tapbis

(C) Destek Firması

Atık taşıma, endüstriyel temizlik, söküm, yıkım, danışmanlık gibi destek hizmetleri ile ithalat/ihracat, ürün, araç, makine, ekipman satıcılarının tabi olduğu ücretli üyelik tipidir.
TAPBİS

C tipi üyelik, atık toplama ve işleme yetkisi olmayan ancak atık yönetimine ilişkin destek hizmeti veren firmaları kapsar.

Destek firmaları, atık üreticileri ile atık toplayan, taşıyan ve işleyen sektörel firmalar arasında tamamlayıcı rol oynayan firmalardır.

Atıklar, değerlendirilmesi gereken bir kaynak olduğu kadar aynı zamanda bir kirlilik kaynağıdır. Birtakım zararlı etkilere sahip olabilir, çevre ve insan sağlığına zarar verebilirler. Bu nedenle, sınıflandırılması, toplanması, geçici depolanması, taşınması, temizlenmesi, zararlı etkilerinden korunması ve işlenmesi bir takım özel bilgi, araç, gereç ve hizmetler gerektirebilmektedir.

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamına giren atıkların taşınması, tanker tipi araç ve konteynerlerin yıkanması, ürününü ambalaj içerisinde piyasaya süren işletmelerin toplama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin belgelendirme hizmetleri ile danışmanlık hizmetleri çevre lisansı veya yetki belgesi kapsamındaki hizmetler olup, çevre mevzuatı uyarınca yetkisiz firmalarca yerine getirilmesi mümkün değildir.

Endüstriyel temizlik, söküm, yıkım hizmetleri ve diğer destek hizmetleri, lisans veya yetki belgesi gerektirmediği halde, profesyonel meslek tecrübesi gerektiren hizmet kollarıdır.

Bunun dışında, araç, gereç, makine ve ekipman satıcıları ile dış ticaret konusunda faaliyet gösteren firmalar da destek firmaları olarak kabul edilecektir.

C tipi üyelik, atık yönetimine ilişkin ürün ve hizmet alışverişinin yapılabilmesine yönelik bir üyelik tipidir.

Temel amacı, belirli konularda ihtisas sahibi olan firmaların sürece dahil edilmesini sağlamak, müşterek taşıma organizasyonları yapılabilmesine zemin hazırlamak, ürün ve hizmet alışverişine ilişkin rekabet ortamı oluşturmak ve özellikle lisans gerektiren hizmet konularında kontrollü bir pazar alanı yaratmaktır.

C tipi üyeler, herhangi bir atığın alınması, toplanması, işlenmesi konusunda yetkili olarak değerlendirilmemelidir. Örneğin atık yağ taşıma lisansı bulunan bir firma, atık yağ toplama yetkisine sahip olamayacak, atık yağ kategorisine giriş yapamayacak sadece atık taşıma kategorisini kullanabilecektir.

Atık sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın, hem sektörel firma (D) hem de destek firması (C) olarak faaliyet göstermesi durumunda, D tipi sektörel firma olarak üye olması ve üyelik sırasında destek hizmetlerine ilişkin faaliyet kollarını da seçmesi gerekmektedir. Bu durumda söz konusu firma hem destek firmaları listesinde hem de sektörel firma listesinde yer alacak, yetkileri de her iki üyelik tipini kapsayacak şekilde oluşturulacaktır.

C tipi üyelerin erişim sağlayabileceği alanlar ile üyelik ücretleri “üyelik bilgileri” sayfasında tablo halinde verilmektedir.