tapbis

Üyelik Yetki Alanları

Üyelik tiplerine göre yetki alanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Grup Kategori
 • A
 • Arz Talep
 • B
 • Arz Talep
 • C
 • Arz Talep
 • D
 • Arz Talep
1
 • Endüstriyel Yan Ürün
 • Bitkisel Yan Ürün
 • Hayvansal Yan Ürün
2
 • Alternatif Hammadde
 • Ek Yakıt
 • Biyokütle
3
 • Tehlikeli Atıklar
 • Atık Yağlar
 • PCB PCT
 • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya
 • Atık Pil ve Akümülatörler
 • Ömrünü tamamlamış Araç (ÖTA)
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL)
 • Bitkisel Atık Yağlar
 • Tıbbi Atıklar
 • Ambalaj Atıkları
 • Metal Atıklar
 • Kağıt/Karton Atıkları
 • Plastik Atıklar
 • Cam Atıklar
 • Ahşap Atıklar
 • Tekstil Atıkları
 • Diğer Tehlikesiz Atıklar
 • Biyobozunur Atıklar
 • Maden Atıkları
 • Hafriyat İnşaat ve Yıkıntı Atıkları
 • Diğer Atıklar
 • Atık İhaleleri
4
 • Ambalaj Hurdaları
 • Tehlikesiz Hurdalar
5
 • Plastik Granül ve Çapaklar
 • Hurda Metal (İşleme tesislerinden)
 • Diğer İkincil Hammaddeler
6
 • Gübre ve Toprak Düzenleyiciler
 • Stabilize Arıtma Çamuru
7
 • Atık İthalatı
 • Atık İhracatı
8
 • Atık Taşıma
 • Ambalaj Belgelendirme
 • Tanker Temizleme
 • Endüstriyel Temizlik
 • Söküm Yıkım Hizmetleri
 • Atık getirme merkeleri
 • Danışmanlık hizmetleri
 • Diğer destek hizmetleri
9
 • Iskarta makine ve ekipmanlar
 • Sektörel Makine ve Ekipmanlar
 • Atık yönetimi destek araçları
TABLO AÇIKLAMASI
Bu alana ilan veremez.
Bu alana ilan verebilir.
B plus (B+) üyeler ilan verebilir.
Sadece belirli kategorilere ilan verebilir.
Bu alanda faaliyet gösteren üyeler ilan verebilir.
Arz için yetki verilenler; arz ilanı verebilir - talep ilanları görebilir.
Talep için yetki verilenler; talep ilanı verebilir - arz ilanlarını görebilir.