tapbis

Üyelik Ücretleri

ÜYELİK ÜCRETLERİ

TAPBİS, herhangi bir faaliyet sonucu oluşan atıkların geri kazanılmasına yönelik çevre mevzuatı kriterlerine uygun işleyecek şekilde yapılandırılmış, sistem yönetimi niteliğinde sektörel uygulama yazılımıdır. TAPBİS yazılımı, üyelik yoluyla kullanıcının hizmetine sunulmakta ve “TAPBİS sektörel uygulama ve sistem yönetim yazılımı kullanım bedeli” olarak ücretlendirilmektedir.

Atıkların çevreye bırakılmak yerine, ayrı toplanması, sınıflandırılması, başka işletmelerde hammadde yerine kullanılarak yeniden ekonomiye kazandırılması uygulamalarını kolaylaştırmak ve teşvik etmek amacıyla A ve B tipi atık üreticileri için TAPBİS üyeliği ücretsizdir. A ve B üyelik tiplerinden her birisi için belirli bir kullanım yetkisi oluşturulmuştur.

Ancak B+ tipi üyeler ile atık yönetimine ilişkin destek hizmeti veya sektörel faaliyet gösteren C ve D tipi üyeler için üyelik ücretlidir. C ve D tipi üyelerin faaliyet konusuna göre yazılım kullanım oranı değişeceğinden dolayı, buna uygun bir ücret politikası uygulanmaktadır. Bir kullanıcı, birden fazla alanda faaliyet gösterebileceğinden dolayı her bir kullanıcının üyelik ücreti farklı olacaktır. Üyelik ücretleri aşağıdaki tablolarda belirtilmektedir.

C - Destek Firması
# Faaliyet Kolu Fonksiyonu Üyelik Ücreti (TL/Yıl)
1 Atık Taşıma Atık taşıma lisansı olan firmalar üye olabilir. “Atık taşıma” kategorisine arz ilanı verebilir, talep ilanlarını görebilir, atık taşıma organizasyonu oluşturabilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için destek firması olarak listelenirler. Taşıma firmaları, atık kategorilerine verilen arz ilanlarını göremez, talep ilanı veremezler. 600
2 Hafriyat, İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma “Hafriyat, İnşaat/yıkıntı Atığı Taşıma İzin Belgesi” almış firmalar üye olabilir. Hafriyat, inşaat/yıkıntı atıkları kategorisine talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için destek firması olarak listelenirler. 600
3 Tank/Tanker Temizleme Tanker temizleme lisansı olan firmalar üye olabilir. “Tank/tanker Temizleme” ve “Endüstriyel Temizlik” kategorilerine arz ilanı verebilir, talep ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için destek firması olarak listelenirler. 480
4 Endüstriyel temizlik Endüstriyel temizlik hizmeti veren firmalar üye olabilir. Lisans belgesi gerektirmez. “Endüstriyel Temizlik” kategorisine arz ilanı verebilir, talep ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için destek firması olarak listelenirler. 400
5 Fabrika/ünite söküm/yıkım faaliyetleri Fabrika, ünite, bina veya ekipman söküm/yıkım hizmeti veren firmalar üye olabilir. Radyoaktif kaynak sökümü faaliyeti hariç diğer faaliyetler için lisans gerektirmez. “Söküm Yıkım Hizmetleri” kategorisine arz ilanı verebilir, talep ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için destek firması olarak listelenirler. 400
6 Diğer hizmetler Bakım, onarım, iyileştirme, işletme, test, analiz hizmeti veren firmalar üye olabilir. “Diğer hizmetler” kategorisine arz ilanı verebilir, talep ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için destek firması olarak listelenirler. 300
7 İthalat/ihracat faaliyetleri Dış ticaret konusunda faaliyet gösteren firmalar üye olabilir. Atık ithalatı kategorisine arz ilanı verebilir, talep ilanlarını görebilir, atık ihracatı kategorisine talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilirler. Ayrıca diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için destek firması olarak listelenirler. 400
8 Ürün, Araç, makine, ekipman satışı Atık yönetimine her türlü araç, gereç, malzeme, ekipman ve ürün satıcıları üye olabilir. Destek araçları kategorilerine arz ve talep ilanı verebilir, verilen arz ve talep ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için destek firması olarak listelenirler. 360
9 Atık Getirme Merkezi Atık getirme merkezi uygunluk belgesi almış belediye, AVM, satış merkezi, OSB, kampüs vb kurum/kuruluşlar üye olabilir. Atık getirme merkezi kategorisine arz ilanı verebilir, talep ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için atık getirme merkezi olarak listelenirler. Atık getirme merkezleri sektörel firma olarak değil, destek hizmeti veren firma olarak değerlendirildiğinden dolayı atık kategorilerine talep ilanı veremez, arz ilanlarını göremezler. 0
10 Ambalaj Belgelendirme (YK) Ambalaj belgelendirme hizmeti veren yetkilendirilmiş kuruluşlar üye olabilir. Ambalaj atığı belgelendirme yükümlülüğünü “yetkilendirilmiş kuruluşla anlaşma yapmak” suretiyle yerine getirmek isteyen piyasaya sürenler için ambalaj belgelendirme kategorisine arz ilanı verebilir, talep ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için destek firması olarak listelenirler. 750
11 Danışmanlık hizmetleri TMGD, İSG, çevre danışmanlığı ve akademik danışmanlık konularında hizmet veren kişi ve firmalar üye olabilir. Durumlarını gösteren belgelerini yüklemek şartıyla ilgili danışmanlık hizmeti kategorilerine arz ilanı verebilir, talep ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için destek firması olarak listelenirler. 0
12 Vidanjör hizmetleri Foseptikte toplanan atıksuları, atıksu altyapı tesislerine taşımak üzere vidanjör hizmeti veren kamu ve özel kuruluşlar üye olabilir. İlgili kanalizasyon idaresinden alınan izin vbelgesini yüklemek şartıyla "vidanjör hizmetleri" kategorisine arz ilanı verebilir, talep ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için mağaza sayfası oluşturabilirler. 400
D - Sektörel Firma
# Faaliyet Kolu Fonksiyonu Üyelik Ücreti (TL/Yıl)
1 Atık ara depolama Atık ara depolama lisansı olan firmalar üye olabilir. GFB veya lisans belgesinde yer alan atık kodlarını kapsayan tüm kategorilere talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. 1200
2 Atık yakma beraber yakma Atık yakma/beraber yakma lisansı olan firmalar üye olabilir. GFB veya lisans belgesinde yer alan atık kodlarını kapsayan tüm kategorilere talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. 1200
3 Tehlikeli atık geri kazanım Tehlikeli atık geri kazanım lisansı olan firmalar üye olabilir. GFB veya lisans belgesinde yer alan atık kodlarını kapsayan tüm kategorilere talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. 750
4 Atıktan türetilmiş yakıt (ATY) hazırlama tesisi Atıktan türetilmiş yakıt (ATY) hazırlama tesisi lisansı olan firmalar üye olabilir. GFB veya lisans belgesinde yer alan atık kodlarını kapsayan tüm kategorilere talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. 900
5 İleri termal işlem tesisi (piroliz, gazlaştırma) İleri termal işlem tesisi lisansı olan firmalar üye olabilir. GFB veya lisans belgesinde yer alan atık kodlarını kapsayan tüm kategorilere talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. 600
6 Atık motor yağı toplama (Yetkilendirilmiş kuruluş) Motor yağı üreticileri tarafından kurulan ve atık motor yağlarının toplanması konusunda yetkilendirilmiş kuruluş üye olabilir. Atık motor yağı kategorilerine talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. (Lisans belgesinde yer alsa dahi diğer firmaların atık motor yağı kategorilerine girişleri kısıtlanacaktır.) 1200
7 Atık yağ geri kazanım Atık yağ geri kazanım lisansı olan firmalar üye olabilir. GFB veya lisans belgesinde yer alan atık kodlarını kapsayan tüm kategorilere talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. (Lisans belgesinde yer alsa dahi atık motor yağı kategorilerine girişleri kısıtlanacaktır.) 600
8 PCB Arındırma PCB Arındırma lisansı olan firmalar üye olabilir. GFB veya lisans belgesinde yer alan atık kodlarını kapsayan tüm kategorilere talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. 400
9 Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Aktarma Merkezi Lisanslı işleme tesisleri veya elektronik eşya üreticileri tarafından kurulan ve uygunluk yazısı almış AEEE aktarma merkezleri üye olabilir. Yetki belgesinde yer alan atık kodlarını kapsayan tüm kategorilere talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. 600
10 Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme Lisanslı AEEE işleme tesisleri üye olabilir. GFB veya lisans belgesinde yer alan atık kodlarını kapsayan tüm kategorilere talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. 600
11 Atık pil toplama (Yetkilendirilmiş Kuruluş) Atık pillerin toplanması konusunda yetkilendirilmiş kuruluş üye olabilir. Atık pil kategorisine talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. 960
12 Atık akümülatör geçici depolama (Ara depolama) Atık akümülatör geçici depolama (Ara depolama) lisansı olan firmalar üye olabilir. GFB veya lisans belgesinde atık kodlarına göre atık akümülatör kategorisine talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. 500
13 Atık Akümülatör geri kazanım Atık Akümülatör geri kazanım lisansı olan firmalar üye olabilir. Atık akümülatör kategorisine talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. 600
14 Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA) Teslim Yeri ÖTA Teslim Yeri Uygunluk Belgesi almış firmalar üye olabilir. ÖTA kategorisine talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. 300
15 Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA) Geçici depolama ÖTA Geçici Depolama lisansı almış firmalar üye olabilir. ÖTA kategorisine talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. 900
16 Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL) Toplama ÖTL’lerin toplanması ve taşınması konusunda yetki almış firmalar (YK ve/veya YK’nın Yüklenici firmaları) üye olabilir. ÖTL kategorisine talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. (ÖTL geçici depolama ve geri kazanım tesislerinin bu kategoriye girişleri kısıtlanacaktır.) 750
17 Bitkisel yağ ara depolama Bitkisel atık yağ ara depolama lisansı almış (geçici depolama izni devam edenler dahil) firmalar üye olabilir. Bitkisel atık kategorisine talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. 600
18 Bitkisel atık yağ geri kazanım Bitkisel atık yağ geri kazanım lisansı almış firmalar üye olabilir. Bitkisel atık yağ kategorisine talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. 600
19 Tıbbi atık sterilizasyon Tıbbi atık sterilizasyon tesisi lisansı almış firmalar üye olabilir. Yetkili bulundukları il sınırları içerisinde tıbbi atık kategorisine talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. 600
20 Ambalaj atığı geri kazanım Ambalaj atığı geri kazanım tesisi lisansı olan firmalar üye olabilir. Atık üreticilerinden doğrudan atık alamaz, ambalaj atıkları kategorisine talep ilanı veremez, arz ilanlarını göremezler. Bu firmalar, sektörel kategoriler grubunda yer alan ambalaj hurdaları kategorisine talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir, atık ithalatı, ikincil hammadde kategorileri kullanabilir, ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. 500
21 Ambalaj atığı toplama ayırma Ambalaj atığı toplama ayırma lisansı almış firmalar üye olabilir. Ambalaj atıkları kategorisine talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. Aynı zamanda, sektörel kategoriler grubunda yer alan ambalaj hurdası kategorisine arz ilanı verebilir, talep ilanlarını görebilirler. 600
22 Tehlikesiz atık toplama ayırma Tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi almış firmalar üye olabilir. Yetki belgesinde yer alan tehlikesiz atık kategorilerine talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. Bu firmalar aynı zamanda, sektörel kategoriler grubunda yer alan ilgili kategorilere de arz ve talep ilanı verebilir, verilen arz ve talep ilanlarını görebilirler. 600
23 Tehlikesiz atık geri kazanım Tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi almış firmalar üye olabilir. GFB veya lisans belgesinde yer alan tüm atık kategorilerine talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilirler. Bu firmalar sektörel kategoriler, atık ithalatı ve ikincil hammadde kategorilerini de kullanabilir, diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. 480
24 Hurda metal/ÖTA (160106) işleme Hurda metal/ÖTA işleme lisansı almış firmalar üye olabilir. GFB veya lisans belgesinde yer alan atık kodlarını kapsayan tehlikesiz atık kategorilerine ve sektörel kategorilere talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. Hurda metal/ÖTA İşleme tesisleri hammadde haline getirdikleri hurda metalleri lisansız ergitme tesislerine vermek için ikincil hammadde grubundaki kategorilere arz ilanı verebilir, talep ilanlarını görebilirler. 600
25 Hafriyat toprağı sahası/geri kazanım tesisi Hafriyat toprağı sahası/geri kazanım tesisi belgesi almış kişi/kurum/kuruluşlar üye olabilir. Hafriyat toprağı kategorisine talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. İnşaat/yıkıntı atıkları kategorisini kullanamazlar. 600
26 Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı geri kazanım/depolama Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atığı geri kazanım/depolama sahası izni/lisansı almış kurum/kuruluşlar içindir. Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları kategorilerine talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. 600
27 1.Sınıf düzenli depolama (tehlikeli atık) 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi lisansı almış kurum/kuruluşlar üye olabilir. GFB veya lisans belgesinde yer alan atık kodlarını kapsayan tüm kategorilere talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. 1200
28 2.Sınıf düzenli depolama (tehlikesiz atık, belediye atıkları) 2. sınıf düzenli depolama tesisi lisansı almış kurum/kuruluşlar üye olabilir. GFB veya lisans belgesinde yer alan atık kodlarını kapsayan tüm kategorilere talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. 1200
29 3.Sınıf düzenli depolama (inert atık) 3. sınıf düzenli depolama tesisi lisansı almış kurum/kuruluşlar üye olabilir. GFB veya lisans belgesinde yer alan atık kodlarını kapsayan tüm kategorilere talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. 600
30 Biyobozunur atık işleme Biyobuzunur atık işleme tesisi lisansı almış kurum/kuruluşlar içindir. Lisans belgesinde yer alan atık kodlarını kapsayan tüm kategorilere talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan iletişim kurabilmesi için sektörel firma olarak listelenirler. 600
31 Maden atığı bertaraf Maden atığı bertaraf tesisi lisansı almış kurum/kuruluşlar içindir. Lisans belgesinde yer alan atık kodlarını kapsayan tüm kategorilere talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilir ve diğer üyelerin doğrudan 360
ÜYELİK SÜRESİ

A ve B tipi üyelikler süresizdir. B+, C ve D tipi üyelikler 1 yıllıktır. Üye, dilediği zaman bilgi ve belgelerini güncelleyebilir, üyelik süresini uzatabilir veya üyeliğini durdurabilir.

ÜYELİK ÜCRETİNİN ÖDENMESİ

Üyelik ücreti, üye kayıt formunun doldurulması sonrasında banka havalesi yoluyla 1 yıllık peşin olarak alınır.

İŞBİRLİĞİ KURULUŞU İNDİRİMİ

TAPBİS, ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, birlikler, belediyeler ve holdinglerle yaptığı işbirliği protokolü kapsamında yukarıda belirtilen üyelik ücretleri üzerinden indirim uygulayabilmekte veya ücretsiz üyelik hizmeti sunabilmektedir. Bu nedenle üye kayıt işlemleri sırasında varsa üyesi olduğunuz işbirliği kuruluşunu seçmeyi unutmayınız. İşbirliği kuruluşu indirimi ücret tablosuna otomatik olarak yansıyacaktır.

FATURALANDIRMA

TAPBİS, sistem yönetimi niteliğinde sektörel uygulama yazılımıdır. Dolayısıyla faturalandırma “TAPBİS sektörel uygulama ve sistem yönetim yazılımı kullanım bedeli” olarak yapılacak ve adresinize posta yoluyla iletilecektir.

KDV MUAFİYETİ

TAPBİS yazılımı; ulusal atık yönetimine yönelik sektörel uygulama, sistem yönetimi, veri yönetimi ve iş uygulaması niteliğinde olup, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 20 inci maddenin 1 inci fıkrası kapsamında katma değer vergisinden müstesnadır.