticari ve kurumsal yerlerde oluşan atıkların, değerlendirilebilmesine, doğru firmalara teslim edilmesine ve kendi ekonomisini oluşturmasına yönelik üyelik tipidir.

Temel amacı, bitkisel ve hayvansal yan üründen tarımda kullanılabilecek arıtma çamuruna, elektronik atıktan bitkisel atık yağa, ömrünün tamamlamış lastikten kağıt, karton, cam, plastik, metal, ahşap gibi birçok atığa ilişkin kontrollü bir pazar alanı oluşturmaktır.

A tipi üyeler, sadece atık arz etmekle kalmaz, bitkisel yan ürün, bitkisel toprak, gübre ve toprak düzenleyici olarak kullanılabilecek atık maddeler, stabilize arıtma çamuru gibi birçok materyali talep edebilir ve arz ilanlarına erişebilirler.

Sistem aynı zamanda bu tür seçeneklerin altını çizmeyi, yol göstermeyi, bu şekilde atık azaltımı ve geri kazanımı alternatiflerini ortaya çıkartarak atıkların üreticisine, kullanıcısına ve ülkeye faydalı hale getirilebilmesini de hedeflemektedir.

Böylece, küçük ölçekli atık üreticilerinin de “döngüsel ekonomi” denilen zincirin bir halkası olması amaçlanmaktadır.

A tipi üyeler, küçük işyerleri olarak kurgulandığından, sadece belirli kategorilere erişim sağlayabilecek, endüstriyel atıklara ait alanlara giriş yapamayacaktır. A tipi üyelerin erişim sağlayabileceği alanlar, “üyelik bilgileri” sayfasında tablo halinde verilmektedir.