tapbis

Üyelik Tipleri

TAPBİS portalının sunduğu bilgi ve iletişim hizmetinden yararlanmak için üye olunması gerekir. Dört ana üye tipi vardır. Her üye tipinin faaliyet konuları farklı olup, sistem içerisindeki erişim yetkileri buna göre tanımlanmaktadır.
Bu nedenle, üye olmadan önce faaliyet koluna göre, üyelik tipinizi belirlemeniz gerekmektedir.

Ücretsiz
TAPBİS
Atık Üreticisi
(Bireysel/Esnaf)
Ev, ofis, okul ve benzeri ticari kurumsal yerler ile satış yeri, atölye, tamirhane, lokanta, eczane, akaryakıt istasyonu, tarım işletmesi gibi esnaf ve diğer küçük ölçekli işletmeler...
Ücretsiz
TAPBİS
Atık Üreticisi
(Firma)
Sanayi kuruluşları ile atık üreticisi konumundaki orta ve büyük ölçekli diğer tesisler...
(B tipi üyeler, "B+ yetki paketi" alarak yetki alanlarını genişletebilirler.)
TAPBİS
Destek Firması
(Kurumsal Üye)
Atık taşıma, endüstiyel temizlik, tanker yıkama, söküm, yıkım, danışmanlık, dış ticaret, araç, makine, ekipman satışı gibi konularda destek hizmeti veren firmalar...
TAPBİS
Sektörel Firma
(Kurumsal Üye)
Atıkların toplanması, ayrıştırılması, ara depolanması, geri kazanılması, bertarafı gibi konularda faaliyet gösteren lisanslı ve/veya yetki belgeli firmalar...